<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

People45_2120x900

SPAR TID

Tidsstyrte jobber i Visma Business.

Er det slik at du ofte gjør samme oppgave hver dag? Hadde det vært fint om denne jobben kunne gått automatisk? Vi ser at mange utfører samme jobb hver dag i Visma Business, noe som nå kan automatiseres. Med tidsstyrte jobber kan du nå automatisere mange av dine oppgaver!

7. januar 2021

I Visma Business finnes det mange ulike behandlingsmåter, rapporter og utskriftsdokumenter. Så å si alle disse kan settes opp til å gå automatisk til gitte tidspunkter.

SPAR TID

Eksempelvis kan du sette opp at du skal hver mandag fakturere alle ordrer som er klar til fakturering eller du kan hver dag til bestemte klokkeslett sette opp at plukklister skal skrives ut. Noen kan ha andre oppgaver som vil være nyttige å utføre til faste tider.

Med disse funksjonene automatiserer du mange av de daglige tastetrykkene som mange brukere ofte gjør som rutiner.

ET HAV AV MULIGHETER

Med tidsstyrte jobber automatiserer du derfor dine prosesser og effektiviserer og forenkler du dine og dine medarbeideres hverdag.

Mulighetene er derfor mange, og det er neste kun fantasien som begrenser hva som kan settes opp. Vi i Amesto bistår gjerne med å sette dette opp for deg og kan også komme med råd om automatisering.

GJØR DET SELV ELLER BE OM HJELP

Hvordan setter jeg opp tidsstyrte jobber?

Har du god kunnskap om tabeller og viindusoppsett i Visma Business kan du gjerne gjøre dette selv. Vi har laget en video til deg som tar deg igjennom steg for steg.

Det er også viktig at disse jobbene planlegges og settes slik at de ikke er i konflikt med andre oppgaver som gjøres både i systemet, men også i din IT-infrastruktur.

Ta kontakt med oss på mail slik at vi kan hjelpe deg, eller send oss en forespørsel via kundeportalen.

Hva skal til?

 • Dere må være på Visma Business versjon 13 eller nyere, men vi anbefaler at en er på versjon 15 eller nyere da det er begrensninger i versjonene 13 og 14.
 • Følgende services må være på applikasjonsserver
  • Visma Business Scheduler
  • Systembruker
 • Programmer som skal brukes må ligge på serveren, eksempel er:
  • Office Pakke
  • Pdf leser
  • Filstier
  • Skrivere