<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

People47_2120x900

TILBUD MIGRERING

Payroll.

Ditt lønnssystem vil fremdeles eksistere en god stund, men dersom du ønsker å ta del i den rivende utviklingen knyttet til digitalisering, automatisering og effektivisering anbefaler vi at du begynner å tenke sky.

23. mai 2022

FORDELER I SKYEN

Ved å flytte til en skybasert løsning vil du:

  • Kvitte deg med alle kostnader knyttet til drift og vedlikehold.
  • Eliminere behovet for stadige oppdateringer som følge av endrede myndighetskrav og regelverk.
  • Automatisere lønnskjøringen og tilhørende rapportering til myndighetene.
  • Du kan kjøre lønn fra hvor du vil - når du vil.
  • Enkelt utvide løsningen med støtte for fravær, ferie, reiseregninger osv.

BLI KLAR FOR FREMTIDEN

Ved å investere i fremtidsrettede løsninger vil du tilrettelegge for en enklere arbeidsdag, der du kan dra fordel av ny teknologi på en raskere og enklere måte enn tidligere. I tillegg får du muligheten til å jobbe fra hvor du vil.

Lønnssystemet PAYROLL

Funksjonalitet

Løsningen er både fullintegrert med smarte apper for time-, ferie- og fraværsregistrering og med brukervennlige funksjoner for registreringer av reiseregninger og utlegg – alt inkludert i en fast månedspris.

Med Payroll får du funksjoner som:

  • Delberegning og retroaktiv beregning av lønn.
  • Avansert automatikk og oversiktlig sammenligning av lønnskjøring og varsling.
  • Automatisk generering av A-melding, noe som forenkler rapportering til myndighetene på riktig måned.
  • Automatisk oppdatering av ny funksjonalitet.
  • Support

MIGRERING

Enkel flytt til skyen til fast pris.

Vi har utviklet en egen metodikk som raskt, enkelt og trygt migrerer din virksomhet fra ditt eksisterende lønnssystem til et moderne og fremtidsrettet lønnssystem, Payroll. 

tilbud

Priser på migrering

I tilbudet inngår både kartlegging av data, konvertering og opplæring. Du får en komplett løsning satt opp og klar til bruk. For deg med Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn har vi satt opp ulike pakker til en fast lav pris for deg med 1-30 ansatte, 31-99 ansatte og 100-300 ansatte. 

I tillegg kommer lisensprisen på Payroll.