<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Transport_Industry27_2120x670

#ASKMORE

Industri og Produksjon.

Vi leverer logistikk- og produksjonssystemer tilpasset virksomheter med behov for kompleks logistikk og produksjonsstyring (MPS).

 

Komplett løsning for logistikk og produksjon

Vi leverer en avansert logistikkløsning som gir stor fleksibilitet og muligheter for automatisering av leveransekjeden, med full kontroll. Systemene dekker funksjonsområder innenfor salg, CRM, innkjøp, produksjonsplanlegging, lager-styring, distribusjon og fakturering.

Eksperter innen industri og produksjon

Vi har et eget team med eksperter innen industri og produksjon. Som kunde kan du være trygge på at prosjektet blir ivaretatt på en profesjonell måte, helt fra anskaffelse til implementering, opplæring, utvikling og support.

Økonomisystem

Regnskapssystem til bedrifter i alle størrelser, tilpasset ulike behov. Det er stor bredde av funksjonalitet og integrasjoner gjøres enkelt mot andre fagsystemer, eks. CRM, salg, lagerstyring, produksjon, rapportering, HR og Lønn.

Logistikksystem

Vi er Nordens største leverandør av logistikksystemer fra Visma. Vi har også et egenutviklet lagerstyrings- og produksjonssystem, Amesto ClockWork, med stor funksjonalitet og integrasjonsmuligheter til en rekke andre løsninger, inkl. e-handel.

Amesto ClockWork

Amesto ClockWork er et moderne og effektivt system for SCM, logistikk og produksjon.
Constructions9_2120x670

KOMPLETT LØSNING

Industri- logistikk og produksjon.

Uansett om du har behov for enkel eller avansert logistikk, eller om du har komplekse behov innen industri eller produksjon/MPS? Vi kan hjelpe deg med en løsning som passer dine behov. 

ERP | Økonomi

Økonomistyring i Visma Business eller Visma.net. Visma ERP integreres med logistikk og produksjonssystemet.

MPS | Produksjon

Amesto ClockWork integreres mot ERP og er et avansert, moderne og effektivt system for SCM, MPS, logistikk og produksjon.

P2P | Innkjøp

Innkjøp og leveranser knyttet opp mot aktiviteter, tidsfrister og milepæler. Kostnadsoppfølging med forkalkyle, påløpte forpliktelser og etterkalkyle.

SCM | Logistikk

Avansert logistikk med mulighet for automatisering av leveransekjeden. Amesto ClockWork håndterer SCM-prinsipper som JIT, Lean, MRPII, MRPIII og Kanban – samtidig!

CRM | Prosjekt & kunde

Kundehåndterings- og servicesystem og prosjektstyringsverktøy som gir full oversikt over kunder, service og leveranser.

WMS | Lagerstyring

WMS-løsning som sikrer deg oversikt over vare- og lagerbeholdning, datafangst og rapportering. Integreres mot ditt ERP-system.