<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture8_2120x900

STRATEGI OG GOVERNANCE

Business Intelligence-rådgivning.

TRENGER DU HJELP TIL Å FÅ BEDRE INNSIKT I EGEN BEDRIFT?

Business Intelligence | Rådgivning og design.

Business Intelligence og Analytics brukes for å oppnå bedre beslutningsgrunnlag og innsikt i virksomhetens behov. Alle vet at nøkkeltall er ferskvare, likevel er det mange bedrifter som bruker mange timer hver uke på rapportering av nøkkeltall. Våre BI-rådgivere og BI-konsulenter kan hjelpe deg med innsikt og full kontroll over økonomiske tall og andre relevante styringsparametre. 

Vi gjennomfører design-workshops hvor vi går igjennom dine behov og prioriteringer og prototyper eksempelrapporter. Med bakgrunn i økonomiske analyse kan våre BI-rådgivere hjelpe dere å definere et målbilde for en Business Intelligence-løsning som gir dere den innsikten dere trenger.

Vi hjelper deg til å få bedre innsikt

Tydeliggjør verdien av bedre innsikt

BI og AI Strategi.

Tradisjonelt har Business Intelligence vært brukt til beslutningstøtte, men moderne BI handler også om endringer i operative og kritiske forretningsløsninger. Kombinert med AI vil det kunne gi en helt ny innsikt, forståelse og grunnlag for effektivisering. 

Gjennom våre strategi-prosjekter hjelper vi deg med å få bedre forståelse av potensialet som ligger i gode innsikts-løsninger. Vi setter opp en visjon, et målbilde, og et veikart med konkrete aktiviteter og ansvar. Vår veletablerte metode er brukt hos mange kunder og inneholder veldefinerte maler, erfaringsbaserte prinsipper og en stegvis prosess som sikrer et godt, forståelig og forankret resultat som gjør videre prioriteringer tydelige og velbegrunnet. 

Styring, prosesser og god organisering

BI Governance.

Opplever du utfordringer rundt prioritering, business case, eierskap, prosesser og generell organisering av dine Business Intelligence-prosjekter. Dette er ikke blitt enklere med fremveksten av andre typer data, bruk av AI og maskinlæring, og en langt modnere forretningsside som gjerne ønsker innsikt raskere og mer sofistikert enn tidligere. Gjennom våre BI Governance prosjekter hjelper vi deg med å organisere prosjektene og etablere gode prosesser som sikrer riktig prioritering, eierskap og styring. Vi kan også bistå med admin og forvaltning av din eksisterende BI-løsning.

Riktig arkitektur til dine behov

BI og AI arkitektur.

Mens det tidligere var forholdsvis enkelt å sette opp en «best practice» arkitektur for en BI-løsning, er dette i dag langt mer komplisert. Du må ta hensyn til ustrukturerte data og hadoopdata lakes, strømmedata, maskinlæring, cloudbimodale løsninger, sandkasseløsninger,  GDPR, større datamengder, en mengde ulike verktøy for prosessering og visualisering, og ikke minst langt mer modne, krevende og forskjelligartede brukere.  

Løsninger er ikke lenger å ha en arkitektur som dekker alle behov. Vi hjelper deg med å finne frem til den beste totalarkitekturen som sikrer riktig innsikt på alle nivåer og muliggjør bruk av moderne BI-verktøy, avanserte AI-modeller og sandkasseløsninger for de som trenger det. 

Technology85_670x970

Kom i kontakt med en BI-rådgiver.

E-LÆRING OG ONLINE KURS

Microsoft BI kurs.

Vil du lære mer om Microsoft sine løsninger?

Hos oss kan du velge mellom flere titalls kurs. Du finner alt fra introduksjonskurs til avanserte videregående kurs innen blant annet Azure, Power BI, Powerapps, Tableau, R, SQL, Data Modeling med flere. 

BI- og rapportering

Vi leverer rapporterings- og analysesystem (Business Intelligence) der du enkelt kan hente ut alle nødvendige rapporter du trenger for å ha full styring og kontroll over bedriften din!

Datavarehus

Vi kan hjelpe deg med å bygge et bærekraftig Datavarehus, som kan skaleres over tid, som håndterer forretningslogikk, metadata og MasterData på en god måte, og som er bygget iht. beste praksis.

Dashboards

Gjennom god datavisualisering vil du se sine data på en bedre måte, og kan lettere avdekke avvik, trender og mønstre. Dashboards gir brukere et kraftig verktøy som samtidig egner seg godt til å formidle funnene.