<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner 1920x607 lala-azizli-t679t_ggsj8-unsplash

AMESTO INSIGHT

Business Analytics.

BUSINESS ANALYTICS

Innsikt gjennom Business Intelligence og analyse.

I dag produseres det ny informasjon i et stadig raskere tempo. Et selskap har ofte mange systemer spesialtilpasset til ulike funksjoner. I tillegg brukes det gjerne mye tid og ressurser på å produsere Excel-filer med rapporter og analyser. I dette landskapet er det lett å miste oversikt, og det er ofte vanskelig å se sammenhenger på tvers av selskapet. Business Intelligence og Analytics kan brukes for å effektivisere prosesser og oppnå bedre beslutningsgrunnlag og innsikt i virksomhetens drift. 

Våre BI-rådgivere og BI-konsulenter kan hjelpe deg med å designe og utvikle analyseløsninger som gir deg gir deg full kontroll over hva som skjer i selskapet. Ved å sette sammen data fra ulike kilder, gjøre de riktige analysene og presentere dette på en brukervennlig måte vil du få et viktig grunnlag for forretningskritiske beslutninger. En analyseløsning kan også automatisere rapportering og spare selskapet for mye tid og ressurser. 

 

Vi hjelper deg til å få bedre innsikt.

Business Intelligence.

Business Intelligence handler om utnytte selskapets data på best mulig for å støtte beslutninger og oppnå dypere innsikt. Gjennom innhenting, transformasjon og sammenstilling av data fra selskapets ulike systemer og eksterne datakilder er det mulig å oppnå ny innsikt. Ved å ta utgangspunkt i forretningsmessige mål og gjøre analyser basert på dette kan selskaper maksimere verdien som ligger i data. En analyseløsning kan for eksempel vise historiske økonomiske resultater, gi input til bemanningsplanlegging, eller vise status for salg, logistikk eller produksjon. Her er det bare fantasien som setter grenser. I Amesto leverer vi skreddersydde løsninger som gir det rette beslutningsgrunnlaget tilgjengelig der brukerne er.

Forretningssentrisk tilnærming til data og analyse.

En analyseløsning vil ikke være bedre enn de utfordringene den løser. Selskaper er forskjellige og har forskjellige behov. Internt i bedriften vil det også være mange ulike roller som har ulike rapporterings- og analysebehov. Amesto Insight’s filosofi er at de beste løsningene tar utgangspunkt de faktiske forretningsbehovene. Vi starter derfor alltid med en grundig kartlegging for å sørge for at  analyseløsningen som implementeres svarer på de behovene selskapet har. I samarbeid med kunden avdekker og prioriterer vi utfordringer og muligheter. Deretter jobber vi hele tiden sammen med kunden for å sørge for å oppnå best mulig resultat.

Brukeradopsjon.

Et viktig element i et Business Analytics prosjekt er å sørge for at analyseløsningen faktisk blir brukt og forstått av de ansatte. Ofte er det ikke tilstrekkelig kun med opplæring, det handler vel så mye om å tilpasse løsningen sånn at den er enklest mulig for ansatte å ta i bruk. Dette innebærer å presentere data på en god måte i brukervennlige rapporter og dashboards, men det handler også om å tilpasse hvordan innholdet tilgjengeliggjøres for brukerne. For noen kan det være mer nyttig å integrere løsningen i teams, få informasjonen tilsendt på mail eller tilgjengeliggjøre informasjonen på skjermer i arbeidslokalet. Her er det mulig å tenke kreativt, business intelligence er ikke det samme som et dashboard.

Relevant teknologi

I Amesto Insight er vi hele tiden oppdatert på den nyeste teknologien innen data og analyse. Vi er partnere med Microsoft, og har derfor særlig kompetanse deres teknologi. Eksempler på relevant teknologi for Business Analytics:

Kvadratisk 466x466 getty-images-8uY80sDOv5Y-unsplash-1

Stående 670x970 lala-azizli-OhrYldWVlGM-unsplash

AMESTO INSIGHT

Kom i kontakt med en ekspert innen Business Analytics.

BI- og rapportering

Vi leverer rapporterings- og analysesystem (Business Intelligence) der du enkelt kan hente ut alle nødvendige rapporter du trenger for å ha full styring og kontroll over bedriften din!

Datavarehus

Vi kan hjelpe deg med å bygge et bærekraftig Datavarehus, som kan skaleres over tid, som håndterer forretningslogikk, metadata og MasterData på en god måte, og som er bygget iht. beste praksis.

Dashboards

Gjennom god datavisualisering vil du se sine data på en bedre måte, og kan lettere avdekke avvik, trender og mønstre. Dashboards gir brukere et kraftig verktøy som samtidig egner seg godt til å formidle funnene.