<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Transport_Industry19_2120x670

SEATRANS

Endrer måten rederiet jobber på.

I et konkurransepreget marked må David være smartere enn Goliat. Seatrans sin digitale verktøykasse består av kloke ansatte, en endringsdyktig organisasjon og fornuftige teknologivalg.

Vi skal ha mer av alt. Mer business intelligence, mer analyse, mer datainnsamling, Vi skal ha en lokal sky på skipene som kommuniserer med den på land. Ved at vi alltid er på nett kan vi være tett på skipene og yte nødvendig assistanse ved behov. Det handler om å finne de smarteste og mest praktiske måtene å bruke teknologien på.

Gisle Rong, Administrerende direktør, Seatrans Ship Management

Gisle Rong Seatrans

Gisle Rong

Administrerende direktør, Seatrans Ship Management

Visjon

Seatrans er medlem av det globale nettverket MACN (Maritime Anti-Corruption Network). Sammen jobber de mot en visjon om en maritim industri fri for korrupsjon og med et ekstra fokus på fair trade.

Utfordring

Stadig tøffere rammevilkår og strengere krav til rapportering kreves fra både fra kunder og myndigheter. Siden graden av innsyn øker må vi ha detaljoversikt over alle parametere.

Virksomhet

Seatrans er et mellomstort rederi fra Hordaland. Det familieide rederiet har rundt 800 ansatte hvor over halvparten jobber på selskapets 17 skip.

Løsning

Seatrans har oppnåd stor suksess med sin digitalisering. Nøkkelen til suksess startet med å etablere et datavarehus, som hele tiden mates med operasjonelle data. Når man strukturer og setter sammen informasjon kan man hente hjem den virkelige verdien av big data.

Mål

Frakte varer så raskt, trygt og kostnadseffektivt som mulig.

Ønsket måloppnåelse

Bedre marginene og hente forsprang på våre konkurrenter.

Seatrans er et mellomstort rederi fra Hordaland. Selskapet opererer innen ulike områder som kjemikaliefrakt i Nordsjøen og Middelhavet og cargofrakt i Nord-Europa. Det familieeide rederiet har rundt 800 ansatte hvor over halvparten jobber på selskapets 17 skip.

– Vi er en forholdsvis liten aktør i en bransje der forretningsmodellen er lik for alle. Det handler om å frakte varer så raskt, trygt og kostnadseffektivt som mulig. Derfor må vi velge en offensiv strategi for å hele tiden bedre marginene og hente forsprang på våre konkurrenter, sier Gisle Rong, adm. dir. i Seatrans Ship Management og en av drivkreftene for den digitale satsningen.

– Vi møter tøffere rammevilkår og stadig strengere krav til rapportering fra både kunder og myndigheter. Siden graden av innsyn øker må vi ha detaljoversikt over alle parametere.

– DIGITALISERING ER IKKE «HOKUS POKUS»

Fremfor bakstreversk kamp mot vindmøller har Seatrans omfavnet mulighetene ny teknologi gir.

– Vi fant ut at vi måtte tenke annerledes. Markedet har vært i nedgang siden 2008. Gårsdagens løsninger fungerer ikke, vi må være endringsdyktige, sier Rong.

Seatrans startet tidlig med digitalisering. De leter hele tiden iherdig etter muligheten til å forbedre prosesser, og dette har ført til flere innovasjoner i form av smartere verktøy som fornyer, forbedrer og forbløffer.

– Digitalisering er ikke magi. Det er nødvendige verktøy som gjør oss i stand til å møte forventninger. Enten har man en offensiv tilnærming, ellers blir vi akterutseilt på rekordtid, sier Rong.

KUNNSKAP FOR KLOKERE VALG

Seatrans har oppnådd stor suksess med sin digitalisering. Nøkkelen til suksessen startet med å etablere et datavarehus, som hele tiden mates med operasjonelle data. Det har skapt modeller og verktøy som gir:

* Forbedret oppfølging av skipenes performance

* Forbedret oppfølging av skipenes operasjon

* Forbedret økonomioppfølging

– Når man strukturerer og setter sammen informasjon kan man hente hjem den virkelige verdien av big data. Vi kan analysere værdata mot historiske data, og samarbeider med eksterne miljø for å trekke inn deres data i våre beregninger. Selskapet kan ta bedre beslutninger i alle ledd.

MAN TAR HVA MAN HAR

– Det handler om å ha gode data tilgjengelig når våre ansatte behøver dem. Vi kan nå tilby gode rapporter levert til nettbrett. Når kapteinene på skipene også får dette, gir det oss en helt ny dimensjon, sier Rong entusiastisk.

Seatrans sin oppskrift har vært en god miks av flinke ansatte, konsulenter fra Amesto og teknologi fra blant andre Microsoft. Det sentrale datavarehuset er basert på Microsoft SQL Server med integrasjonstjenester og analyselag på toppen i form av Microsoft sin Analytics Suite. Excel med Power BI har gjort det mulig å lage presentere analyser på forståelige vis til beslutningstagere.

– Det er kjekt at analyse- og innsiktsløsningene lages på verktøy vi allerede har. Endring går raskere og bedre når de nye mulighetene leveres til verktøy som de ansatte allerede er trygge på.

Kostnadseffektiviteten blir også langt bedre kontra å hente inn kostbare tredjepartsløsninger med kompliserte lisenser og lange implementasjoner.

– Infrastrukturen vår består av Microsoft på alt fra datarommet til verktøyene som presenteres til styret og ledere, sier Rong og legger til at de velger de løsningene som er best for sine formål uavhengig av plattform.

Amesto har bistått med alt fra teknisk infrastrukturbistand til analyse og innsiktsløsningene som har endret måten selskapet nå går til markedet.

– Det er gode grunner til at vi har jobbet lenge med Amesto. De er en trygg og stabil partner og leverer løsninger både på land og til skipene våre. Vi er avhengige av fleksible partnere som vi kan stole på. Amesto er en forlenget del av vår organisasjon og tett knyttet opp mot våre fremtidige utviklingsplaner.

SKAL HA MER AV ALT

Seatrans har funnet sin trygge digitale led i turbulente farvann, og har bestillingen klar.

Terskelen for å få til dette er lav fordi datamengdene som transporteres er små. Skipene har fastlinjer og kostnaden til satellittkommunikasjon blir lav målt opp mot de store forretningsgevinstene. En smart nettverksløsning fra Firstpoint bidrar også til å redusere datamengdene som må sendes over nettet, ved at datapakkene komprimeres.

– Når vi legger enda mer smarthet oppå vår smidige infrastruktur kan vi utvikle fremtidens driftsformer. Vår kompetanse brukes da i større grad til forbedringsprosesser, avslutter han.