<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

20. apr

Bærekraftsrapportering starter med klimaregnskapet.

Klimaregnskap handler om å måle, rapportere og administrere klimagassutslipp og karbonfotavtrykk i selskapet. Med det økende fokuset på bærekraft, og det nye lovverket som trer i kraft fra 1. januar 2024, så er det mange bedrifter som ser fordelene med å ha et klimaregnskap.

Ved å bruke Power BI til å spore karbonavtrykk, kan bedrifter få innsikt i deres miljøpåvirkning og identifisere muligheter for å redusere utslipp. Dette kan hjelpe dem med å ta mer informerte beslutninger om driften og investeringene deres, noe som fører til kostnadsbesparelser og forbedret miljøprestasjon.

Målet med klimaregnskap er å forstå miljøpåvirkningen og identifisere muligheter for å redusere sine klimagassutslipp. Dette kan være å sette utslippsreduksjonsmål, implementere energieffektiviseringstiltak, investere i fornybare energikilder og utligne utslipp gjennom kjøp av karbonkreditter.

Hva er fordelene med et klimaregnskap?

Ved å spore og rapportere på egne utslipp, kan selskaper forbedre sin åpenhet og ansvarlighet, og demonstrere sin forpliktelse til bærekraft.

Det handler om innsikt.

Ved å identifisere områder hvor du kan redusere utslipp, kan du også finne muligheter for å spare penger som ved å forbedre energieffektiviteten eller gå over til fornybare energikilder.

De som er i stand til å vise sterke miljøprestasjoner kan få et konkurransefortrinn sammenlignet med andre selskaper ettersom forbrukere og investorer i økende grad prioriterer bærekraft. I et offentlig anbud var vektingen 60 % på sirkulær løsning mens pris var 40 %.

Med mange nye og kommende forskrifter som tar sikte på å redusere klimagassutslipp, så gjelder det å være tidlig ute og unnlate prokrastinering før eventuelle bøter gis. Markedsmessig vil klimaregnskapet få en positiv effekt på merkevareomdømmet og kanskje til og med skape ytterligere kundelojalitet.

Ettersom bærekraft blir et stadig viktigere tema for forbrukere, investorer og regulatorer, vil selskaper som prioriterer klimaregnskap sannsynligvis være bedre posisjonert for langsiktig suksess.

 

Webinar: Kom i gang med klimarapportering.

Den 5. mai vil undertegnede, Marcus Solum, og Christine Lundberg Larsen ha et kort webinar om akkurat dette. Du vil også få et innblikk i hvordan klimarapporteringen fungerer i PowerAnalyze.

Jeg ser frem til å se deg der! 

Marcus André Solum Marcus jobber som Nordic Commercial Product Manager i Amesto Solutions, og er sertifisert innen PowerBI, Microsoft365, Azure.