<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture35_2120x900

IT'S ALL IN THE DETAILS

Lønnsom og fremtidsrettet eiendomsforvaltning.

Å forvalte eiendom kan være både tidkrevende, kostbart og komplisert. Men ved bruk av smart teknologi, automatiserte løsninger og optimaliserte eiendomsløsninger sparer du både tid og penger.

Vi kaller det simplifying business.

Automatisering og digitale prosesser

Med fokus på automatisering og digitale prosesser oppnår du raskt solide effektiviserings- og inntjeningsgevinster. Med en smart teknologisk tilnærming kan du nemlig bli kvitt manuelle prosesser, eliminere feilkilder og få bedre datakvalitet, enten du driver med næringseiendom, utleie, utbygging, forvaltning eller eiendomsmegling. Det betyr at du kan bruke tiden din mer effektivt, og konsentrere deg om de innbringende delene av eiendoms- og forvaltningsprosessen.

Hva vi kan bistå med:

  • Eiendomsforvaltning
  • Næringseiendom
  • Eiendomsutbygging
  • Eiendomsmegling

TEKNOLOGISK TILNÆRMING

Forvaltning av eiendom krever ikke bare inngående fagkompetanse, men forståelse for riktig bruk av system, verktøy og prosess. Gjennom bruk av smart teknologi har vi i Amesto opparbeidet oss unik kompetanse og erfaring med drift av ulike typer eiendomsselskap og forvaltningsoppdrag, og forvalter i dag eiendomsverdier for milliarder av kroner på vegne av våre kunder.

Som en av de teknologiledende aktørene i norsk eiendomsforvaltning jobber vi aktivt med ny og smart teknologi. Vi benytter markedsledende programvareprodusenter i synergi med egne spesialtilpassede løsninger for eiendomsbransjen. På den måten ivaretar vi alle offentlige krav til dokumentasjon, drift og vedlikehold, oppbevaring og kvalitetssikring og kan tilby deg komplette systemløsninger.

Architecture47_466x466

Den viktige oversikten

Prosjektregnskap.

Med fokus på prosjektstruktur får du kostnadene riktig plassert i prosjektfasen, hele veien fra tomteregulering til bygget enten skal driftes eller selges. Med riktig økonomimodell og prosjektregnskap får du kontroll på både detaljer og kostnader når det kommer til bygg og anleggsvirksomhet, enten du jobber med prosjektregnskap på investeringer, ombygginger eller nybygg.

Med riktig prosjektregnskap blir det enklere å administrere prosjekter uavhengig av kompleksitet og størrelse. Gjennom prosjektrapporter får du innsikt og oversikt over inntekter, utgifter, ressursplaner og lønnsomhet i prosjektene slik at du kan optimalisere og planlegge i henhold til budsjett.

SMARTE LØSNINGER

Kapasitet, bemanning og kompetanse er viktig for forutsigbarheten i alle virksomheter, men eiendomsforvaltning er et spesielt komplekst og sammensatt fagfelt som krever betydelig juridisk og økonomisk oppfølging.

FENISTRA

Gjennom bruk av det markedsledende verktøyet Fenistra sørger vi for kontraktshåndtering, finansieringsoversikt, IFRS-rapportering og innkreving, samt oversikt over inntekter og kostnader. Informasjon legges direkte i Fenistra, og skaper grunnlag for rapportene du trenger.

POWERANALYZE

Med moderne verktøy som PowerAnalyze vil du kunne samle inn data fra ulike kilder, og presentere relevant informasjon til relevante roller, når du måtte ha behov for det. PowerAnalyze er nemlig en standardisert BI-løsning i skyen som er utviklet i Microsoft Power BI.
Architecture79_466x466

VISMA

Visma Software er rangert blant verdens 8 største ERP leverandører. Amesto Solutions innehar den høyeste sertifiseringen fra Visma Software og er Nordens største Visma-partner. Amesto er kåret til årets Visma-partner en rekke ganger siste 15 årene.
Architecture35_466x466

Eiendomsmegling

Tenk om det var mulig å til enhver tid kunne hente ut oppdaterte og nøyaktige data om eiendommene og porteføljen din? Vel, wish no more!

Med Visma Business og Fenistra får du full oversikt over økonomi, budsjettering, leiepriser, konkurransesituasjon, lønnsomhetsanalyser, forenklet støtte til driftsrelaterte oppgaver samt mindre prosjektarbeid. Med våre spesialutviklede funksjoner og rapporteringsmuligheter får du en solid eiendomsløsning som gjør at du kan hensynta leietakeres interesser og behov.

DEN VIKTIGE INNSIKTEN

For å lykkes med salg og utleie av eiendom fordres det nemlig at man har kontroll på en rekke ulike elementer. Ikke bare bør man ha inngående lokalkunnskap og nasjonal markedsinnsikt, men gjerne også kontroll på hva som bygges i salgs- og utleiemarkedet, tilbud- og etterspørsel, leie- og salgstransaksjoner samt økonomiske detaljer.

Datainnsikt gir grunnlaget du behøver for å kunne fungere som både rådgiver, sparringspartner og en trygg fagperson i eie- eller leie-forholdet. Gjennom behovsanalyser, søk, kravspesifikasjoner, kontraktsforhold etc henter vi frem de beste villkårene for ditt eiendomsprosjekt. Alle transaksjoner registreres automatisk i både hovedbok og kundekontoer, og gir deg full sporbarhet.

Visma net

PowerAnalyze Eiendom.

PowerAnalyze er et skybasert rapportering- og konsolideringsverktøy som gir deg rask og enkel tilgang på et sett med standardiserte rapporter med data fra Visma net. PowerAnalyze ligger klar i skyen og implementeringsprosjektet mot Visma net er standardisert gjennom Amesto sin egen connector. Last ned pdfen nedenfor dersom du ønsker å lære mer om PowerAnalyze Eiendom for Visma net.

LAST NED POWERANALYZE EIENDOM FOR VISMA NET (PDF)

Visma Business

PowerAnalyze Eiendom.

PowerAnalyze er et skybasert rapportering- og konsolideringsverktøy som gir deg rask og enkel tilgang på et sett med standardiserte rapporter med data fra Visma Business. PowerAnalyze ligger klar i skyen og implementeringsprosjektet mot Visma Business er standardisert gjennom Amesto sin egen connector. Last ned pdfen nedenfor dersom du ønsker å lære mer om PowerAnalyze Eiendom for Visma Business.

LAST NED POWERANALYZE EIENDOM FOR VISMA BUSINESS (PDF)
Technology5-466x466

VI TILBYR

Solution as a service.

Vi kan levere eiendomsløsning som Solution as a Service (Solaas). Solaas er en komplett og integrert forretningsløsning levert som en tjeneste.

LAST NED GUIDEN

Få et konurransefortrinn med effektiv eiendomsforvaltning.

Ivaretar din nåværende økonomimodell dine faktiske behov for innsikt, styring og et godt beslutningsgrunnlag? I denne e-guiden gir vi deg 5 konkrete tips til hvordan økonomimodellen kan gi deg et konkurransefortrinn i eiendomsbransjen og hvilke fallgruver du bør unngå.