<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

FORRETNINGSLØSNINGER FOR

Entreprenører

Vi tilbyr løsninger til entreprenører og bygg og anleggsbransjen som effektiviserer økonomi, timefangst, prosjekt og HMS.

 

Entreprenør.

Gjennom årelang nærhet til entreprenør- og bygg & anleggsbransjen har vi utviklet en forretningsløsning som hjelper deg å holde kontroll på dine kjerneverdier, alt fra markedsføring og salg til prosjektplanlegging og økonomistyring.

KONTROLL PÅ BYGGEPROSJEKTET

I et hvert byggeprosjekt er det avgjørende at du har kontroll på detaljene. Det gjelder både kundehåndtering, byggeteknisk og økonomisk. Fra første spadetak til ferdig leveranse er det en rekke elementer du som entreprenør må passe på.

  • Kundene må følges opp
  • Avviks- og endringsmeldinger må dokumenteres
  • Prosjektet og økonomi må styres

SIKRER KVALITET I PROSJEKTET

Hvis prosjektstyringen og økonomien ikke er god, vil heller ikke resultatet bli godt. Entreprenører er derfor avhengige av dyktige prosjektledere og de rette systemene for å lykkes med prosjektene sine. Vi hjelper deg med å sikre kvalitet i prosjektet gjennom den bransjekunnskapen vi har tilegnet oss etter årelangt samarbeid med entreprenørbransjen.

#ASKMORE

Hva sier våre kunder?

Børset & Bjerkset Entreprenør

Vi har brukt Amesto Solutions som samarbeidspartner siden 2008. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet og oppfølgingen fra Amesto Solutions. Spesielt kan nevnes Amesto Solutions supportsenter, som svarer raskt på alle henvendelser, både web og telefon. 

KRUSE SMITH ENTREPRENØR

"Vi har gode relasjoner med Amesto Solutions og etter en overgang til Visma SuperOffice Customer Service har vi fått bedre styring og kontroll på kundehåndteringen. Det er lettere når all informasjon er tilgjengelig på ett sted".