<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_9748 ATH NOV21 1920x1080

CRM FRA AMESTO

Bli mer effektiv.

Våre kunder skal overgå sine mål innenfor effektivisering gjennom bruk av Amesto CRM Effektivitet.

CRM-system | Effektivitet

Hvor mye tid bruker du på å finne informasjonen du er på jakt etter?

Dette kan være alt fra en avtale, et tilbud som har blitt sendt eller et mobilnummer, en tilbakemelding på en faktura, eller hvilke produkter kunden faktisk har kjøpt av deg. Har dere svart på spørsmålet kunden sendte dere i går, og hvem har i så fall gjort det? Er supporthenvendelsen i det hele tatt løst?

Ligger møtenotatene lokalt, i en teamsmappe blant 100 andre, kanskje på Sharepoint, eller på et fellesområde i Utforsker? For å være effektiv kreves det struktur.

 

Hvor er dine største tidstyver?

For å finne ut av det må det ofte en kartlegging til. Dette kan være gjennom intervjuer i kombinasjon med digitale skjema som fylles ut. Det finnes bedrifter som har tatt frem stoppeklokken for å komme til bunns i dette, noe som kanskje kan assosieres med å jobbe på et samlebånd. Sannheten er imidlertid at man ofte ikke helt vet hvor skoen trykker, og har full oversikt over alle oppgaver som utføres i løpet av en dag.

Start med å identifisere utfordringer og muligheter, for deretter å prioritere hvor de «lavest hengende fruktene» befinner seg. Hvilke arbeidsoppgaver du kan effektivisere med minst mulig innsats. Definer målsetninger, strategi og handlingsplan for å kunne måle og følge med på utviklingen.

Vanlige tidstyver vi støter på er:

  • Datakvalitet. Man har ikke korrekte opplysninger om kunder og kontaktpersoner i de ulike systemene. Hvilken informasjon er den korrekte?

  • For mange steder for lagring av viktige dokumenter, og ofte krevende å søke opp disse.

  • Etterlevelse av GDPR. Hvilke kontaktpersoner har du faktisk lov å sende informasjon til? Hvilke personer er lagret på ulike steder, dersom de ber om å bli slettet, eventuelt å få innsyn i hva som er lagret om dem?

  • Innkommende henvendelser havner i en felles innboks, der det ikke finnes oversikt over hvem som har svart, eller hva som har blitt sagt.
Kvadratisk 466x466 pexels-cottonbro-5990042

Løsningen

Et felles CRM-system bidrar til å sikre at nyttig og nødvendig informasjon blir arkivert og gjøres lett tilgjengelig når du trenger den.

Systemet i seg selv er ikke nok, vi må også ha med oss bedriftens medarbeider. Uten riktig bruk av system vil målet om mer effektiv arbeidsdag bli vanskeligere å oppnå. Derfor bidrar Amesto aktivt for å sikre at hver medarbeider adopterer nye arbeidsmetoder som etter hvert gir økt effektivitet.

Systemstøtte for økt Effektivitet:

Her er eksempel på systemstøtte Amesto Solutions leverer for å sikre økt effektivitet.

  • Kunde- og Sakshåndteringssystem; «CRM»
  • Integrasjon til økonomisystemet for automatisk oppdatering av firma- og kontaktopplysninger
  • Mulighet for synkronisering mot Brønnøysundregisteret, med automatisk oppdatering av adresser og annen foretaksinformasjon
  • Innebygget støtte for GDPR.
  • Automatisk sletting av kontaktpersoner du ikke har hatt dialog med, anonymisering og håndtering av samtykke.
  • Tilpassede BI-rapporter

Guide

Hvordan velge nytt CRM-system

Enkel guide til hvordan du velger riktig CRM-system for din bedrift.