<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner IMG_9924 ATH NOV21 1920x607

TRYGG MIGRERING TIL BUSINESS NXT MED

SkyNXT-teamet.

HVEM ER

SkyNXT-teamet.

Amesto har satt opp et team på tvers i organisasjonen med ulike roller for å kunne utføre og migrere deg raskt og enkelt til Business NXT.  Teamet har fått navnet SkyNXT. Dette teamet gjør at Amesto vil være den beste migreringspartneren du kan få!

Vi har i Amesto satt fokus på unge og nye medarbeidere da de er nytenkende og tør å stille spørsmål til hvordan du jobber akkurat slik du gjør slik at både du og vi kan tenke nytt opp imot en skyløsning.

For at teamet skal kunne gi deg en god leveranse, har vi internt mye fokus på at teamet får utviklende og utfordrende oppgaver og jevnlig kompetanseutvikling og opplæring. Teamet består også av erfarne konsulenter som har jobbet med ERP systemer i over 30 år og vil bistå i alle ledd av prosessen med migrering til Business NXT!

Møt SkyNXT-teamet.

Les mer om teammedlemmene ved å trykke på bildet av dem.

Kvadratisk 466x466 ATH IMG_9359

David Berge Frogner
Prosjekteier og leder for SkyNXT

Lena Nørbæk

Lena Nørbæk
Kundeutvikling og kundedialog

Skjermbilde 2023-03-06 kl. 12.26.06

Gert Irming Frederiksen
Implementering og migrering

MicrosoftTeams-image (2)

Fredrik Hanssen
Opplæring, implemetering og migrering

Sanne

Sanne Andersen
Prosjektkoordinator

oliver_sky_nxt

Oliver Tobias Gran
Prosjektoppfølging, planlegging og prosjektøkonomi

meg Kværnerhallen sort hvitt (2)

Cato Hansen
Kundeutvikling og kundedialog

Fabian Karlinger

Fabian Karlinger

Opplæring, implementering og migrering

Kine Nøstvold

Kine Nøstvold
Datakvalitet og kundereise

Tore_Martin_sky_nxt

Tore Martin Halmrast
Kundereise og kontaktperson mot Visma

Jørgen

Jørgen Borvik
Representant fra salgsteamet

AdrianSandvik

Adrian Sandvik
Bindeledd mellom Visma-kunder og innsiktsløsninger

2022-02-17-S5-mathias-cook-037

Mathias Cook
Salg og kundedialog

20230308_161641

Marius Holst
Systemkonsulent

Om David

David Berge Frogner jobber som Head of Contracts and Business Development ERP i Amesto Solutions. Han jobber hovedsakelig med forretningsutvikling av Business NXT og er ansvarlig for leverandører på nordisk nivå. David har lang erfaring innen salg, markedsføring og kvalitetsledelse, og han har over 15 års erfaring med Visma Business, som både bruker og leverandør. David har tidligere vært teamleder for Visma Business-teamet til Amesto, hvor han ledet våre konsulenter. Han brenner for å forenkle, effektivisere og automatisere forretningsprosessene imot et fremtidsrettet skyprodukt.  

BOOK ET MØTE MED DAVID

 

Om Lena

Lena jobber som Customer Success Manager i Amesto Danmark. Lena er utdannet innen Markedsføring, og har jobbet innen mange områder. Hun har mer enn 10 års erfaring innenfor HRM, organisasjonsutvikling, change management, ledelsesrådgivning og utvikling. Hun har tatt en master innen Sustainability Management og har fått en stor interesse rundt bærekraft og ESG. En fellesnevner i hennes arbeid er mennesker, og hun brenner for å skape gode opplevelser med både sine kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Hun jobber hver dag for å skape gode kundeopplevelser og gode, langvarige relasjoner med våre kunder. Hun har vært med å utvikle en Kundesuksessplan for implementering og migrering til Business NXT.

BOOK ET MØTE MED LENA

Om Gert

Gert er forretningskonsulent i Amesto Solutions Danmark. Han jobber med Visma Business, Business NXT, One Stop Reporting, integrasjoner, design av skjermbilder og rapporter. Gert er utdannet regskapsfører og har jobbet som regnskapsfører og regnskapssjef i 19 år. Han har drevet eget IT-selskap i 8 år, hvor han implementerte økonomisystemer og POS-løsninger. Han har også jobbet i Visma Software i 9 år hvor han lagde en bransjeløsning for transport, som han fortsatt vedlikeholder for Amesto sine transportkunder. Han er sertifisert innen Visma Business, Business NXT, One Stop Reporting, Visma Business DME, Visma Business VBS. Gert brenner for bygging av kundeløsninger basert på kundens behov og som kan hjelpe kunden i deres hverdag. 

BOOK ET MØTE MED GERT

 

Om Fredrik

Fredrik jobber som systemkonsulent i systemet Business NXT og Visma Business. Han var 1 av de 5 første som tok sertifisering innen Business NXT i Norge. Fredrik har en rekke varierte erfaringer. Han har blant annet jobbet som vekter, controller, trafikkplanlegger og regnskapskonsulent, og han har også erfaring som økonomiansvarlig. Nå jobber han som Systemkonsulent i Amesto Solutions. Fredrik brenner for forenkling og automatisering av prosesser. Fredrik hjelper bedrifter med å sette opp og implementere Business NXT, og han holder opplæring i systemet, i form av fysisk opplæring, webinarer og e-læringsvideoer på temaer som brukerne er nysgjerrige på. 

Om Sanne

Sanne jobber som Customer Advisor Nordic i Amesto Solutions, og hun jobber daglig med konsulent- og prosjektkoordinering, og saksbehandling. Hun har en Bachelor i International Business, og har jobbet som Eventkoordinator i 7 år, før hun startet i Amesto. Sanne brenner for god kundedialog, og ønsker at kundene skal få en bedre dag etter de har fått hennes bistand og oppfølging. Hun er prosjektkoordinator i SkyNXT-teamet, hvor hun blant annet håndterer de mindre migreringene til Business NXT.

Om Oliver

Oliver Tobias Gran jobber som Prosjektleder i Amesto Solutions. Han erfaring som HRM Konsulent i Amesto, før han gikk over i en prosjektlederstilling i 2023. Oliver har tidligere jobbet som regnskapskonsulent og som Facility Manager. Han er sertifisert innen Visma net Financials, Visma net Payroll og HRM, Visma net Logistics, Onestop Reporting og han har en Prince2-sertifisering. Oliver brenner for effektivitet og hverdagsglede.I SkyNXT-teamet skal han bistå med prosjektoppfølging, planlegging og prosjektøkonomi.

Om Cato

Cato jobber som Customer Success Manager i Amesto Solutions. Han har jobbet i Amesto siden 2012, hvor han først jobbet i salg i 10 år, før han startet i vårt Costumer Sucsess-team i 2022. Før Amesto har Cato blant annet jobbet 8 år i Visma. Cato brenner for at kundene våre har suksess med de produktene og tjenestene vi leverer. Hans rolle i SkyNXT er kundeutvikling/kundedialog, og har bidratt i utarbeidet en Kundesuksessplan som skal følge kundene ved overgang til Business NXT.

BOOK ET MØTE MED CATO

Om Fabian

Fabian jobber som Konsulent i Amesto Solutions. Han jobber primært innen logistikk, med ERP-systemene Visma Business og Business NXT. Fabian har en bachelor i Logistikk & Supply Chain Management, og høsten 2022 gikk han Visma sitt Trainee-program. Fabian brenner for å løse optimaliseringsproblemer, primært innen logistikk og supply chain. I SkyNXT teamet er hans rolle å få kunder over fra On-prem løsning til skyen. Han jobber primært med og i skyløsningen og tar over ansvar når kunden først er over i Business NXT. Han har også produsert en rekke opplæringsvideoer.

Om Kine

Kine Nøstvold jobber som Visma Business Logistikk konsulent i Amesto Solutions. Tidligere har hun jobbet som innkjøper og med ordre registrering, og hun har god og solid erfaring med logistikk, produksjon og pris strukturer. Hun har jobbet med tre ulike ERP-systemer og har derfor god kunnskap innen ERP, og hun har et godt øye for  hvordan dine logistikkproblemer kan løses og forhåpentligvis forbedres. Kine brenner for at din bedrift får en best flyt i arbeidshverdagen ved hjelp av et godt tilpasset ERP-system. I SkyNXT teamet vil hun følge med på hvordan kundene oppretter/henter inn dine ordre, at pris, antall og lager blir rett. Hun skal også jobbe med datakvalitet, og følger kunden i hele kundereisen, fra kartlegging til oppfølging etter implementering. 

BOOK ET MØTE MED KINE

Om Tore Martin

Tore Martin jobber som teknisk fagansvarlig i Amesto Solutions. I denne stillingen har han fokus på alt av nytt i tekniske miljøer og hva som beveger seg i markedet. Tore Martin har jobbet som konsulent i over 25 år, og han har lang erfaring med Visma-porteføljen og har sertifiseringer i Business NXT, Visma Business, Visma Global og Visma Lønn. Han brenner for de gode kundeopplevelsene og å hjelpe kundene med å velge de rette systemene, slik at de effektiviserer arbeidshverdagen. Han brenner også for sine kollegaer, og kunne bidra positivt til faglig og personlig utvikling. I SkyNXT har han kundekontakt mot eksisterende kunder på Business, for å kartlegge det de har, slik at reisen til skyen blir best mulig. Han er også den som tar kontakt med Visma for å flytte dataene til skyen og påser at kundene får med de nødvendige tilpasninger de har blir med til skyen.

Om Jørgen

Jørgen Borvik jobber som Key Account Manager i Amesto Solutions. Han har kundeansvar og selger forretningsløsningene Amesto tilbyr til eksisterende kunder. Tidligere har han jobbet i SuperOffice med CRM. Jørgen brenner for gode kundeleveranser og å utfordre kundene til å bruke støttesystemer for å skape bedre resultater. I SkyNXT er han en salgsressurs med kommersielt fokus. 

Om Adrian

Adrian Sandvik jobber som Business Intelligence-konsulent i Amesto Solutions, hvor han hovedsakelig jobber med BI-løsningen Power BI. Han er en økonom med teknisk bakgrunn, da han har en master i samfunnsøkonomi og studert et år med informasjonsvitenskap. Adrian brenner for skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, men han er også opptatt av sine ansatte og kunder. I SkyNXT-teamet er Adrian et bindeledd mellom Visma-kunder og innsiktsløsninger, og han ser muligheter ph verdi i innsiktsløsninger for eksisterende kunder.

BOOK ET MØTE MED ADRIAN

Om Mathias

Mathias jobber som Senior Sales Executive i Amesto Solutions, der han jobber med nysalg med fokus på ERP, nærmere bestemt Business NXT. Tidligere har han jobbet med salg i teknologi-, og olje og gass-bransjen. Han har blant annet jobbet med Amesto sin partner Semine AI. Mathias brenner for å finne gode teknologiske løsninger for nye og eksisterende kunder, som løser reelle problemer og gir kunden masse verdi. Hans rolle i SkyNXT-teamet er primært å drive salgsprosessene i mål, hvor god dialog både intern og eksternt er i viktig.

BOOK ET MØTE MED MATHIAS

 

Om Marius

Marius jobber som Systemkonsulent i Amesto Solutions. Han jobber hovedsakelig med Visma Business og Business NXT innenfor fagfeltet logistikk. Han har lang erfaring innen supply chain, og han har blant annet vært logistikksjef for bedrifter innen prosessindustrien og maritim sektor. Marius brenner for prosesseffektivisering og automatisering. I SkyNXT-teamet er han systemkonsulent, og han skal bidra med kartlegging og migrering til skyen.

jan angar

DETTE SIER KUNDENE VÅRE OM OSS

«Å migrere til Business NXT gikk på skinner. Det var tydelig at Amesto sine konsulenter jobbet etter et solid rammeverk og det hele var gjort på 3 uker. Her følte jeg meg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen. Fra å ha mye skreddersøm går vi nå motsatt vei og ønsker standard løsninger og alle våre forretningssystemer i skyen.»

- Jahn Agnar Thoresen, CFO i SasTech