<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

4HUMAN HRM

HR-verktøy for ledere.

4human HRM er et komplett HR- og lederverktøy for en mer helhetlig oppfølging av ansatte, fra nyansettelse til fratredelse. Personalsystemet integreres enkelt med ditt lønnssystem og kan fungere som masterdata.

Simplifying Business

4human HRM.

Ønsker du å redusere sykefraværet, få bedre oppfølging av ansatte og sikre gode arbeidsvaner? 4human HRM er tett integrert med Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn, slik at du unngår dobbeltarbeid og manuell registrering.

Ønsker du å redusere sykefraværet?
Ansatte registrerer sykefravær enkelt på mobiltelfonen og nærmeste leder får varsel om at sykefravær har blitt registrert. Leder får oppfølgingsvarsler ved langtidssykefravær slik at lederen ikke glemmer oppfølgingssamtaler ved lengre sykefravær. Dokumenter rapporteres enkelt til NAV via Altinn.

Trenger du et HR- og personalsystem for oppfølging av dine ansatte?

4human HRM er en komplett HR-løsning for deg som personalsjef og leder, dette bidrar til at den ansatte føler seg sett og ivaretatt i organisasjonen fra onboarding til offboarding.

Har du rutiner for gode medarbeidersamtaler?
Med 4human HRM får ledere systematisk og kvalitativ oppfølging av de ansatte. Du får forhåndsdefinerte samtalemaler som leder vil bruke i sine oppfølginger. Bedriften kan selv utforme egne samtalemaler. Opprett tiltak etter hver samtale og send referat til den ansatte etter endt samtale. Den ansatte får dermed samme oversikt som leder, over hva som ble avtalt og tiltak som ble opprettet.

Personalhåndbok
Vi kan tilby en elektronisk Personalhåndbok og en HMS – håndbok. Du kan bruke disse alene, eller ha de integrert.

Innholdet er ferdig utarbeidet av 30 advokater hos Virke, men du kan enkelt tilpasse innhold og utseende selv. Det er også mulig å publisere egne dokumenter og publikasjoner i løsningen. Innholdet oppdateres i henhold til nye lover og regler, samtidig som det tas hensyn til dine endringer og publikasjoner.

Simplifying Business

Systemet er bygget opp av moduler slik at du kan velge de som passer for din bedrift.

Mange store bedrifter med større internasjonale HR-systemer mangler for eksempel norsk sykefraværsoppfølging i sitt system. Hos oss er det mulig å kun bestille sykefraværsoppfølging som en egen modul og integrere dette med ditt lønnssystem. Eller du kan få alt du trenger i ett og samme HR-system.

OPPFØLGING

Oppfølgingsmodulen er selve hovedmodulen i 4human HRM og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All ansattinformasjon er samlet et sted og hjelper deg i den daglige operasjonelle ledelsen.

HÅNDBOK

Håndbokmodulen er en digital personal og HMS håndbok og oppslagsverk for både ansatte og ledere. Her inngår alle de siste lover og regler for oppfølging. Håndboken kan tilpasses din organisasjons personalrutiner.

PLANLEGGING

Planleggingsmodulen er et effektivt planleggingsverktøy for ressurshåndtering. Her får lederen full oversikt og kan raskt tilpasse kalendere, skiftplaner, endringer, ansatte, tidsforbruk, overtid og kostnader.

Kvadratisk 466x466 ATH IMG_0343

BOOK DEMO

Lurer du på om 4human HRM kan være det rette HR-systemet for din virksomhet? Book en gratis demo med en av våre eksperter.

Kvadratisk 466x466 ATH IMG_9441

Jølstad

"Det var viktig for oss at systemet er integrert med lønn. Tidligere ble HR manuelt ivaretatt, nå har vi oversikt og dokumentasjon lettere tilgjengelig. I tillegg er supporten bra!"

MARIT GAUPÅS, LEDER FOR HR, JØLSTAD

MARIT GAUPÅS

LEDER FOR HR, JØLSTAD

Moduler i 4HUMAN HRM.

Oppfølgingsmodulen er selve hovedmodulen i 4HUMAN HRM og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All ansattinformasjon er samlet et sted og hjelper deg i den daglige operasjonelle ledelsen.

Fravær

• Langtids sykefravær
• Korttids sykefravær
• Ferieadministrasjon
• NAV-integrasjon
• Sykefraværshåndbok

 

Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtaler i 4HUMAN HRM tillater elektronisk utfylling av medarbeider- og utviklingssamtaler. Funksjonaliteten skal hjelpe lederen med systematisk og god gjennomføring av oppgavene og dokumentere prosessen på ryddig vis.

HMS-funksjoner

• Skaderegistrering
• HMS avviks-oppfølgning
• Spørreundersøkelser
• HMS-håndbok
• Styrehåndbok

Kompetanse

Kartlegg alle ansattes utdannelse, kurs, sertifikater og øvrig relevant kompetanse. De ansatte kan selv registrere og vedlikeholde informasjon om sin kompetanse.

Ressursforvaltning

  • Timeregistrering
  • Tidsplanlegging
  • Omstillingstyring
  • Skiftplaner
  • Overtid
  • Skiftplan

Ansattforvaltning

• Ansettelser
• Oppfølging nyansatte
• Kompetanseoversikt
• Medarbeidersamtaler
• Fratredelse
• Personalhåndbok