<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_9451 ATH NOV21 1920x1080

LOGISTIKK OG PRODUKSJON

ClockWork.

ClockWork er et standardsystem for logistikk og produksjon. Systemet er utviklet i nært samarbeid med ledene nordiske virksomheter. 

Simplifying Business

Amesto ClockWork - logistikk og produksjon.

ClockWork er en standardløsning som passer for selskaper med behov for kompleks logistikk- og produksjonsstyring. Løsningen er et effektivt system for både supply chain management og materialplanlegging.

KOMPLETT LOGISTIKKLØSNING
ClockWork er en standardløsning for kompleks logistikk og produksjonsstyring. Med denne løsningen kan du optimalisere hele verdikjeden. Den er også tilpasset internasjonale virksomheter.

Kjernen i systemet er en Supply Chain Management (SCM) applikasjon som gir full kontroll og styring av hele forsyningskjeden. God fleksibilitet og rik funksjonalitet gjør at systemet dekker behovene til virksomheter innenfor SMB markedet.

LØSNINGEN IVARETAR FØLGENDE OMRÅDER:

 • Kompleks logistikkfunksjonalitet
 • Lagerstyring / WMS
 • Produksjonsstyring / MPS
 • Varianthåndtering
 • Innkjøpsadministrasjon
 • Servicehåndtering
 • Multicompany håndtering

SKALERBART OG FLEKSIBELT
ClockWork dekker funksjonsområder innenfor salg, CRM, innkjøp, produksjonsplanlegging, lager-styring, distribusjon og fakturering. Løsningen er fleksibel og henvender seg til både private og offentlige virksomheter. Skalerbarheten er stor og brukerantallet hos kunder varierer mellom 10 til 10.000 brukere. ClockWork kan integreres med flere ulike økonomisystemer.

BRUKERVENNLIGHET
ClockWork leveres med muligheter for å bygge menyer relatert til din arbeidsprosess hvilket gir mange fordeler for brukeren.

 • Bedriftens kvalitetssystem kan bygges rett inn i applikasjonen.
 • Varslinger og oppgavelister presenteres grafisk for en bruker.
 • Integreres lett med andre systemer – økonomi, dokumentscanning m.m.
 • Oppgradering til nye versjoner til minimale kostnader.

EFFEKTIV FORSYNINGSKJEDE
Uavhengig om virksomheten benytter Lean eller Kanban prinsipper støtter systemet disse. Logistikk-systemet skal ikke være en flaskehals – ClockWork finner flaskehalsene hos deg!

Logistikk

Avansert logistikkløsning som gir stor fleksibilitet og muligheter for automatisering av leveransekjeden, med full kontroll. Amesto ClockWork håndterer SCM-prinsipper som JIT, Lean, MRPII, MRPIII og Kanban – samtidig!

 • Integrasjon med kunder og leverandører for en tettere leveransekjede
 • Konfigurerbare og kontrollerbare prosesser.
 • Styring av underleverandører og ordrestyrte leveranser.
 • Full sammenheng mellom alle delprosesser: salg – innkjøp – lager – fakturering.

Dokumentstyring og oppfølging

Amesto ClockWork gir mulighet for å knytte opp alle typer dokumenter, tegninger, sertifikater, etc. til grunndata og enhver transaksjon.

 

 • Integrasjon med MS Outlook gir mulighet for å hente inn epost.
 • Oppfølging av enkeltdokumenter med påminnelse.
 • Sporing og søking av all epostkommunikasjon.
 • Gjennomgående dokumentflyt fra tilbud til produksjon.

Produksjon

Produksjonsplanlegging med hensyn på materialer og kapasitet samt analyser på flaskehalser og optimalisering.

 • Fleksibel produktstruktur med varianthåndtering.
 • Produksjonsstyring med kombinert kundeordre og hovedplan.
  Kapasitetsplanlegging og ressursutnyttelse med ledetidsberegning.
 • Produktkalkyle med lønnsomhetsoppfølging.
 • Konfigurerbar produksjonsprosess.

Prosjektleveranser

Prosjektstyring av innkjøp, produksjon og leveranser. Dette er «MTO/WBS/Materialdelen» til et prosjektstyringsverktøy som gir full oversikt over hva som skal kjøpes og leveres når.

 • Innkjøp og leveranser knyttet opp mot aktiviteter, tidsfrister og milepæler.
 • Kostnadsoppfølging med forkalkyle, påløpte forpliktelser og etterkalkyle.
 • Forsinkelsesanalyse og konsekvensanalyse opp mot leveranser.
 • Varsling av hendelser og aktiviteter.

PRODUKSJONSSTYRING OG MPS-SYSTEM
Standardløsning som passer for selskaper med behov for mer kompleks logistikk- og produksjonsstyring (MPS). Vår programvare portefølje består av komplett system for produksjonsstyring. Amesto Clockwork omfattende funksjonalitet kan parametersettes og tilpasses behov i det enkelte selskap og bransje uten kostnadsdrivende tilpasninger.

LØSNINGEN IVARETAR BÅDE LOGISTIKK OG PRODUKSJONBEHOVENE I DIN BEDRIFT:

 • Kompleks logistikkfunksjonalitet
 • Lagerstyring / WMS
 • Produksjonsstyring / MPS
 • Varianthåndtering
 • Innkjøpsadministrasjon
 • Servicehåndtering
 • Multicompany håndtering

PRODUKSJON

 • Fleksibel produktstruktur med varianthåndtering.
 • Produksjonsstyring med kombinert kundeordre og hovedplan.
 • Kapasitetsplanlegging og ressursutnyttelse med ledetidsberegning.
 • Produktkalkyle med lønnsomhetsoppfølging.
 • Konfigurerbar produksjonsprosess.
Architecture62_466x466

LES INNKJØPSGUIDE

Innkjøpsguide til nytt logistikksystem.

I denne guiden gir vi deg noen råd til hvordan du går frem for å finne et logistikksystem som best mulig tar vare på behovene deres – både i dag og i årene fremover.

LES INNKJØPSGUIDE TIL NYTT LOGISTIKKSYSTEM