<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Nature61_2120x670

Fra bærekraft til gjennomføringskraft.

22. juni 2022

For å være en attraktiv arbeidsplass og en foretrukket samarbeidspartner må bedrifter ta en aktiv rolle som samfunnsaktør. Valg av arbeidsplass handler om innovasjon, verdiskapning og engasjement. Dette var utslagsgivende da vår CEO i Amesto TechHouse, Kristine Hofer Næss, selv skulle velge sin nye arbeidsplass, etter hele 14 år i Microsoft.

- For meg handler det om at man har tydelige mål og ambisjoner om å bidra til samfunnsutviklingen. Dette var den viktigste grunnen til at jeg valgte å gå til Amesto. I Amesto står intraprenørskap og innovasjon og bærekraft høyt, og vi måles derfor på parameterne people, planet and profit.

Amesto er en familiedrevet virksomhet. Amesto Group omsatte i 2021 for over 1 milliard kroner og har over 1000 ansatte. Amesto-historien strekker seg hele 70 år tilbake i tid, og har på mange måter utviklet seg fra å jobbe ut fra en klassisk filantropisk tankegang til å jobbe for en moderne trippel bunnlinje. 

Kristine Hofer Næss, CEO i Amesto TechHouse

Kristine Hofer Næss

CEO, AMESTO TECHHOUSE

Fra økonomisk til bærekraftig fokus

Eierne i Amesto er alle aktive i driften og mener at lønnsomhet og bærekraft må gå hånd i hånd for å sikre bærekraftig lønnsom vekst. Derfor innførte de Trippel Bunnlinje; en modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare ut i fra et økonomisk perspektiv, men fra et perspektiv som også inkluderer mennesker og miljø.

- Vi måler suksess på bakgrunn av tre parametere; people, planet and profit, forklarer Kristine. People-aspektet måler vi gjennom blant annet månedlige engasjementsundersøkelser, både hos våre kunder og ansatte. Fra et planet-perspektiv har vi lagt konkrete mangfolds- og bærekraftsmål.

For Kristine har de aktive og visjonære eierne i Amesto lagt grunnsteinen for dette arbeidet. Bærekraft i Amesto har handler ikke bare om å «do good», men om å bygge opp nye forretningsmuligheter, om å skape bærekraftige verdier og inngå langsiktige investeringer.

- En god eierstrategi er viktig, for deres strategi påvirker våre ansatte i meget stor grad. Derfor er det ikke bare viktig at eierne våre er pådrivere for annet enn profitt – det er fundamentalt.

Er Corporate Social Value et konkurransefortrinn?

Noe av utfordringen med sosial verdiskapning kan være at samfunnsansvar ofte blir oppfattet som et rent kostnadssenter og ikke et fortjenestesenter. Men verdiskapningen handler vel så mye om nye forretningsmuligheter som kan forbedre lønnsomheten og styrke konkurranseposisjonen.

- Corporate social value er langt mer enn pro-bono arbeid, sier Kristine. Det handler om strategiske forretningsprosjekter. Et eksempel på dette i Amesto Gruppen er Amesto Aces, der man i samarbeid med NAV og Salesforce sertifiserer de som ellers ville stått utenfor arbeidslivet. Ikke bare reduserer det utenforskap i samfunnet, men det reduserer samtidig mangelen på tech-hoder. Aces er med på å gi en tydelig stemme til de som ikke har en, og er samtidig et tydelig eksempel på at det går an å drive både lønnsomt og bærekraftig.

I 2022 ble Amesto kåret til Norges 3. mest innovative virksomhet. Det tror vi skyldes at Amesto har lagt til rette for intraprenørskap og at bærekraft er en del av forretningsstrategien. 

Nature13_670x970

BÆREKRAFT BETYR MER ENN Å KJØPE C02-KVOTER

Bærekraft er mer enn bare Co2-regnskap, og man må jobbe og innovere på mange fronter samtidig.

- De fleste jobber med bærekraft, men det er ulikt hva det betyr, sier Kristine. Bærekraft handler ikke bare om klassisk pro bono-arbeid, men om å bry seg om hva som skjer rundt seg, og samtidig skape verdier. For Amesto handler det om å ta en tydelig posisjon i å utfordre og hjelpe kundene med å nå sine bærekraftsmål. Dette er eksakt det vi uttrykker gjennom vår nye posisjon og vårt mål om å «Empower our customer with insight to make great choices for people, planet and profit».

Et konkret kundecase er engrosbedriften Blomsterringen, som Amesto TechHouse har jobbet med over flere tiår. Gjennom digital innsikt har Blomsterringen forbedret både produksjons- og transportplanlegging. Dette har ført til både mindre svinn av blomster, og mindre utslipp fra tungtransport. Blomsterringen kalkulerer faktiske behov basert på riktig innsikt, og planlegger kjøreruter på en langt smartere måte.

Bergen havn er et annet godt eksempel, med sitt mål om å bli en av de reneste havnene i verden, målt gjennom Environmental Port Index. Amesto gir innsikt til kunden via Power BI, gjennom å vise hvordan de må satse for å realisere miljøgevinster. En del av løsningen handler om at de mest miljøvennlige skipene får en rabatt på havneleie. Da blir det jo fort lønnsomt å drive miljøvennlig.

Under Amesto paraplyen finner vi flere selskaper som har adoptert den triple bunnlinjen i sin forretningsmodell. Et viktig bidrag fra Amesto NextBridge har vært å utvikle en digital løsning for å optimalisere bienes vei til matfatet. Som pollinatorer utgjør bier en svært viktig del av økosystemet, og da man så at biene døde i stort antall fordi de ikke fant mat innenfor hensiktsmessig radius, oppsto et behov for å utvikle nye løsninger. Ved å samle innsikt om biene inne i selve kuben, kunne birøkteren/bonden flytte bikubene til en bedre plassering som bidro til å redusere biedøden, optimalisere pollineringen og forbedre planlegging av både jordbruksareal og byområder.

Ikke bare leverer slike prosjekter viktige bærekraftsmål til selskapet, men skaper engasjerte ansatte, nye samarbeidspartnere og nye muligheter. Og redder verden litt.

Hvordan operasjonaliserer Amesto bærekraftige målsettinger?

Amesto jobber kontinuerlig med forankring og gjennomføring av nye bærekraftige løsninger gjennom å engasjere ansatte og synliggjøre effekt og endringer.

- Vi ønsker å vise at også tjenesteytende virksomheter kan drive innovasjon rundt bærekraft, det er ikke bare forbeholdt de som driver med produksjon, forklarer Kristine. Vi jobber kontinuerlig med teknologi og løsninger som fremmer bærekraft. Medarbeiderne skal kunne påvirke og gjøre en forskjell.

Kristine mener at næringslivet har et stort ansvar i å øke kompetanse og styrke interesse for særlig teknologi. Selv er Kristine CEO i Amesto TechHouse, men har også vært med å stifte ODA-nettverket, Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi.

- Amesto er en av 70 partnerbedrifter i ODA-Nettverk, og eier Arild Spandow har også signert CEO Commitment. For som vår eier Arild Spandow sier; «det starter på toppen». Våre ledere er nødt til å være like involvert og comitted til mangfold som organisasjonen. Det er litt som med greenwashing. Hvis du ikke mener det, så kommer det ikke til å ha noen effekt.

For å finne de beste teknologiske løsningene for fremtiden trenger vi et mangfold av kompetanse og perspektiver.  - Vi håper å inspirere andre tjenesteytende virksomheter, men er også brennende opptatt av å lære av andre. Vi er ikke perfekte, og vi jobber hele tiden med dette i bakhodet.

For å vinne både kundene og kandidatene må du gjøre business med hodet og hjertet. 

Podcast-episode

Kristine gjester BearingPoints Talks.

Kristine, CEO i Amesto TechHouse, gjester podcasten BearingPoints Talks.

I episoden snakker hun om Amesto sin tilnærming til bærekraft, intraprenørskap, innovasjon og trippel bunnlinje.

BearingPoint Logo