<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture35_2120x900

FAGARTIKKEL

Masterdata i Visma Business.

Masterdata, ofte også omtalt som grunndata, stamdata eller basisinformasjon, beskriver for eksempel produkter og deres sammensetning, kunder, leverandører, lokasjoner etc. Gjennomgående gode masterdata og vedlikehold av disse mener vi er en forutsetning for effektiv og god informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden. Dette skaper også et godt grunnlag for å kunne effektivisere og/eller automatisere ulike manuelle prosesser.

5. april 2020

HVORFOR LØNNER DET SEG Å INVESTERE MER TID I MASTERDATA?

Vi har tidligere skrevet om viktigheten av oppdaterte masterdata i forbindelse med krav om SAF-T innrapportering, hvor data i feil format eller andre mangler skaper unødvendig avvikshåndtering. Her er det oppdaterte og korrekte leverandør- og kundekort som står i fokus.

Men hva med produktene eller tjenestene man selger? Hvorfor lønner det seg å investere mer tid i dataene man registrerer og forhåpentligvis også vedlikeholder på produktkortet i Visma Business?

HVORFOR LØNNER DET SEG Å INVESTERE MER TID I MASTERDATA?

Vi har tidligere skrevet om viktigheten av oppdaterte masterdata i forbindelse med krav om SAF-T innrapportering, hvor data i feil format eller andre mangler skaper unødvendig avvikshåndtering. Her er det oppdaterte og korrekte leverandør- og kundekort som står i fokus.

Men hva med produktene eller tjenestene man selger? Hvorfor lønner det seg å investere mer tid i dataene man registrerer og forhåpentligvis også vedlikeholder på produktkortet i Visma Business?

  • Unøyaktige hovedplaner for drift og/eller produksjon, ofte på grunn av dårlig prognosekvalitet.

  • Unøyaktige beholdningsdata. Man risikerer å selge produkter man ikke har på lager allikevel, og bruker mye tid på å finne ut av avvik.

  • Unøyaktige ledetider. Feil leveringstid, transporttid etc. på produktopplysninger følger med over til innkjøpsordren, og vil øke risikoen for blant annet unøyaktige ledetider og forventet leveringsdato.
  • Hyppige mankosituasjoner. Man er ofte utsolgt for enkelte produkter. Her lønner det seg å være proaktiv med å legge inn minimum- og maksimumbeholdning på aktuelle produkter og lage gode rutiner for bestillingsforslag og innkjøp.
  • Manglende oppfølging av kvalitetskostnader, altså kostnadene som påløper ved å ikke skape et kvalitetsprodukt eller tjeneste.

  • Ingen rutiner eller standard for opprettelse av produkter. E-poster, Excel-ark, forhandlerportaler, Google-søk etc. blir ofte benyttet som grunnlag for å opprette produktet. Dette fører ofte til mangelfull, feil eller dårlig produktinformasjon, og mange bruker dessverre for lite tid på å rydde opp i dette i etterkant.

  • Det går med mye tid på kundeservice og hastesaker. Istedenfor å løse det egentlige problemet, bruker man mye tid og penger på brannslukking, koordinering, transport, administrasjon etc.
Les mer

Når man driver nettbutikk er det ekstra viktig å være nøye med å legge inn god produktinformasjon slik at kundene enkelt finner fram og kan navigere rundt i nettbutikken. God og unik produktinformasjon vil også være avgjørende for såkalte organiske søk hos Google, hvor da nettbutikker med gode og unike tekster og masterdata blir mer synlige hos Google og dermed vil få flere besøkende kunder i nettbutikken sin. Gode masterdata gjør det dessuten mulig å effektivisere innkjøp, lager og kundeservice uavhengig om du driver nettbutikk eller ikke.

Vi i Amesto bistår mer enn gjerne med å rydde opp i alt som er av masterdata og skape gode proaktive rutiner for kvalitetssikring av data og kontinuerlig vedlikehold av disse. Vi kan også bistå med ulike integrasjoner og løsninger, slik som f.eks. Gurusoft PIM (Product Information Management), som forenkler og forbedrer arbeid med produktinformasjon på tvers av systemer, avdelinger, kanaler og landegrenser. Vi har flere alternativ når det kommer til integrasjoner slik at man kan unngå manuell registrering av samme data i flere systemer, og spesielt Amesto Flow er en smart og god måte å integrere systemer på. Med velfungerende integrasjoner flyter data og informasjon mellom virksomhetens ulike systemer uten at man trenger manuelle oppdateringer og ekstra kontroll.

Har du god kontroll på dine masterdata vil vi anbefale deg å se nærmere på våre analyseverktøy for å få mest mulig ut av kvalitetssikring og forretningsdrift.

#ASKMORE

Ønsker du en prat med oss?

Det kan være klokt å snakke med en ekspert før avgjørelsen skal tas.