Simplifying workflow

Amesto Flow | Integrasjoner

Flow er en sikker, fleksibel og skybasert integrasjonsplattform som knytter dine applikasjoner og tjenester sømløst sammen. Gjennom å automatisere og bundle applikasjoner sammen i skyen, utvikler og drifter vi dine integrasjoner, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Kontakt oss

FLOW

En smartere måte å integrere systemer.

Om du har behov for å dele informasjon på tvers av fagsystemer, kan det være fornuftig å implementere en plattform for utvikling og forvaltning av dine ulike applikasjoner og tjenester. Med integrasjonsplattformen Flow samler vi enkelt dine eksisterende integrasjoner for deg.

Om

Flow

For oss er ikke Flow bare er en integrasjonsløsning, men også metodikk og kunnskap knyttet opp mot hvordan vi kan integrere våre kjernesystemer som Visma Business, Visma.net, Power BI og Super Office, med dine produkter og tjenester. For deg betyr dette at vi alltid ser etter hvordan vi kan effektivisere din arbeidsprosess, slik at virksomheten igjen kan øke sin effektivitet, redusere arbeidstrykk på verdifulle ressurser og redusere risiko for datafeil.

Med fagkompetanse og ekspertise innen Visma, Power BI og Super Office, fagområder som logistikk, finans, HR, lønn og rapportering, samt integrasjonserfaring for store, anerkjente virksomheter, skal du som kunde være trygg på at vi ivaretar dine integrasjoner, dine ønsker og dine behov for en god og trygg måte. Vår metodikk bygger på din innsikt, og vår kunnskap. 

Om du ønsker en moderne løsning som tilfredsstiller bedriftens behov innen applikasjonsintegrasjon, vil Flow gi deg det du trenger for å oppnå full kontroll og bedre oversikt.

HVORFOR AMESTO?

Viktige faktorer i valg av samarbeidspartner.

Ved behov for å samle dine integrasjoner er det viktig at du tenker gjennom nettopp ditt behov. Ønsker du å samle integrasjonene i skyen, eller vil du sette av ressurser til å drifte egne servere? Er ditt behov komplekst? Har du behov for inngående fagkompetanse? Enten du har behov for større ERP-synkronisering mot VISMA.net eller VISMA Business, CRM-synkronisering mot Superoffice, eller integrasjon av mindre applikasjoner, er det spesielt tre ting du bør tenke på;

Forvaltning

I over x antall år har Amesto Solutions levert B2B-løsninger til bedrifter. Vår styrke ligger spesielt i forvaltningen av store, komplekse kunder som har behov for tett oppfølging. Vi mener at et godt samarbeid er nøkkelen som skal til for å lykkes med gode integrasjoner, og deres input vil følgelig være avgjørende for å bygge den aller beste integrasjonsløsningen.

Vi ser viktigheten av sikkerhet, funksjonalitet og stabilitet i integrasjonsløsninger. Derfor har vi investert mye ressurser i avansert overvåkning og kompetanse i å utvikle sterke logikker. Med bred tilgang på teknisk støtte og support, rådgivning og sparring, vil du dessuten oppleve at vi tar integrasjonene i din bedrift på aller høyeste alvor.


Spisskompetanse

Våre konsulenter har lang erfaring og besitter spisskompetanse innen ulike fagfelt. Med ekspertise innen iPaaS (integrasjonsplattform som en tjeneste), Cloud Data Integration-verktøy, logistikk, finans, HR, lønn og rapportering, samt inngående kjennskap til applikasjoner som VISMA ERP, Super Office og Power BI er vi opptatt av å levere de beste løsningene for deg og din virksomhet.


Integrasjonsløsning

Flow er født i skyen. Det vil si at den ikke kodes på fysisk server for så å flyttes til skyen, men heller er bygget digitalt i skyen, med alle de riktige forutsetningene for å være en skybasert tjeneste. Uten fysiske maskiner, er vi desto mer avhengig av tilgang på den beste kompetansen for å drifte den beste løsningen. Derfor har vi knyttet oss til Microsoft Azure Cloud, som vi vet er en trygg og samtidig teknisk god løsning for våre kunder.

Med ekspertise på flere fagområder, leverer Amesto samtidig en rekke tjenester og produkter som vil gjøre det enkelt for deg å samle alt på samme sted. Blant annet er vi stor leverandør av VISMA-tjenester. Les mer om våre tjenester her: <lenke>


Hvorfor Flow?

Oversiktlig drift i skyen.

Fordelen med Flow er at vi ikke bare utvikler og ivaretar din integrasjonskode, men at vi også håndterer drift og support for løsningen. Systemet overvåkes kontinuerlig av vårt supportteam, og dersom det oppstår feil, rapporterer systemet automatisk feilen til vårt supportteam, som igjen umiddelbart starter feilsøking.

Med Flow slipper du å investere i egne servere, bruke tid på patching og oppdateringer, samt drift og vedlikehold. Systemet gir deg dessuten mulighet til å hente, opprette og oppdatere data, og vi kan enkelt endre dataflyt mellom systemer uten at det må kobles på utviklingsressurser.Vi gjør det enkelt for deg å sette opp nye integrasjoner mellom systemer uten at du må kjøpe utviklingstjenester fra flere leverandører. Integrasjonsplattformen kan enkelt bygges fra eksisterende komponenter, kjøpes som ferdig produkt klar for installasjon, eller bygges etter deres spesifikasjoner som iPaaS.

 Med Flow får du full kontroll på dataflyten, økt fleksibiltet og valgfrihet til å tilpasse dine løsninger slik du måtte ønske det.


Vår målsetting er å være best i klassen på optimal og smidig integrasjon av våre kjerneprodukter, både fra et teknisk ståsted, et tredjeparts ståsted og deg som kunde sitt ståsted.