<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

En fisker på viddene

SIMPLIFYING BUSINESS

Astrup - Stålkontroll på materialene.

Astrup AS er en ledende, norsk grossist innen metaller og plast halvfabrikata. Den familieeide bedriften har drevet virksomhet i over 165 år, og ledes i dag av femte generasjons Astrup. Virksomheten har hele tiden tilpasset seg tiden, både innen vareutvalg, etterspørsel, og drift. I dag styres det aller meste av prosesser digitalt, med utstrakt bruk av skybaserte tjenester.

KUNDEREFERANSE

Norsk industri på lager.

Med landets største lager av metaller og plast har Astrup et mangfold av produkter og tjenester av høy kvalitet, og er en naturlig industripartner for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere innen norsk industri.

– Vi leverer til kunder innen svært mange sektorer i Norge, og i 2022 omsatte vi for drøye 1,2 milliarder kroner, forklarer Knut Myklebust, IKT-sjef i Astrup. – Vi betjener norsk industri med materialer som aluminium, rustbestandig stål, spesialstål, titan, og andre metaller, og ikke minst en rekke ulike plastmaterialer.

Astrup har topp moderne lageranlegg i Oslo og i Bergen, med moderne lagerautomater fra tyske Remmert som sikrer automatisk og skånsom plukking og av plater og langgodsmaterialer.

Knut Myklebust, IKT-sjef i Astrup

Knut Myklebust

IKT-sjef i Astrup

Med over 5.000 pallplasser, og automatisk plukking av materialer, er Astrups lagerautomat blant de største anleggene i Norden. Lagerrobotene sørger for korrekt plukk av varer gjennom ordresystemet, som er integrert med forretningssystemet Visma Business.

– Systemene gir oss full oversikt og kontroll på de lagerførte artiklene på lagrene i Oslo og Bergen. Tidligere var det mer fysisk lagerhåndtering av varer, men nå er det Remmert-robotene som plukker og merker, og lagermedarbeiderne har fått en helt annen digital arbeidshverdag, forklarer Myklebust. – Mange av utviklingsprosjektene som Astrup IKT har jobbet med Amesto Solutions på de siste årene har handlet om drift, lager og logistikk.

Astrup er en betydelig leverandør innen offshore/Subsea, mekanisk og maskineringsindustri, og tynnplateverksteder. Også næringsmiddelsektoren, skipsbygging, og havbruksnæringen er storforbrukere av våre materialer.

– Vi følger tett med på både utvikling og trender. Det kommer nye materialer hele tiden, komposittmaterialer, høylegerte kvaliteter til helt spesielle formål. Astrup har alltid ligget helt i forkant og vært gode på å se nye muligheter.

Utfordringer og løsninger

Astrup benytter seg av mange ulike, spesialiserte løsninger for å drifte alt fra lager og logistikk til lønn og forretningsstyring, og det er spesielt viktig at løsningene fungerer optimalt sammen. Med stadig mer funksjonalitet og spesialiseringer stiller det spesielt krav til kost/nytte.

– En av utfordringene til Astrup var å sørge for at kunde- og leverandørløsninger fungerte sammen, og innenfor kravene til IT-sikkerhet, forteller Marius Stemmen, serviceleder i Amesto Solutions.

– De trengte en leverandør som kunne håndtere og løse kravene til integrasjon med spesialiserte løsninger for varelogistikk. Det var strenge krav til sporbarhet og serienummerhåndtering, varesertifikater, og salg av ulike lager- og faktureringsenheter.

– Dette hjalp Amesto oss med da de kom inn som vår Visma-partner i 2015, sier Myklebust. – De har vært med på å utvikle flere oppgraderings- og integrasjonsprosjekter med Visma Business, for å hjelpe oss å nå målet om mer automatiserte arbeidsprosesser.

Amesto har bistått med samhandlingsløsninger og spesialtilpasninger for flere lager- og logistikkløsninger inn mot Visma Business.

– Amesto er proaktive og anbefaler kostnadseffektive, digitale samhandlingsløsninger, som passer for etablerte systemer, og som naturlig lar seg integrere med våre eksisterende løsninger, for å øke effektiviseringen. Eksempelvis kan AI-løsninger løse repeterende og tidkrevende arbeidsprosesser.

Technology16_670x970

Forvaltningsavtale.

Forvaltningsavtalen som Astrup har med Amesto ivaretar kompetanseutvikling og kjennskap til Astrups logistikkutfordringer med et eget ressursteam av logistikk- og økonomikonsulenter. Regelmessige møter med en egen serviceleder sikrer effektiv oppfølging av innmeldte saker og sørger for raskere fremdrift.

– Vi bruker Amesto mye som sparringspartner og rådgiver gjennom avtalen, som også sikrer at vi har dedikerte logistikkonsulenter hos oss på faste dager, sier Myklebust. – De faste konsulentene kjenner oss godt og har eierskap til tidligere løsninger.

Hver fjortende dag møtes konsulentene fra Amesto og Astrup til en egen forvaltningsdag, for å følge opp innmeldte saker og legge nye planer. I tillegg møtes partene ved behov, og til særskilte aktiviteter.

– Forvaltningsavtalen innebærer også to årlige statusmøter, på våren og på høsten, sier Myklebust. – Da går vi gjennom samarbeidsavtalen, ser på om ting skal gjøres annerledes, blir presentert nyheter og nye muligheter. Vi går gjennom rapporter på antall innmeldte saker og ser på status inn mot neste periode, som en del av et årshjul vi har etablert. Vi synes Amesto er gode på oppfølging og møteaktiviteter.

– Vi kommer tett på Astrup, og det er nøkkelen til at vi har fått forståelsen for deres behov, og hvordan vi kan hjelpe best mulig, sier Stemmen. – Forvaltningskonseptet med et eget dedikert forvaltningsteam gir oss en nærhet til kunden, som er helt unikt i et leveranseperspektiv, og gjør at Amesto blir en naturlig sparringspartner og rådgiver.

Les mer om forvaltningsavtaler fra Amesto.

Amesto og Astrup

 

ERP og økonomi

Amesto bidrar med supportering, forvaltning, utvikling og vedlikehold av ERP-løsningen Visma Business, og har støttet økonomiavdelingen i bruk av løsningen. Sammen med Aider har Amesto levert skreddersydde, egenutviklede spesialløsninger og kompetanse innen økonomi og logistikk.

Amesto støtter også Astrup i deres daglige bruk av skybaserte tjenester, som Visma net AutoPay.

 

Integrasjoner og logistikk

Sammen med Aider, Integrasjonspartner og andre tredjeparter, har Amesto sammen med Astrup utviklet og vedlikeholdt flere spesialutviklede logistikkrelaterte løsninger for blant annet Remmert lagerautomat, BlueRidge innkjøpssystem og Zpider nettbutikk.

 

Lønn

Amesto har bistått Astrup innen lønn, og med programvaren Visma Lønn. Amesto skal også bistå i migreringen mot skyløsningen Payroll.

 

IT infrastruktur

I tillegg til å bidra faglig og på programvaresiden har Amesto bistått Astrup med serverdrift, både patching, oppgraderinger av servere og generell teknisk bistand. Amesto leverer teknisk bistand til Astrup sammen med deres driftsleverandør JPC AS.

 

Faste ressurser

Gjennom forvaltningsavtalen har Astrup et fast ressursteam hos Amesto, rask responstid på innmeldte saker, og daglig, kontinuerlig oppfølging. Forvaltningsavtalen sikrer fremdrift i nye prosjekter og utvidelse av eksisterende løsninger, koordinering av interne og eksterne ressurser, og rådgiving i valg av programvare og nye løsninger.

Miljø og planet

Astrup er en grossist og forurenser i svært liten grad det ytre miljøet, og er heller ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Gjennom Grønt Punkt har Astrup etablert en miljøstasjon for kildesortering av egne materialer, der alt trevirke, papir og plast sendes til gjenvinning.

– Vi har et eget miljøfokus med konseptet «Astrup Goes Green», og velger i større grad leverandører med dokumentert bærekraftig produksjon, redusert CO2-avtrykk og produkter basert på resirkulerte materialer, forklarer Myklebust.

Et aktuelt eksempel er Astrups egen merkevare, AluColour® PVDF ORBIS 75, som er PVDF-lakkert aluminium for fasader og bygg.

– Denne merkevaren har opprinnelig vært basert på primæraluminium, men er nå er erstattet med minimum 75% resirkulert aluminium, sier Myklebust. – Et annet eksempel er vår hovedleverandør innen plastmaterialer, Röchling, som gjennom sitt konsept Röchling ReLoop har introdusert en hel produktfamilie basert på resirkulerte materialer.

Astrup AS har lenge vært sertifisert i henhold til ISO 9001, som fokuserer på effektiviteten til kvalitetsprosessene. I 2022 ble bedriften også sertifisert i ISO 14001 og 45001, som er standarder for miljøledelsessystemer og sikkerhet på arbeidsplassen.

– Vi har derfor kartlagt alle våre leverandører i forhold til hvordan de tilfredsstiller miljøkrav og det grønne skiftet. Våre kunder har gjennom Åpenhetsloven, som trådte i kraft i 2022, krav på innsyn i hele vår leverandørkjede, og det forplikter oss som en ansvarsfull grossist, sier Myklebust. – Amesto bidrar til en grønnere drift ved å så langt som mulig dokumenterer våre IT-løsninger i henhold til krav om Grønn IT. Slik kan vi aktivt redusere CO2-avtrykket innen IT-anskaffelser, forvaltning og avhending.

En hvit due

Til himmels

Det er ingen tvil om at skyløsninger er det som gjelder for moderne forretningssystemer. Astrup har allerede mange av sine løsninger i skyen, som alle MS Office-applikasjonene, SuperOffice CRM Online, Visma net Expense og snart også Payroll.

– Noen virksomhetskritiske applikasjoner gjenstår likevel, og som ikke uten videre kan flyttes til skyen. Tre kritiske applikasjoner er derfor fortsatt serverbaserte. Remmert er en serverbasert programvare for lager- og logistikkstyring. I tillegg har vi nShift, en egen løsning for fraktberegninger. Målet er naturligvis å få alt i skyen, men vi venter til det kommer tilfredsstillende skyversjoner. Det neste fra Visma Software vil nok være Business NXT. På grunn av dagens spesialtilpasninger med egne scripts for funksjonalitet relatert til lager og logistikk i Visma Business er det foreløpig litt for tidlig for Astrup å flytte Visma Business opp i skyen. Mest sannsynlig kan vi sammen gå i gang med prosjektet Business NXT i 2025. Her vil Amesto proaktivt bidra til at vi nærmer oss å kunne ta i bruk Business NXT, til tross for at vi gjennom to tiår har utviklet krevende spesialløsninger i dagens Visma Business-versjon, avslutter Myklebust.