<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Hva er et ERP-system?

SIMPLIFYING BUSINESS

Hva er ERP?

Simplifying Business

ERP forklart: Hva det er og hvorfor det er viktig for virksomheter

ERP er en programvare som brukes for å samle bedriftens virksomhet i et felles digitalt system. Alle bedrifter bruker en eller annen form for ERP-system, det er kjernen i virksomheten. Med et riktig ERP-system kan dere bli mer effektive, øke produktiviteten og få til en bedre lønnsomhet.

ERP står for Enterprise Resource Planning, på norsk et virksomhetsstyringssystem, forretningssystem eller ressursplanleggingssystem. Det er et bredt samlingsnavn og ikke et spesifikt program. Det finnes flere typer ERP-program, de kan tilpasses på mange ulike måter der forskjellige tjenester kan integreres i systemet.

 

Hva gjør et ERP-system?

Et ERP-system kobler sammen bedriftens databaser og prosesser i et og samme program. I systemet samles data som blant annet lagerbeholdning, regnskap og kunderegister. Der håndteres oppgaver som fakturering, timeregistrering og innkjøp. 

Dagens ERP-system er skybaserte, noe som blant annet gjør oppgraderinger og integrering lettere. Det er fortsatt mange bedrifter som bruker gamle versjoner av ERP-system, de vil nå bli nødt til å oppgradere til en skybasert løsning. Siden ERP-leverandørene slutter å videreutvikle og supportere de gamle systemene, vil bedrifter som ikke oppgraderer fort få en såkalt teknologi-gjeld uten supportstøtte og gamle utdaterte løsninger.

Hva er fordelene med å bruke et ERP-system?

Det finnes store fordeler ved å velge riktig ERP-system og optimalisere det etter bedriftens behov. ERP effektiviserer din bedrift gjennom å forenkle og gi oversikt over deres arbeidsoppgaver. Informasjon og data deles på tvers og mange oppgaver som tidligere måtte gjøres manuelt, skjer automatisk i et ERP-system. For eksempel rapporter og analyser av virksomheten, fakturering og varemottak. 

Et ERP-system kan også brukes til å knytte sammen ulike programvarer og tjenester. Arbeidsoppgaver som tidligere måtte gjøres i to eller flere systemer kan i dag integreres og automatiseres i bedriftens ERP-system. Fremgangsrike selskaper investerer derfor mye ressurser i å tilpasse sitt ERP-system med integrasjoner som ytterligere forbedrer effektiviteten.

Technology22-466x466

Hvordan forbedrer ERP bedriftens virksomhet?

Samlet sett er ERP-systemer viktige fordi de øker effektiviteten, produktiviteten og lønnsomheten til en bedrift ved å optimalisere ressursbruken, styrke beslutningstakingen, standardisere prosesser, forbedre kundeservice og sikre overholdelse av regelverk. 

Her er noen av de viktigste effektene et moderne ERP-system vil ha for bedrifter:

  • Forbedret effektivitet og produktivitet: Ved å automatisere og integrere forretningsprosesser kan ERP-systemer bidra til å redusere dobbeltarbeid, forbedre arbeidsflyten og redusere tidsbruken på administrative oppgaver. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes til mer verdiskapende aktiviteter.
  • Effektiv ressursstyring: Som leder for en bedrift må du håndtere og ha oversikt over en rekke ressurser, inkludert menneskelige ressurser, materialer, utstyr og økonomiske midler. Med et ERP-system kan bedriften integrere og optimalisere styringen av disse ressursene, noe som bidrar til bedre planlegging, bruk og overvåkning av dem.
  • Bedre informasjonsflyt: ERP-systemer sikrer at informasjonen er tilgjengelig i sanntid og muliggjør en sømløs og nøyaktig utveksling av informasjon på tvers av ulike avdelinger og funksjoner i organisasjonen. Dette bidrar til bedre beslutningstaking og mer effektiv kommunikasjon internt.
  • Bedre kundeopplevelse: Med en helhetlig oversikt over kundeinteraksjoner gjennom salg, markedsføring, service og support, kan ERP-systemer bidra til å forbedre kundeopplevelsen. Dette inkluderer alt fra raskere svar på kundeforespørsler til mer personlig tilpassede tilbud og tjenester.
  • Risikoreduksjon: Ved å ha en sentralisert database for alle forretningsprosesser, kan ERP-systemer bidra til å identifisere og håndtere risikoer tidligere. Dette inkluderer alt fra økonomisk risiko til produksjons- og leveringsrisiko.
  • Styrket konkurranseevne: Bedrifter som implementerer effektive ERP-systemer kan være mer smidige og responsive i et stadig skiftende forretningsmiljø. Dette kan gi dem et konkurransefortrinn ved å kunne tilpasse seg nye trender og utfordringer raskere enn konkurrentene.

 

Er ERP og CRM det samme?

Ofte hører man forkortelsene ERP og CRM sammen, men det er to ulike typer programmer, med to forskjellige fokusområder. Et ERP håndterer hele bedriftens virksomhet, men et CRM-system (Customer Resource Management) er spesifikt laget for å håndtere kunderelasjoner.  

I korthet kan forskjellen mellom ERP og CRM oppsummeres som følger:

  • ERP handler primært om intern ressursstyring og prosessoptimalisering på tvers av hele organisasjonen.
  • CRM handler primært om å administrere kundeforhold og forbedre kundeinteraksjoner for å øke salget og forbedre kundeopplevelsen.

 

Hvilke ERP-system brukes i Norge?

Det mest brukte ERP-systemet i Norge er Visma Business, som nå erstattes av Vismas nye og skybaserte Business NXT. Valget av ERP-system styres av størrelsen og type virksomhet, de har ulike egenskaper og egner seg til ulike bransjer. Andre vanlige ERP-system er SAP, Oracle Netsuite, Microsoft 365 Business, Microsoft Dynamics 365, Central, Unit4 og Xledger.

Et ERP-system leveres av en forretningsutvikler som hjelper bedrifter med å velge riktig ERP, og for å implementere og tilpasse systemet etter bedriftens behov.

På tide å bytte ERP-system?

Det har skjedd mye siden sist du byttet ERP-system. Det som brakte deg hit, vil ikke like godt ta deg inn i fremtiden. Teknologien har gått videre og det finnes nå en bedre måte å jobbe på.  

våre beste tips til hva du bør tenke på når du skal bytte ERP-system, rett i innboksen.