<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner 1920x607 getty-images-RpPu_1q5Wj0-unsplash

AMESTO INSIGHT

Data Management.

DATA MANAGEMENT

Ønsker du å få bedre kontroll på selskapets data?

Vi hjelper våre kunder med å utvikle og realisere sin datastrategi. Dette gjør vi gjennom tjenester og aktiviteter som sikrer at virksomhetens data er nøyaktige, konsistente og pålitelige, og at de er tilgjengelige for de som trenger dem på en effektiv og sikker måte.

Amesto Insight har konsulenter som er eksperter på utvikling og implementering av moderne dataplattformer. Dette inkluderer ekspertise på data arkitektur, datautvikling (data engineering), data operations (DataOps) og data governance.

Datastrategi

Vellykkede datainitiativer starter med en gjennomtenkt datastrategi som bygger oppunder bedriftens overordnede forretningsmål. Data er ikke lenger bare et tilleggsprodukt som IT leverer. God data er grunnlaget for gode beslutninger i alle deler av et selskap. I Amesto Insight hjelper vi bedrifter med å kartlegge sitt nåværende nivå av datamodenhet. Sammen med kunden identifiserer vi utfordringer og definerer hva som skal til for å gjøre bedriften mer datadrevet. Å være datadrevet handler om mer enn bare riktig teknologi. Det handler også om å ha mennesker med rett kompetanse og en kultur som fremmer nysgjerrighet og bruk av data. Dette er noe vi har høyt fokus på når vi hjelper selskaper med å utvikle og implementere sin datastrategi.

Dataplattform

En dataplattform er en helhetlig løsning som innhenter, transformerer, sammenstiller, analyserer og tilgjengeliggjør data fra ulike kilder i organisasjonen. Med en felles dataplattform kan data brukes på tvers av organisasjonen, noe som gjør deling av data enklere og sikrere. Et godt datafundament er grunnlaget for andre digitale initiativer, som for eksempel maskinlæring og prediktiv analyse, ai og automasjon. Vi hjelper våre kunder med å designe og implementere robuste og skalerbare dataplattformer, som er bygget for å håndtere fremtidige endringer i behov. Amesto er Microsoft partner, og våre konsulenter har solid erfaring med utvikling av løsninger basert på Microsofts skyplattform Azure.

Data Governance

Data Governance sikrer at virksomhetens data er nøyaktig, konsistent og pålitelig, og at den er tilgjengelig for dem som trenger den på en sikker måte. Data Governance er et samspill mellom gode prosesser, fordeling av ansvar og teknologi. I løsningene vi leverer er det alltid høyt fokus på data governance. Vi bygger robuste løsninger som sørger for at data behandles på en sikker måte og er av høy kvalitet. I tillegg hjelper vi selskaper med å etablere gode rutiner for å sørge for sikkerheten, kvaliteten og integriteten på data opprettholdes.

LAST NED E-BOKEN

Hvordan bli mer datamoden?

I denne e-boken forklarer vi forskjellen mellom databevisst og datadrevet. Vi presenterer også 6 konkrete tiltak du kan iverksette i din bedrift for å bli datamoden.

Relevant teknologi

I Amesto Insight er vi hele tiden oppdatert på den nyeste teknologien innen data og analyse. Vi er partnere med Microsoft, og har derfor særlig kompetanse deres teknologi. Eksempler på relevant teknologi innen Data Management:

 

Stående 670x970 getty-images-pQ2X271UqWk-unsplash

AMESTO INSIGHT

Kom i kontakt med en ekspert innen Data Management.