<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

22065_6

KUNDEREFERANSE

Blomsterringen.

«Visma Business er hjertet i vår virksomhet. Med ulike former for automatiseringer har vi kunnet øke omsetningen vår år etter år, utenom å ansette flere personer. Det er Amesto som har gjort dette mulig.»

Gudmund Baustad, CEO, Blomsterringen

22065_20

Gudmund Baustad

CEO, Blomsterringen

Et langvarig kundeforhold gir solid grobunn for vekst

Blomsterringen er landets ledende grossist på blomster. Fra en omsetning på 14 millioner ved oppstart i 1983 omsetter de nå for hele 1,3 mrd på landsbasis. Et selskap av denne størrelsen krever naturligvis et omfattende ERP-system og valg av løsning falt på Visma med Amesto Solutions som samarbeidspartner allerede på tidlig 2000-tallet.

Blomsterringen har hatt en formidabel vekst siden oppstarten og bare siden 2017 har omsetningen økt med over 300 millioner, samtidig som årsresultatet har økt med over 800%. Marie Elvestrand, Serviceleder i Amesto Solutions, er svært imponert over hva Blomsterringen har oppnådd, og mener resultatet i stor grad kan tilskrives de mange digitale grepene Blomsterringen har tatt.

Dette understøttes av Gudmund, CEO i Blomsterringen;

«På mange måter anser vi Visma for å være selve NAV’et i vår virksomhet, hvor Amesto er de som sikrer at alt flyter, og derfor er en viktig bidragsyter til vår vekst. De tilrettelegger for integrasjoner, og fungerer som en sparringspartner i viktige forretningsmessige avgjørelser. Fokus på automatiseringer og integrasjoner har bidratt til at vi har kunnet øke omsetningen vår år etter år - uten å trenge å ansette flere mennesker. Med Amesto får vi til mer, med færre ressurser.»

Nature6_466x466

I 2017 valgte Blomsterringen å signere en forvaltningsavtale med Amesto.

«En forvaltningsavtale betyr at kundene får hjelp av oss i Amesto Solutions til å gjennomgå og effektivisere arbeidsrutinene og bedriftsprosessene i virksomheten, med et mål om å øke inntjening og skape vekst. På mange måter kan man se det som en form for «forsikringsavtale», der kunden får tilgang til de beste verktøyene og ressursene på markedet, samt dedikerte mennesker med ekspertkunnskap som hjelper virksomheten med å løse eventuelle problemer og videreutvikle løsninger» forklarer serviceleder Marie.

Hun forklarer videre at Blomsterringen i sin forvaltningsavtale har satt av faste dager hver uke med faste ressurser, hvor de kontinuerlig ser etter løsningsforbedringer.

«Blomsterringen besitter selv mye kompetanse internt på alle sine systemer og har i tillegg en dedikert ressurs som overvåker helheten og er ansvarlig for testing av alle endringer. Dette er en viktig del av det gode samarbeidet vi har sammen», forteller Marie.

Rent konkret er det spesielt fire hovedområder Blomsterringen har hentet effektiviseringsgevinster sammen med Amesto på de siste 5 årene. Det er produksjonsplanlegging, effektivere ordrehåndtering, transportplanlegging og bedre innsikt.

«Automatiserte prosesser er ikke bare smart for oss som selskap, men også for miljøet,» forteller CEO Gudmund. «Smartere løsninger baner vei for økt bærekraft og gode synergieffekter. Det å dyrke ting selv og ha ting som er nærprodusert er viktig og vi ønsker derfor å sikre en kortreist norsk produksjon. Det vil gagne oss alle.»

De største effektiviseringsgevinstene har Blomsterringen primært hentet her:

1. Effektivisering av ordreprosessen – automatisk fakturering & varemottak

De siste årene har Blomsterringen jobbet målrettet for å få kundene til å registrere sine bestillinger direkte i webshop’en. Med over 270 000 salgsordrer i året er dette blitt en økende nødvendighet.

De har også tatt i bruk håndterminaler med BxLogistics, både for å opprette nye ordrer, men også for å plukke blomster, og skrive ut pakksedler og fraktbrev. Da blir det enkelt å registrere riktig vare, med riktig parti og kost.  Samtidig gjør det selve plukkerutinen raskere så det spares mye tid. I 2020 så startet vi opp dette prosjektet i samarbeid med BxSoftware for å effektivisere hele prosessen. «Dette har vært en forutsetning for å håndtere en såpass stor økning av ordrer, med samme mengde arbeidskraft», forklarer IT-sjef Gunnstein Skomedal.

En annen automatisert prosess er faktureringsrutinen, som nå er satt opp til å kjøre automatisk om natten. Denne rutinen tok tidligere nesten en hel arbeidsdag, men nå er denne tiden frigjort til å sikre kontroller av datagrunnlaget i stedet.

I blomstergrossistbransjen er det spesielt viktig å få sendt ut blomstene så raskt så mulig, så innkjøp fra norske produsenter vare mottar de innkjøpsordrene automatisk. Når varemottaket er godkjent, blir fakturamottaket utført automatisk.

3K6A0694

2. Mindre svinn med riktig produksjonsplanlegging

Tidligere kjøpte Blomsterringen inn et gitt antall varer til lager og solgte så dette ut fra lageret. Dette prinsippet har de gått helt bort fra, og satser nå heller på produksjonsplanlegging.

Dette innebærer at Blomsterringen avtaler hvilke blomster som en skal selge i de forskjellige sesongene direkte med sine største kunder. Basert på hva kundene ønsker å kjøpe av blomster, blir dette så fordelt på de forskjellige produsentene.

Etter avtale med kunden er gjort, settes det så opp en produksjonsplan i Visma Business som sier hvilke blomster som skal leveres fra de forskjellige produsentene til enhver tid, og hvilke kundegrupper blomstene skal leveres til.

I forkant av blomsterleveranser melder produsentene inn eventuelle avvik slik at det kan gjøres justeringer opp mot de ulike kundegruppene. I tillegg benyttes en nedtellingsfunksjon, som viser volumet de forskjellige kundegruppene kjøper av de ulike plantene, slik at man til enhver tid har oversikt over hvor mye som gjenstår av avtalt kjøpsvolum. Det sikrer ikke bare at de forskjellige kundegruppene får sitt avtalte volum, men at unødig svinn reduseres. Det gir en miljømessig gevinst.

 

 

3. INNSIKT ER IKKE BARE SMART, MEN OGSÅ AVGJØRENDE FOR DRIFTEN

Data og innsikt kan Blomsterringen hente direkte ut i Microsoft Power BI. Dette er innsikt som Blomsterringen kan bruke for å kontinuerlig evaluere fremdrift, og sikre god opplæring til nyansatte.

Amesto på sin side sørger for at Blomsterringen har en topp moderne BI-løsning som sørger for at de til enhver tid besitter ferske data når de skal fatte avgjørelser. Dette gjør Blomsterringen i stand til å flytte fokus vekk fra den tradisjonelle «magefølelsen» og i større grad basere beslutningene på harde fakta.

 

4. Redusert fotavtrykk med transportplanlegging

«Det er ingen hemmelighet at transport kan være både forurensende og dyrt, derfor er det viktig å få oversikt og innsikt i hvordan vi kan planlegge, og kjøre smart», forklarer Gudmund i Blomsterringen.

Dette har Blomsterringen adressert ved å sette opp en transport tabell i Visma Business som de ulike kundene er knyttet opp mot. Her kan Blomsterringen se hvilke dager de ulike kundene får levering. Systemet viser også når en kunde må bestille blomster for å få levert dette på ønsket dato, og når bestillingen er gjort kalkuleres det samtidig hvor mange esker eller containere som trengs.

Denne informasjonen kan legges direkte inn i transportplanleggingsverktøyet i Visma Business. På den måten kan transportøren motta forslag for planlegging av størrelse på bil. Så snart ordren er klar for levering sendes det så et elektronisk fraktbrev til Timpex som transportøren bruker i sin planlegging, og retur av containere går også elektronisk mellom Timpex og Visma Business.

Systemet tilrettelegger for god planlegging, hvilket reduserer unødig forurensning som følge av feilaktige transportanslag.

 

5. Et godt samarbeid er nøkkelen til suksess

«Å effektivisere løsninger er ikke en one-off. Det er kontinuerlig arbeid» forklarer Marie.

Blomsterringen har for eksempel implementert Payroll nå våren 2022 som erstatter deres tidligere lønnssystem Huldt & Lillevik. I tillegg har vi nylig bistått Blomsterringen med automatisering av inn-og utbetalinger via bank ved hjelp av Zdata Autopay. I høst skal Blomsterringen dessuten i gang med et spennende HR-prosjekt, og da er det naturlig å se på integrasjoner både mot lønnssystem og ERP-system.

«Det er viktig for oss med en Visma-partner som er proaktiv og som kan jobbe sammen med oss for å løse utfordringer. Det er også fundamentalt at partneren forstår vår business og kan integrasjoner. Amesto har aldri lovet noe som de ikke kan levere på. Om de sier det er mulig å løse så er det løsbart,» sier Gunnstein Skomedal, IT-ansvarlig i Blomsterringen.

CEO Gudmund er enig. «Vi har prismatchet Amesto mot andre og vi vet det er konkurransedyktige. Men det viktigste er menneskene. Det er de som utgjør den store forskjellen.»

Bred forretningsforståelse gir grunnlaget for å utvikle seg sammen med kunden. For Amesto sin del handler det om å bli kjent med kundene og deres behov, for å kunne implementere gode løsninger. Løsningene kan bidra til økt vekst, men for å beholde konkurransefortrinnet er det viktig å hele tiden tenke neste steg.

- Blomster er ferskvare, men det er jammen smarte løsninger også!

LAST NED E-BOK

Slik lykkes du som grossist i 2023.

I denne e-boken deler vi tiltak grossister gjør for å forbedre sin margin gjennom reduserte kostnader, økte inntekter og mer effektiv bruk av sin kapital. Tiltakene er både strategiske og taktiske, og oppsummeres i forhold til sitt potensial og hvor enkle de er å gjennomføre.