<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner 1920x607 getty-images-8UQ6xqHGe4w-unsplash

BUSINESS INTELLIGENCE OG DATA MANAGEMENT

Amesto Insight.

I Amesto Insight har vi konsulenter som er eksperter på  Business Intelligence (BI) og Data Management. Disse jobber hver dag med å gjøre om data til innsikt. Vi er partnere med de ledende software leverandørene i markedet.

RÅDGIVNING OG IMPLEMENTERING INNEN DATA OG ANALYSE

Business Intelligence.

Amesto Insight er din partner i å gjøre data om til handling. Vårt mål er å levere en sømløs opplevelse for digital transformasjon gjennom bedre utnyttelse av organisasjonens data. Våre konsulenter er eksperter på Business Intelligence(BI), utvikling og implementering av robuste dataplattformer og data management. Gjennom forretningsanalyse, forenkling av rapportering, prediktiv analyse og visualisering av data hjelper vi selskaper med å hente ut verdien som ligger i data. 

Våre eksperter innen datastrategi sørger for at de datainitiativene som gjennomføres er i tråd med forretningens overordnede mål. Vi tror på menneskers kraft og forstår viktigheten av å skape en kultur med nysgjerrighet og kontinuerlig læring. Fremfor alt ønsker vi å skape et sikkert og effektivt miljø for datareisen din. Med Amesto Insight får du ikke bare svar, du lærer å stille de riktige spørsmålene.

Business Analytics

Metodisk tilnærming til å skape innsikt på tvers av ulike datakilder og systemer for å hjelpe virksomheten med å ta bedre beslutninger og øke ytelsen.

 Rapportering
  Business workshops
  Design og datavisualisering
  Datamodellering
  Utforming av forretnings-KPI’er
  Prediktiv analyse
 Opplæring
 

Typisk teknologi: Power BI, Microsoft Fabric

DATA MANAGEMENT

Tjenester og aktiviteter som sikrer at virksomhetens data er nøyaktige, konsistente og pålitelige, og at de er tilgjengelige for de som trenger dem på en effektiv og sikker måte.

Datastrategi
Modenhetsanalyse
Data arkitektur
Data plattform
Data operation (DataOps)
Opplæring

 

Typisk teknologi: Azure Synapse Analytics, SQL Server, Databricksdbt, Microsoft Purview

VI HAR EKSPERTISEN SOM TRENGS

Analyseløsninger er avhengig av et godt samarbeid mellom forretningsansvarlige, rådgivere og teknologer. Vi leverer prosjekter som et team, der de forskjellige medlemmene har ulik kjernekompetanse. I Amesto Insight har vi eksperter innenfor hele dataverdikjeden, fra forretning til implementering.

Vi har kodehoder som trives best i alt fra SQL og Python til low-code verktøy som Power BI, Power Automate og Power Apps. Og vi har forretningsanalytikere som er eksperter på datastrategi, og som brenner for å fremstille innsiktsfull data på en mest mulig forståelig måte for sluttbrukerne.

Simplifying Business

Møt våre konsulenter.

AdrianSandvik

Adrian Sandvik

Consultant

Simen

Simen Barmoen

Nordic Vice President

Ingrid Ødegård

Ingrid Ødegård

Manager Insight

Sharan

Sharan Singh

Nordic Head of Sales Insight

 

Kristoffer Absalonsen

Kristoffer Absalonsen

Manager Insight

IOANA BOUARIU

Ioana Bouariu

Manager Insight

Anders Larson

Anders Larsson

CRM & Data Analytics

Daniel Skiftesvik

Daniel Skiftesvik

Senior Consultant

Eirin Heldal

Eirin Landsnes Heldal

Manager Insight

teamsbilde

Elisabeth Karlsen

Senior Consultant

Gisle Eckholdt

Gisle Bergvik Eckholdt

Consultant

Kari Puzic

Kari Puzic Jonassen

Consultant

marcus

Marcus André Solum

Nordic Commercial Product Manager Insight

Pål Hellesnes

Pål Hellesnes

Principal Consultant

Siri Marie Bakken

Siri Marie Bakken

Senior Consultant

Torgeir Moe

Torgeir Moe

Senior Consultant

Oda-Konstanse

Oda Konstanse Fagernes

Associate Consultant

Eirik Stangstuen

Eirik Stangstuen

Associate Consultant

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ofte stilte spørsmål.

Nedenfor finner du noen av våre mest stilte spørsmål. Velg kategori og finn svaret på det du lurer på.

Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) handler om å utnytte den data og informasjon som genereres i et selskap på en måte som gir økt innsikt og bedre beslutningsgrunnlag for ansatte og ledere i selskapet. I en BI-løsning vil data fra ulike interne kildesystemer (f.eks ERP, CRM, HR) og eksterne kilder hentes inn, sammenstilles, analyseres og presenteres på en brukervennlig og intuitiv måte i rapporter og dashboard. Løsningen sørger for at ulike brukere i organisasjonen enkelt kan få innsikt i bedriftens data og kan ta strategiske og operasjonelle beslutninger som bygger på fakta.

 

Hvorfor er BI viktig for min bedrift i 2024?

BI transformerer din rådata til meningsfull innsikt, som tillater strategiske, datadrevne beslutninger. I et usikkert økonomisk klima kan innsikt identifisere nye vekstmuligheter, optimalisere kostnader og gi en konkurransefordel.

 

Er BI kun for store bedrifter?

Nei, bedrifter av alle størrelser kan dra nytte av BI. Det handler om å utnytte data for å informere beslutningstaking, en nøkkelaspekt av forretningssuksess uavhengig av størrelsen på din bedrift.

 

Hvordan hjelper et data- og analyseprosjekt oss å få mer ut av pengene vi har investert i andre systemer, som ERP eller CRM?

Et data- og analyseprosjekt sørger for bedre utnyttelse av den data og informasjon som genereres i andre kildesystemer. Analyse og sammenstilling av informasjon fra ulike kilder kombinert med intuitiv visualisering, gir deg muligheten til å se mønstre, trender og sammenhenger som ikke ville vært mulig hvis du kun studerte informasjonen i hvert enkelt system. For eksempel, ved å analysere data fra ERP-systemet, kan man optimalisere prosessene for å sikre at ressursene brukes der de trengs mest, redusere sløsing og øke produktiviteten. Ved å kombinere dette med data fra CRM-systemet, kan du forutse kundenes preferanser, huske tidligere bestillinger, og til og med foreslå nye tilbud de sannsynligvis vil nyte. Dette kan forbedre kundetilfredsheten betydelig, føre til gjentatte forretninger og økt salg. Ved å trekke ut, analysere og anvende innsikter fra disse systemene, kan bedriften din finne nye veier til vekst, effektivitet og konkurransefortrinn.

Hva er en dataplattform, og hvordan kan den hjelpe min virksomhet?

En dataplattform er en sentralisert plattform for lagring og prosessering av all data i et selskap. Dataplattformen henter inn data fra de ulike kildesystemene i selskapet, og vil deretter vaske, transformere, sammenstille og lagre denne dataen. Resultatet er enhetlige dataprodukter av høy kvalitet. Et dataprodukt kan for eksempel være et datavarehus med tabeller som kan brukes i rapportering og BI. Dataproduktene kan også være input til AI og dyp analyse som maskinlæring, eller inngå som komponenter i apper og automasjon.

Viktigste fordeler med en dataplattform:

 • Enklere tilgang til organisasjonens data: En dataplattform skal legge til rette for at alle i organisasjonen enkelt skal ha tilgang til relevante dataprodukter.
 • Én kilde til sannhet: Ved å lage data fra ulike systemer i en sentralisert plattform vil man unngå inkonsistent data mellom systemer. Dataplattformen sørger også for at alle ser den samme dataen (du slipper problematikken som ofte oppstår med ulike versjoner når f. eks Excel blir brukt til rapportering).
 • Økt datakvalitet: En god dataplattform inneholder funksjonalitet som datavalidering for å sikre god datakvalitet.
 • Økt datasikkerhet: En god dataplattform inneholder funksjonalitet for korrekt og sikker håndtering av data, som for eksempel tilgangsstyring, klassifisering og anonymisering av data.
 • Grunnlag for dypere innsikt: En dataplattform vil være grunnlaget for videre utnyttelse av data gjennom BI eller dyp analyse.
 • Grunnlag for effektivisering gjennom AI og Automasjon: Å ha kontroll på selskapets data gjennom en dataplattform vil være utgangspunktet for videre digitalisering. Dette vil være avgjørende for å kunne utnytte både AI og automasjon.
 • Tilrettelagt for skalering og endringer: Verden endrer seg stadig raskere. En god dataplattform legger til rette for økte datamengder eller endringer i kildesystemer.

 

Hvor lang tid tar det å få en dataplattform?

Det kommer helt an på kompleksitet. Generelt sett kan det ta alt fra noen få uker til flere måneder. Vi starter alle våre prosjektet med et innledende arbeidsmøte/workshop for å forstå våre kunders behov og utfordringer. I neste omgang blir det da presentert et løsningsforslag på veien videre. Vi tilpasser våre løsninger til hver virksomhets unike behov, slik at vi kan tilby relevante og effektive BI-implementeringer uavhengig av bransje. Varigheten av et BI-prosjekt kan variere betydelig, avhengig av flere faktorer som størrelsen på bedriften, mengden data, og kompleksiteten av rapporteringsbehov. I Amesto følger vi en smidig metodikk med kontinuerlig leveranse i sprinter. Dette betyr at kundene får kontinuerlige leveranser som de kan bruke for å trekke innsikt og se verdien fra nesten umiddelbart, selv om den totale løsningen er under utvikling. Vi jobber tett med våre kunder for å sikre at implementeringen går så smidig og effektivt som mulig, og vi tilbyr opplæring og støtte underveis for å sikre at du kan dra full nytte av BI-verktøyene.

 

Hva er et datavarehus?

Et datavarehus er en måte å samle og sortere den data og informasjon som generes i et selskap. Datavarehuset skal støtte spørringer analyser og er ofte utgangspunktet for en BI-løsning. Datavarehuset inneholder ofte store mengder med historisk data fra ulike kildesystemer, sortert i relasjonelle tabeller.  

Hvordan sikrer Amesto sikkerheten til mine data under en BI-implementering?

Vi forstår viktigheten av datasikkerhet. I Amesto følger vi protokoller for datasikkerhet og personvern gjennom hele BI-implementeringsprosessen, inkludert kryptering, anonymisering, tilgangskontroller og sikre dataoverføringsmetoder, for å sikre at dine data forblir trygge.

Hva er PowerAnalyze?

PowerAnalyze er Amesto sin egen-utviklet rapportering- og analyseløsning som gir deg rask og enkel tilgang på data fra Visma ERP-systemer (Visma Business, Visma Net eller Business NXT). Med den får du en connector som henter data fra ditt Visma ERP-system og ett sett med ferdige, “out-of-the-box" Power BI rapporter som inneholder alt fra resultat, fakturastatistikk, reskontro osv. PowerAnalyze er bygget på Power BI og Microsoft Fabric.

 

Hva er Microsoft Fabric?

Microsoft Fabric er et produkt som inneholder komponenter for dataflytting, datavitenskap, sanntidsanalyse og forretningsanalyse. Med denne løsningen samler og forbedrer Microsoft opplevelsen for de mest brukte verktøyene for data og analyse, som Power BI og Azure Synapse Analytics, i tillegg til lansering av helt ny funksjonalitet som OneLake og Copilot.

 

Hva koster Microsoft Fabric?

Kostnaden for Microsoft Fabric avhenger av hvor mye data som skal prosesseres og kompleksiteten på analysene som gjennomføres. Avhengig av behov kan du velge ulike nivåer av kapasitet. Du kan også velge mellom reservert kapasitet eller «Pay-as-you-go» der du ha mulighet til å pause kapasiteten og dermed spare kostnader. F2 er det laveste nivået og koster henholdsvis kr 3 666 og kr 2 179 pr. mnd. for «Pay-as-you-go» og reservert. Kostnad for lagring i OneLake kommer i tillegg (kr0,2762 pr. GB pr. mnd). (Priser pr. februar 2024).

Se her for mer informasjon om priser på Micrsoft Fabric.

 

Hva betyr Microsoft Fabric for Power BI?

Flere muligheter! Man kan beskrive Microsoft Fabric som Power BI+++. Microsoft Fabric er en innovativ teknologi som forbedrer Power BI-plattformen, og gir sømløs dataintegrasjon og kraftige analytiske evner. Den veier opp for svakhetene til Power BI og gir deg rett verktøykasse for å kjempe mot datauttrekk fra APIer og lagring og forvaltning av data. Power BI inkluderer ikke lagring, dermed kan det vært komplisert og krevende håndtere data fra API.

Microsoft Fabric er en plattform for en avansert og kostnadseffektive data- og analyseløsninger, og det er viktig for Power BI-brukere å forstå hvordan den fungerer og hva den kan gjøre for dem. Microsoft Fabric gir en enhetlig plattform for utvikling, lagring, distribusjon og administrasjon av data på tvers av flere miljøer. Power BI vil være komponenten i Microsoft Fabric som håndterer det Power BI er skikkelig god på - modellering, visualisering og deling av data på en brukervennlig måte til ulike brukere i organisasjonen.

Vi har skrevet et mer detaljert blogginnlegg om akkurat dette. Les hele blogginnlegget og finn ut hva Microsoft Fabric betyr for Power BI.

Hva koster en dataplattform eller BI-løsning?

Den totale kostnaden for en dataplattform eller BI-løsning vil variere stort fra prosjekt til prosjekt og være avhengig datamodenheten og behovene til hvert enkelt selskap. Kostnaden kan brytes opp i følgende drivere:

 • Lisenskostnader/Teknologikostnader: Dette er kostnader for teknologi, lagring og prosesseringskraft som benyttes i løsningen. Dette kan for eksempel innebære lisenser for Power BI og kapasitet og lagring i Microsoft Fabric. Denne kostnaden vil ofte variere ut fra hvor mange brukere det vil være av løsningen, og mengden data som skal lagres og prosessere
 • Utviklingskostnader: Dette er tiden det tar å implementere og utvikle selve løsningen. Dette vil innebære aktiviteter som:
  • Kartlegge krav og definisjoner til løsningen
  • Sette opp teknisk miljø og komponenter
  • Utvikle dataflyter (innhente, lagre, prosessere og sammenstille data)
  • Implementere funksjonalitet for sikkerhet og data governance
  • Designe rapporter og dashboard
  • Utvikle rapporter og dashboard

I sin enkleste form kan en BI-løsning bygges på én dag med teknologi og verktøy som er gratis eller som selskapet allerede har. Dette er i så fall hvis du kun ønsker å hente begrenset data fra en enkel datakilde, vet akkurat hvilke data og beregninger du ønsker å analysere og visualisere, og har lave eller ingen krav til sikkerhet, oppdateringsfrekvens og automasjon. De fleste ønsker imidlertid en mer avansert løsning enn dette, og større selskaper har ofte egne ressurser som kun jobber med drift og videreutvikling av selskapet dataplattform.

Noen av behovene som vil avgjøre hvor avansert løsningen som skal bygges er listet opp under:

 1. Hvem er brukerne av analyseløsningen?
 2. Hvilket dataprodukt skal løsningen legge til rette for?
 3. Hva er deres analysebehov (hvor komplekse analyser skal gjennomføres)?
 4. Hvilken data har dere og hvor tilgjengelig er denne dataen?
 5. Ønsker dere å ta vare på historikk som ikke tas vare på kildesystemene?
 6. Hvor mye data har dere og hva er deres krav til ytelse og oppdateringsfrekvens?
 7. Hva er deres krav til sikkerhet og data governance?
 8. Hvordan ønsker dere å samhandle med og dele data?
 9. Hvilken kompetanse har dere internt?

Vi starter alle våre prosjekter med et innledende kartleggingsmøte for å forstå våre kunders behov og utfordringer. Etter møtet kan vi gi et nærmere anslag på størrelsesordenen på prosjektet og anbefale veien videre.

 

Hva krever et data og analyse prosjekt av våre (kundens) interne ressurser?

I starten av prosjektet så krever det at vi får hjelp fra kundens IT avdeling for å få de rette tilgangene, samt at de interne ressursene som skal bruke løsningen setter av noe tid til workshops og arbeidsmøter for å få en god start på prosjektet. Når prosjektet er forbi startfasen, så avtales det jevne statusmøter med våre kunder etter behov.

 

Simplifying Business

Microsoft Fabric Quick Start på 4 dager.

Nå gir vi deg en unik mulighet til å bli kjent med Microsoft Fabric og skape reell verdi. Vi tilbyr et 4-dagers introduksjonsprosjekt der vi sammen med dere designer og implementerer en enkel analyseløsning i Microsoft Fabric og Power BI. Resultatet vil være en fullt fungerende analyseløsning med data tilgjengeliggjort i OneLake og visualisert i Power BI.

 

Simplifying Business

Gratis rådgivning innen data og analyse.

Vi hjelper deg gjerne med alt du lurer på innen Business Intelligence. Book en gratis rådgivning innen data og analyse og få:

 • Kartlegging av ditt behov
 • Enkel vurdering av din bedrifts datamodenhet
 • Anbefalinger til neste steg i datareisen
sharan-pal-singh-oberoi

INSIGHTFUL-BLOGGEN

Visste du at vi har en innsiktsblogg?

Insightful er en blogg hvor våre innsiktseksperter deler sin kunnskap med deg. Denne bloggen passer for både for deg som kan mye og lite om innsikt, og som ønsker å finne mer om de kule tingene vi bygger og teknologien vi bruker. 

Vil du få månedlig påfyll fra våre innsiktseksperter? Trykk på knappen "Abonner på bloggen vår" nederst i venstre hjørne, fyll ut e-postadressen din og huk av for Insightful-bloggen.

Hold deg oppdatert på analyse og innsikt.

E-BOK: Hvordan bli mer datamoden.

I denne e-boken forklarer vi forskjellen mellom databevisst og datadrevet. Vi presenterer også 6 konkrete tiltak du kan iverksette i din bedrift for å bli datamoden.

Les mer og last ned e-boken

E-bok: Slik velger du analyseløsning.

Vi tar vi deg gjennom de 4 vanligste analyseløsningene og forklarer forskjellene mellom disse. Du får konkrete tips som gjør det enklere for deg å velge rett analyseløsning for deg og din virksomhet.

Les mer og last ned e-boken

Blogginnlegg: Forretning i fokus med Microsoft Fabric.

I mai 2023 lanserte Microsoft sin nye storsatsning for data og analyse, Microsoft Fabric. I dette blogginnlegget dykker vi dypere ned i hvordan Microsoft gjør forretningsbrukere sterkere.

Les hele blogginnlegget

Blogginnlegg: Bli kjent med Microsoft Fabric: en revolusjon av dataanalyse-landskapet med AI hjelp.

I dette blogginnlegget vil vi dykke dypere inn i hva Microsoft Fabric egentlig er, de unike funksjonene og evnene, og hvordan det kan revolusjonere dataanalyse-landskapet med et eksempel på sanntidsrapportering med uttrekk fra API.

Les hele blogginnlegget