<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

benjamin-child-GWe0dlVD9e0-unsplash

SIMPLIFYING BUSINESS

Råd til ledergruppen når ERP-systemet må moderniseres.

Er ERP-systemet ditt utdatert?

Her deler bransjeveteran Ole Christian Rousing sine tanker om hvordan ledergruppen bør gå frem når forretningssystemet må moderniseres.

Det er mange grunner til at virksomheter bytter ut sitt ERP-system. Ofte dreier det seg om at virksomhetens behov er endret eller at det eksisterende systemet fases ut.

– Mange oppnår betydelige gevinster ved å gå fra et tradisjonelt on-premise system til et skybasert forretningssystem. Enkelte gjør dette som et ledd i en effektiviseringsstrategi, mens andre har et eldre system som slutter å motta oppgraderinger og må se seg om etter alternativer, sier Ole Christian Rousing i Amesto.

Amesto har lang erfaring med å støtte virksomheter i overgangen til nytt forretningssystem. Selskapet bistår gjennom hele reisen, fra å kartlegge behov, til implementering, drift, opplæring, forvaltning og gevinstrealisering.

Rousing har arbeidet med en rekke ERP-systemer siden 2003. Han forklarer at moderne skybaserte forretningssystemer støtter virksomheten i flere arbeidsprosesser enn tidligere.

– Det har vært en formidabel utvikling der forretningssystemer har gått fra å være særlig konsentrert om regnskap til nå å være mer helhetlige med en rekke spesialiserte systemer for å støtte flere kjerneprosesser, eksempelvis knyttet til CRM, logistikk og varehandel, sier han.

Frigjør ressurser til mer strategiske formål.

Ole Christian forteller at virksomheter som går over fra lokale forretningssystemer til skybaserte systemer ofte frigjør store ressurser til mer verdiskaping.

– Oppgaver som tidligere ble løst av mennesker automatiseres, et av mange eksempler på at dette er fakturabehandling.

Ønsker du å lære mer om fordelene ved å flytte forretningssystemet til skyen? Les guiden vår: Derfor bør virksomheten din flytte ERP-systemet til skyen.

Han råder virksomheter som vurderer et nytt ERP-system å alliere seg med en solid samarbeidspartner.

– Det er viktig å gjøre grundig forarbeid. Noen av de sentrale spørsmålene du må stille deg er; hva er virksomhetenes behov nå, og de neste årene? Hvilke arbeidsprosesser er det i dag laget spesialløsninger for – og kan disse standardiseres eller automatiseres?

Svarene på spørsmålene er ikke nødvendigvis enkle. Derfor mener Rousing at å alliere seg med en erfaren migreringspartner ofte er den enkleste veien til å få svar på disse helt sentrale spørsmålene:

– I tidligfasen av migreringsprosjekter samarbeider vi med våre kunder for å avdekke behov. Mange setter pris på at vi har bred kompetanse og kan kombinere kunnskap om mulighetene i moderne forretningssystemer med bransjekunnskap og forståelse av hvordan virksomheten operer. På den måten klarer vi sammen å identifisere betydelige effektiviseringsgevinster, sier Rousing.

I tillegg til å gjøre et grundig forarbeid, understreker Rousing viktigheten av å legge en strategi for å få med seg hele organisasjonen på endringen.

– Virksomhetene som lykkes med å implementere et nytt forretningssystem kommuniserer godt med hele organisasjonen gjennom hele prosessen. Hvorfor gjør vi dette? Hva ønsker vi å oppnå og hva innebærer endringen for hver enkelt? - er eksempler på viktige spørsmål som må kommuniseres tydelig. Ikke minst er det viktig at ansatte får god opplæring i systemene og støtte når utfordringer oppstår. Dette er viktige punkter vi bistår virksomheter med hver eneste dag, sier Rousing.

Business NXT – et trygt valg for nordiske virksomheter.

Det siste halvåret har særlig ett forretningssystem fått mye oppmerksomhet; nemlig Business NXT. Business NXT er utviklet av den norske softwareleverandøren Visma Software og baserer seg på det kjente ERP-systemet Visma Business.

– Mange virksomheter har fått øynene opp for Business NXT. Siden lanseringen i mai 2023 har vi bistått et titalls virksomheter med migrering til det nye forretningssystemet. Den store interessen har resultert i at vi har satt sammen et eget tverrfaglig team som utelukkende arbeider med å hjelpe virksomheter med implementeringen av Visma Business NXT, forklarer Rousing.

Les mer og møt SkyNXT-teamet.

Han peker på at forretningssystemet særlig egner seg for nordiske virksomheter.

– Business NXT passer som hånd i hanske for norske og nordiske virksomheter, fordi systemet er tilpasset det norske regelverket og fordi Visma oppdaterer systemet ukentlig. Det betyr at du kan være trygg på at systemet følger gjeldende regelverk til enhver tid. I tillegg opplever mange en trygghet i å velge et system fra en stor og robust norsk programvareutvikler som legger betydelige ressurser i å kontinuerlig forbedre systemet, forklarer Rousing.

En migrering til Business NXT vil gi virksomheten din et mer moderne forretningssystem, med mer effektive arbeidsprosesser, tilgang til flere funksjoner, og bedre brukervennlighet i forhold til et on-premise ERP-system. Forretningssystemet gir også tilgang til blant annet AI-funksjoner, sanntidsanalyser og visualiseringsverktøy som legger til rette for spennende innovasjon og forretningsutvikling.

Flere av virksomhetene Amesto har bistått har tidligere hatt tradisjonelle on-premise systemer. Det er mange gevinster med å gå over til et skybasert system.

– Det er der teknologiutviklingen foregår. Velger man å beholde eller kjøpe inn et nytt lokalt system går man glipp av den fantastiske utviklingen som skjer innenfor AI og automatisering, sier Rousing som har 20 års erfaring med ulike ERP-løsninger.

Composable ERP - skreddersy systemet til virksomhetens behov.

Han forklarer at det i dag finnes hundrevis av spesialtilpassede moduler som relativt enkelt kan kobles på Vismas skybaserte forretningssystem.

– Resultatet er at virksomheten kan få bransjespesifikke spesialløsninger som forbedrer arbeidsprosesser. Det kan eksempelvis være knyttet til logistikk, netthandel, inkasso, kassasystemer eller dokumenthåndtering. Denne utviklingen, der man velger og skreddersyr komponenter som skal integreres med forretningssystemet, omtales ofte som composable ERP – og er for mange et viktig argument for å velge et fleksibelt skybasert system.

Rousing peker i tillegg på at skybaserte systemer har en lavere TCO (total cost of ownership) sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

– Kort fortalt handler det om at du slipper kostnader knyttet til maskin- og programvare som stadig må oppgraderes. Det er ikke uvanlig å drastisk redusere IT-kostnader etter en migrering til skyen, sier Rousing.

Han presiserer at å få oversikt over hele kostnadsbildet knyttet til en migrering kan være utfordrende, og råder virksomheter til å ta kontakt med Amesto som kan bistå i dette arbeidet. Klikk her for å komme i kontakt med oss.

Kort oppsummert:

  • Gjør grundig forarbeid før du velger et ERP-system. Tenk gjennom hva dine behov er i dag, og i fremtiden. Hvilke arbeidsprosesser er det laget spesialløsninger for? Kan disse standardiseres eller automatiseres?
  • Allier deg med en solid og erfaren samarbeidspartner - gjerne på et tidlig tidspunkt for å kartlegge behov og å komme riktig ut fra start.
  • I de aller fleste tilfeller bør virksomheter i dag velge en skybasert løsning. Det gjør det mulig å skreddersy ERP-systemet med spesialløsninger som treffer virksomhetens behov. I tillegg vil systemer i skyen kontinuerlig oppdateres og utvikles. Du får rett og slett et mye mer fleksibelt og fremtidsrettet system, som i de fleste tilfeller også er mer kostnadseffektivt.
  • Legg en plan for hvordan du skal få med deg hele organisasjonen på endringen. Medarbeidere trenger svar på spørsmål som: Hvorfor gjør vi dette? Hva ønsker vi å oppnå? Hva innebærer endringen for hver enkelt? Hvordan ser prosessen ut?
  • Sørg for at ansatte får god opplæring og brukerstøtte.
Technology158_670x970

VI VIL HJELPE DEG

Kontakt oss eller lær hva våre kunder sier om oss.