<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Technology14_2120x900

LEVERANDØR AV ELEKTRONISKE BANKLØSNINGER

Aritma.

Om

Aritma.

Aritma, tidligere ZData, ble etablert i 1990 og har spesialisert seg på utvikling av alle former for elektroniske bankløsninger for næringslivet. Selskapets forretningsidè er å øke avkastningen på pengestrømmen ved å effektivisere bedriftenes inn- og utbetalingsrutiner og gi bedriftene full oversikt over egen likviditet og pengeflyt.

Aritma leverer løsninger uavhengig av ERP-system og bankforbindelse og har dermed en unik tilnærming til hvordan vi kan hjelpe med å effektivisere din virksomhet. Aritma har levert fullintegrerte løsninger innen betalingsformidling og avstemmingsløsninger mot Visma siden 1999 og er i dag en offisiell godkjent tredjepartsleverandør til Visma.

Technology170-466x466

ØNSKER DU Å VITE MER OM HVORDAN DU KAN OPTIMALISERE ELLER FORENKLE FORRETNINGSDRIFTEN?

Ta kontakt, så hjelper vi deg!