<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

technology93_2120x670

APPER OG TILLEGGSPRODUKTER

Visma.net add-ons.

Mange av de smarte funksjonene som tilhører Visma.net ERP suiten er tilgjengelig som add-ons eller apper for deg som bruker andre ERP-system som Visma Global eller Visma Business. Vi tilbyr apper for fakturahåndtering, bankintegrasjon, prosjektstyring, reiseregning og utlegg, fravær, timeregistrering og lønn.

VISMA.NET FUNKSJONALITET

Visma tilleggsløsninger.

Mye av funksjonaliteten du finner i tilleggsprogramvaren er en inkludert modul i Visma.net ERP. I tillegg kan de bestilles som tillegg/autoprodukter til Visma Business, Visma Global, Visma Lønn og Hudlt & Lillevik Lønn. Vi kan hjelpe deg med kartlegging av dine behov slik at du får en komplett løsning med de funksjoner du trenger. 

VISMA.NET ADD-ONS

HRM

VISMA.NET PAYROLL

Finnes det moderne, enkle og kostnadseffektive måter å kjøre lønn på? - Visma.net Payroll er ett nettbasert lønnssystem som forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet i hele din bedrift.

ABSENCE

Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften.

VISMA.NET EXPENSE

En app der du kan føre reiseregninger på mobilen. Visma.net Expense gjør det enkelt for ansatte å føre korrekte reiseregninger på mobilen. Integreres mot ditt Visma ERP-system.

PROJECT MANAGEMENT

Visma Project Management (Severa) er en moderne skybasert SaaS-løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.
Kvadratisk 466x466 ATH IMG_0410

VISMA TID

Har du behov for tidsregistrering for dine ansatte? Visma Tid registrer og fordeler timer automatisk og sikrer at du har full oversikt og kontroll til enhver tid.

VISMA.NET ADD-ONS

ERP

AUTOINVOICE

Hvordan kan jeg strømlinjeforme faktureringsprosessen? - Med Visma.net AutoInvoice får du en løsning for mottak og sending av e-fakturaer integrert med Visma.

AUTOCOLLECT

Visma AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning som er integrert med ditt økonomisystem fra Visma
Kvadratisk 466x466 ATH IMG_0343

VISMA.NET ADD-ONS

Prosjekt

PROJECT MANAGEMENT

Visma Project Management (Severa) er en moderne skybasert SaaS-løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.

PROJECT ACCOUNTING

Visma.net Project Accounting gir deg full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knyttet til dine prosjekter. Status på alt fra arbeid og tjenester til materialer og lagerartikler er til enhver tid oppdatert i ditt ERP-system. 
Kvadratisk 466x466 ATH IMG_1184