<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

26. sep

Ikke la behovet ditt, avgjøre beslutningen.

I dette blogginnlegget tar jeg for meg digitale forretningsløsninger knyttet til behov. Vi tror at det å tilfredsstille ett behov vil gi verdi, men dette stemmer ikke alltid. Behov er ofte knyttet til økt kontroll, og det vil automatisk bli satt fokus på hvordan vi skal øke kontrollen. En rapport, i seg selv, vil jo ikke gi noe økt verdi. Derfor er det viktigere at vi flytter fokuset bort fra det synlige behovet, og heller over til utfordringer og muligheter.

Hvordan kan man si at behov ikke skal styre beslutninger?

Det er vel innlysende at det viktigste når man har ett behov, er å finne en løsning som tilfredsstiller behovet? Nei, det er ikke det. Det viser seg dessverre at vi (alt for ofte) i stor grad lar oss styre etter mål om å dekke ett behov. Vi finner metoder eller løsninger som kun har som formål å tilfredsstille konkrete behov. Dette gjelder både for personlige behov, og ikke minst når det gjelder behov i forhold til digitale forretningssystemer.

Hvilke utfordringer knyttet til våre digitale forretningssystemer påvirker oss? Og hvilke muligheter finnes? Det er jo løsningen på utfordringer og utnyttelse av muligheter som vil gi oss økt verdi.

Hva er den virkelige årsaken til dine problemer?

Se for deg dette; Du sliter med smerter i hodet. Som regel tar man noen smertestillende, og dekker derfor behovet for smertelindring. Smertestillende er en kortvarig løsning, og dersom det vedvarer velger du kanskje å oppsøke en lege som prøver å finne årsaken til problemet. Vi flytter dermed fokuset fra ett konkret behov (smertelindring) til å se etter årsaker. Legen finner en årsak, nemlig stiv muskulatur. Men er dette den virkelige årsaken? Stiv muskulatur kan skyldes stress, eller kanskje den tunge kofferten du bærer på hver dag. Det kan være mange årsaker til stiv muskulatur. Dersom den tunge kofferten er årsaken til problemene, begynner du å se etter løsninger. Kanskje det er bedre å fordele vekten i to kofferter? Eller å benytte ryggsekk? Til slutt velger du den løsningen som vil fungere best for deg. Du fjerner en utfordring som også dekker behovet knyttet til å lindre smerte i hodet. Det er slik du må tenke når vi også jobber med digitale forretningssystemer.

Hva er en utfordring og hvilke muligheter finnes?

For å finne ut av dette må vi gjennomføre en kartlegging gjort ved å involvere en mangfoldig gruppe i egen virksomhet. Du må rett og slett stille spørsmål. Hva mener du er våre største utfordringer, og hvilke muligheter har vi som ikke utnyttes? Trolig vil dette gi en rekke ulike svar, og vi kan oppdage at det er mange utfordringer og  muligheter som du må ta tak i. Derfor er det viktig at vi klarer å sette tydelige prioriteringer. Hva er viktigst, og hva ønsker vi å prioritere? Det er denne prioritering som ofte er vanskelig. For å gjøre dette litt enklere, kan man knytte de ulike utfordringene og mulighetene opp mot en Pain – Verdi-akse. Hva vil en utfordring/mulighet gi av verdi om vi løser/utnytter den? Og hva er Pain om vi ikke gjør noe? 

Jeg har ikke noe godt ord for å erstatte "Pain". På det menneskelige plan er jo dette smerte. Så vi snakker jo i realiteten om smertelindring når vi jobber oss gjennom de ulike innspillene vi får inn.

Når du har samlet informasjon fra de involverte og fått plassert dette i en Pain – Verdi-akse vil vi kunne prioritere. Det vil være fornuftig å ta tak i de som kan gi størst Verdi og redusert Pain. Dette må vi selvsagt gå gjennom i fellesskap. Nettopp for å sikre at du jobber frem en løsning som stemmer med virksomhetens mål. Målet med hele denne kartlegging er jo å danne best mulig grunnlag for beslutninger knyttet til valg av digitale forretningsløsninger, og muligheter for tilpassinger/utvikling i løsninger dere allerede har. Du har nå fått ett godt grunnlag for å gjøre de riktige beslutningene. Det som har kommet frem må selvsagt dokumenteres og benyttes i den videre prosessen med å øke verdi i deres digitale forretningssystem.

Vi hjelper deg gjerne med kartleggingen

Det er ikke alltid så enkelt å sikre kartleggingen av utfordringer og muligheter. Av den grunn har vi i Amesto utarbeidet et konsept som heter "Opportunity Workshop". Dette går veldig enkelt ut på at vi kjører en undersøkelse med noen utvalgte fra din bedrift, deretter har vi en workshop for ytterligere avklaringer. Til slutt utarbeides en rapport skreddersydd for din bedriftRapporten vil da oppsummere hvilke utfordringer deres virksomhet bør ta tak i, og hvilke muligheter som dere bør utnytte bedre.

Les mer om Opportunity Workshop.

Robert Halse CRM rådgiver

People101_670x970

Bestill en

Opportunity Workshop

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.