<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

18. feb

Slik legger du en vellykket skystrategi.

Alle snakker om denne skyen, men hva innebærer den for deg som bedrift?
Skyløsninger er fremtiden for de aller fleste bedrifter. Det er her IT-leverandørene gjør de største investeringene sine, både når det gjelder nye funksjoner, brukervennlighet og ikke minst sikkerhet. Å flytte systemene sine opp fra bakken og inn i skyen er en omfattende prosess, men med en gjennomtenkt skystrategi blir reisen både tryggere og mer effektiv.

 

«Skytjenester (cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett» (kilde: Datatilsynet). Tjenestene leveres normalt av IT-leverandører som har spesialisert seg på dette. Det gir mange økonomiske fordeler for bedrifter som benytter seg av slike løsninger, og det kan gi brukerne av systemene, de ansatte, en bedre og mer effektiv arbeidshverdag.

Å legge en skystrategi betyr rett og slett å utarbeide en langsiktig plan for hvordan bedriften skal komme seg i skyen på best mulig måte. Den bør inneholde alt fra ressursbruk til kommunikasjon med ansatte, og fungerer som et veikart gjennom hele prosessen.

FÅ GOD OVERSIKT OVER SELSKAPET OG FREMTIDIGE BEHOV

Skyen tilbyr mange muligheter innen både IT systemer og drift, og med en skystrategi blir det enklere å se hele potensialet – både når det gjelder IT-fleksibilitet, utvidelse til nye markeder, raskere levering til kunder og økt kundetilfredshet. Når du skal legge en slik strategi, bør du begynne med å se på hvordan markedet ser ut i fremtiden, og hvilken teknologi bedriften trenger for å møte det fremtidige markedet. Deretter få oversikt over systemene bedriften allerede har og vurdere hva dere trenger. Er noen av systemene overflødige? Vil det være endringer i hvordan bedriften skal levere sine produkter og tjenester i fremtiden, som krever andre systemer enn det dere har i dag?

Dernest handler det om å prioritere i henhold til hva som haster mest, hvilke endringer som vil ha størst effekt og hva dere vil spare mest penger på. En skystrategi skal også ta for seg menneskelig ressursbruk og inneholde en plan for hvem som skal være involvert i de ulike prosessene og stadiene.

PRIORITER DE ANSATTE

Å flytte systemene sine opp i skyen handler ikke bare om tekniske omstillinger og økonomiske avveininger, men også om de ansatte. Eller rettere sagt: Det handler først og fremst om de ansatte. Det er de ansatte som skal bruke systemene og som kanskje må endre arbeidsmetoder, rutiner og tankesett – og slike endringer tar tid. Gi de ansatte den tiden og de ressursene de trenger til å endre vanene sine og lære seg systemene, og slik få best utnyttet det hele og fulle potensialet. Involver brukerne i prosessen, lytt til dem og vis at dere har en plan for hvordan overgangen skal bli.

HA EN KONKRET PLAN FOR DEN TEKNISKE OMSTILLINGEN

Når det kommer til det rent tekniske, gjelder det blant annet å planlegge godt for å unngå nedetid, ha kontroll på kostnader og investeringer, og ikke minst ha en konkret plan for den tekniske omstillingen. Dersom bedriften din setter ut IT-tjenestene sine, er det lurt å gå i dialog med leverandøren tidlig, slik at alle der er forberedt på endringene og kan støtte oppunder det som skal skje fremover.

INVOLVER EN ERFAREN RÅDGIVER

En erfaren rådgiver kan bistå dere både i den strategiske planleggingen og den praktiske gjennomføringen. Velg en rådgiver med dyptgående innsikt i prosessene som inngår i å flytte systemene, og som samtidig forstår seg på bransjen dere jobber i og de menneskelige aspektene involvert. Amesto har noe av markedets høyeste kompetanse på skytjenester og har i tillegg bistått flere tusen bedrifter i teknologiske omstillingsprosesser. Ved både å tilby rådgivning og levere løsningene, får kundene ett kontaktpunkt å forholde seg til – noe som gjør prosessen ryddigere og mer oversiktlig.

FORDELENE VED Å LEGGE EN SKYSTRATEGI

Å legge en god skystrategi gir stor positiv effekt – blant annet styrker det organisasjonens evne til å velge riktige tjenester basert på behov inn i fremtiden, det øker innfrielse av krav til sikkerhet og samsvar, samt det vil fremme digitalisering. Ved å planlegge for omstilling unngår dere også å plutselig måtte gå over til skyen fordi system-leverandøren ikke lenger utvikler de funksjonene «på bakken» som dere trenger.

Når du legger en skystrategi, blir du også tvunget til å ta et overordnet blikk på hele organisasjonen og stille noen viktige spørsmål. Hvordan er dere organisert? Har dere ansatt de riktige menneskene? Bruker dere de riktige systemene? Og er dere godt rustet for fremtiden? En slik planleggingsprosess kan brukes til å kartlegge om bedriften gjør ting som er unødvendige, og om man bør bytte ut ett eller flere systemer. Legger du en gjennomtenkt plan, viser du også de ansatte at dere tenker fremover, er moderne og ønsker de beste systemene – og det gir en viktig signaleffekt.

Skal du flytte systemene dine opp i skyen og trenger hjelp til å legge en solid strategi? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere for en hyggelig og uforpliktende prat.

GRATIS GUIDE: DERFOR BØR VIRKSOMHETEN DIN FLYTTE ERP-SYSTEMET TIL SKYEN

 

Tone Dahl