<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_0333 ATH NOV21 1920x1080

SETT FOKUS PÅ

Kundetilfredshet.

Våre kunder skal ha forutsetningene for å levere de beste kundeopplevelsene. 

Hvordan du kan øke kundetilfredshet med CRM?

Hvor viktig er det egentlig for deg å ha fornøyde kunder?

Om det er viktig for deg, kan du da svare på:

 • Hvem er dine mest fornøyde kunder?
 • Hvorfor er disse kundene fornøyde?
 • Hvem er ikke fornøyd?
 • Hvilke kunder står du i fare for å miste?
 • Hvilke av dine kunder har du ikke hatt kontakt med de siste tre månedene?

De aller fleste bedrifter har kundetilfredshet som en prioritert målsetning.  Men, hvordan ser det egentlig ut?  Dersom kundetilfredshet er viktig, hvorfor er det så få bedrifter som måler dette på en strukturert måte? Vi ser at mange har selgere som jobber med å skaffe nye kunder, men veldig få har som ansvar for kundetilfredsheten for eksisterende kunder.  

For å få fornøyde kunder er vi overbevist om at man trenger hjelp, både i form av systemstøtte og veiledning. Derfor har vi laget et CRM-konsept som gir deg forutsetningene for å øke kundetilfredsheten. 

Hvilke områder og aktiviteter er de viktigste driverne for kundetilfredshet hos dine kunder? Er det den proaktive kontakten, eller er det den reaktive supporten som er nøkkelen? Er det dine produkter og tjenester, eller handler det om verdigrunnlag og sosialt ansvar? 

People101_670x970

Vårt konsept handler i korte trekk om å:

 1. Kategorisere kundene. Som et minimum anbefaler vi at du kategoriserer kundene dine basert på omsetning og potensiale. 

 2. Lage en handlingsplan for de ulike kategoriene. Hvor mange ganger skal de viktigste kundene dine besøkes? Og hvor lang tid skal det ta før de får svar på sine spørsmål? Hvordan skal du håndtere gode og mindre gode tilbakemeldinger?

 3. Måle kundetilfredshet. Vi anbefaler at du løpende stiller dette spørsmålet til alle dine kunder – «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale oss som leverandør til en kollega eller venn?»

 4. Bruke innsikt. Ta faktabaserte beslutninger for å støtte de viktigste driverne til kundetilfredshet.

Løsningen

For å lykkes med kundetilfredshet må du sette klare mål. De mål som blir satt må være sterkt forankret i hele organisasjonen. Alle som jobber med kunder skal ha ett tett forhold til hvordan kunder skal følges opp for å sikre økt kundetilfredshet. Ved å gi medarbeidere gode verktøy som hjelper dem i den daglige kunde oppfølging og sikre løpende måling er dere godt i gang.

Systemstøtte som bidrar til økt Kundetilfredshet:

Her er eksempel på systemstøtte Amesto Solutions leverer for å sikre økt kundetilfredshet.

 • Kundehåndteringssystem
 • Saksbehandlingsystem
 • Verktøy for NPS-kartlegging
 • Integrasjonsløsning mot økonomisystem
 • Tilpassede BI-rapporter

FROKOSTSEMINAR MED SUPEROFFICE

Kundeservice som konkurransefortrinn!

HubSpot Video

Guide

Din guide til økt kundetilfredshet

Om vi følger Pareto principle står 20% av kundene dine for 80% av lønnsomheten din. Vet du hvem dine 20% faktisk er - og vet du egentlig hva de syntes om deg? ​

At kundetilfredshet er viktig for både merkevare og omdømme er ikke nytt, men vet du nok om kundene dine til å legge til rette for økt vekst?

I denne guiden navigerer vi deg gjennom tipsene du trenger for å bli best i kundeklassen!