<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner IMG_9720 ATH NOV21 1920x607

BUSINESS NXT

Kartleggingsmøte.

Ønsker du hjelp med migrering til skyen?

Amesto har en egen metodikk som raskt, enkelt og trygt migrerer din virksomhet fra Visma Business til et moderne og fremtidsrettet ERP system, Business NXT. For å senke risikoen og maksimere gevinsten ved en skymigrering, anbefaler vi en trinnvis overgang, der du forbedrer og optimaliserer virksomhetens IT-infrastruktur samtidig som du flytter til skyen.

kartleggingsmøte vb nxt

Vi ser at første trinn i denne prosessen er å ha et kartleggingsmøte med deg. I denne fasen ser vi på hvordan dere bruker Visma Business, hvilket oppsett dere har, om dere har noen spesielle skjermbilder og eventuelle spesialer, prosedyrer og integrasjoner som er i bruk.

Vi vil kartlegge om det er mulig å forbedre ulike interne prosesser, om noe kan gjøre annerledes eller om dere bør videreføre måten dere jobber på i nytt system. Vi vil også identifisere om det er ulike elementer som gjør at en eventuell migrering bør ventes med til nye integrasjoner eller teknologier er på plass opp imot Business NXT.

Denne fasen er ment å ivareta hvordan dere jobber, samt vil sørge for en trygg migrering fra Visma Business og over til Business NXT.

Vi deler denne fasen i tre deler.

1. En teknisk del

Her vil en tekniker fra oss logge på deres system for å gjøre noen avklaringer samt sette på en loggføring.

 

2. Møte med dere

Her går vi igjennom en detaljert sjekkliste sammen med dere for å se på deres bruk av Visma Business.

 

3. Rapport

Her lager vi en rapport som dere vil få om hva vi mener må gjøres ved en migrering

I etterkant vil vi kunne gi et enda bedre estimat for en migrering som er tilpasset ditt behov.

Før et kartleggingsmøte med oss er det viktig at dere gjør dere noen tanker rundt følgende:

  • Hvilke prosesser har dere i dag?
  • Hvorfor har dere disse prosessene?
  • Hvilke data har dere?
  • Hvilke data ønsker dere å ha med videre?
  • Hvordan er grunndataen deres? (org.nr, mva, kontonr, osv)
  • Hvilke rapporter er viktig for dere?
  • Har dere noen forsystemer / integrasjoner?
  • Hvilke forbedringer ønsker dere?

Book kartleggingsmøte med oss nå!

ØNSKER DU Å

Migrere til Business NXT uten et kartleggingsmøte?

Vi hjelper deg gjerne med dette også. Kontakt oss eller les mer om migreringsmetodikk nedenfor.