Centsoft.

Med Centsoft får du markedets mest moderne løsning for håndtering av leverandørfaktura. Systemet passer både små og store bedrifter, har kraftfull funksjonalitet og er meget enkelt å jobbe i.

Book demo / møte

Centsoft effektiviserer fakturaflyten.

Centsoft Invoice effektiviserer fakturaflyten - helt fra leverandørfakturaene kommer inn, til fakturaen er kontert, attestert og registrert i ditt økonomisystem! Løsningen er 100 % sky, så du trenger ikke tenke på dyre oppgraderinger, dyre tilpassinger eller egen serverdrift. Vi tar oss av alt.

Smart funksjonalitet i Centsoft:

EHF

 • Automatisk konvertering til EHF dersom leverandør har dette aktivert.
 • Maskinlæring og automatisering av konteringen.
 • Lag din egne konteringsmaler for enklere og raskere kontering.
 • Matching av faktura mot bestilling.


Tolking

 • Velg mellom å scanne fakturaer selv, eller benytte scanningssentral.
 • Tolking av fakturaer gjør at man manuelt ikke trenger å legge inn dato, beløp, fakturanummer mm.
 • Bra søkefunksjon som lar deg søke på all informasjon i fakturaene.
 • Periodehåndtering sikrer bokføring i riktig periode.


Brukervennlighet

 • Helhetlig integrasjon mot økonomisystemet som fjerner dobbeltarbeid.
 • Bygg dynamisk fakturaflyt til en eller flere attestanter.
 • Sett ulike beløpsgrenser for ulike brukergrupper.
 • Enkel attestering fra alle enheter.


For attestanten, regnskapsføreren og etterkontroll.

Centsoft for attestanten:

Attestanten får se alle faktura som skal attesteres uavhengig av hvor mange selskaper det skal attesteres for. Brukeren kan få tilgang til å endre kontering og controller vil med en gang se hvilke felter som er endret på en enkel og intuitiv måte. Attestanten kan sette faktura på vent, videresende, sette vikar, se hvilke attestasjonsregler som gjelder brukeren og behandle dokumentet.

Centsoft for regnskapsføreren:

Centsoft er svært intuitivt bygget opp. Opplæringstiden er svært kort og oppbyggingen av menyer og prosesser er svært logisk. 

Du vil se hvor mange faktura som ligger på flyt, hvor mange nye som er kommet inn per klient og hvem som har sett på bilaget, behandlet det og hva som er endret eller utført.

Centsoft for etterkontroll:

Sluttkontroll av attesterte faktura i Centsoft er en lek.

Bestill mer informasjon

Enten helelektronisk som EHF, som PDF i mail eller på papir som scannes og tolkes. Faktura vil bli tolket slik at man slipper manuell innleggelse av dato, beløp, fakturanummer mm. Tolking gjøres av både maskin og menneske for mest mulig riktig resultat. Er din inngående faktura merket med prosjektnummer, avdeling, mottaker/attestant vil systemet selv tolke disse og sette på riktig attestant.  

I Centsoft matches fakturaen mot riktig leverandør. Brukerstyring sørger for at riktig person får riktig faktura, og godkjenning kan gjøres på alle plattformer. Fakturaen går også å dele opp på ulike konteringsrader og sendes til ulike personer. Centsoft husker hvordan du har bokført fakturaen tidligere. Du vil få opp de tre siste konteringene i tillegg til din egen favorittkontering for denne leverandøren. 

Centsoft er fullt integrert med ditt økonomisystem og all informasjonen blir automatisk overført. Innstillinger i økonomisystemet, f.eks. leverandørregister, konto og valuta blir automatisk hentet og når fakturaen er kontert legger den seg i økonomisystemet, klar for betaling!

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg