<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_9617 ATH NOV21 1920x1080

SOLAAS

Solution as a Service.

Det er sammensetningen av moduler, integrasjoner og tjenester som skaper magien.

#ASKMORE

Hva er Solution as a Service og hvilken verdi gir det?

Solution as a Service (Solaas) er en tjeneste som tar skrittet videre fra å levere programvare som en tjeneste (SaaS). Dette er en komplett og integrert forretningsløsning levert som en tjeneste. Du slipper å forholde deg til flere leverandører, kontrakter, supporttjenester, samtidig som det gjør det enklere å holde teknologien oppdatert.

Vi har erfart at de ulike forretningssystemene blir først effektive når de er både implementert, integrert og forvaltet som en helhet. Solution as a Service (SolaaS) er en helhetlig strategi og kan illustreres som i modellen nedenfor:

solaas_illustrasjon

DET ER SELVE LØSNINGEN SOM SKAPER MAGI

SaaS er kun software som en tjeneste og tilfører begrenset verdi utover en teknisk plattform og en fleksibel fakturering. Det er når vi legger til integrasjon og andre tjenester at vi får en helhetlig løsning og magien oppstår. 

SolaaS-strategi

Ved å ha en SolaaS-strategi vil man få tilført ytterligere verdi gjennom en helhetlig forvaltning av løsning og leverandør. Vi kan da tilføre din virksomhet verdi i form av skalerbarhet, lav prosjektrisiko, forutsigbarhet knytte til kostander og løsning, løpende overvåkning og oppgraderinger – samt en trygget for at du vil ha den beste løsningen for din type virksomhet og bransje.