Enkel fraværsregistrering

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Enkel fraværsregistrering for ansatte. Effektivt styringsverktøy for bedriften.

Book demo / møte

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær

Løsningen er en del av Visma.net HRM og integrert med Visma Lønn. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften.

Fordelen for ledere og bedriften

 • Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
 • Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
 • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
 

Fordelen for ansatte

 • Gir full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler om fravær er godkjent eller avvist
 • Oversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og regler
 • Spør om ferie eller registrer sykedag direkte fra mobilen Visma.net Absence forenkler fraværsjobben

NØKKELFUNKSJONER

Visma.net Absense

 • Ansatte registrerer alt fravær direkte inn i løsningen, fra pc, nettbrett eller mobil.
 • Ledere har full oversikt over sine ansatte, og lønnspersonalet har full oversikt over bedriften.
 • Et enkelt styringsverktøy for planlegging av ferieavvikling og fravær
 • Bedriften legger inn ulike fraværskoder, som definerer årsaken til fravær (ferie, permisjon, sykdom osv.)
 • Rettigheter ved ferie er forhåndsdefinert ut fra gjeldende lover og regler.
 • Alle registreringer blir kvalitetssikret opp mot informasjon om den enkelte ansatte. Du kan ikke be om ferie hvis du ikke har flere feriedager igjen. 
 •  “Sykt barn” vil bare være et alternativ for ansatte som har barn i relevant aldersgruppe.
 • Bedriften kan legge inn egne regler, for eksempel flere egenmeldingsdager enn hva loven sier.
 • Forespørsler om fravær blir godkjent eller avvist av leder eller lønnspersonalet.
 • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon, på samme måte som behandling av inngående fakturaer og reiseregninger via Visma Mobile Manager.

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg