<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_0410 ATH NOV21 1920x1080

SIMPLIFYING BUSINESS

Prosjektstyring og timeregistrering.

Løsninger for tjenesteytende bedrifter og bedrifter med behov for prosjektstyring.

LØSNINGER FOR BEDRIFTER MED BEHOV FOR

Timeregistrering og prosjektstyring.

Fellesnevneren for løsningene er at de forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer prosessene rundt timehåndtering og prosjekt. Løsningene leveres med sømløs integrasjon mot Visma sine ERP og lønnssystem.

LA OSS HJELPE DEG

Hvilket system passer best for din bedrift?

Våre ulike løsninger spenner fra enkle behov rundt timefangst til komplekse løsninger for tjenesteytende bedrifter og prosjektorganisasjoner med krav til stor grad av styring og kontroll.

Våre løsningsrådgivere hjelper deg gjerne med å kartlegge din bedrifts behov slik at du får en løsning som har funksjonaliteten din bedrift trenger. Book et uforpliktende møte med oss. 

Vi leverer ulike systemer tilpasset tjenesteytende bedrifter og har ulike løsninger tilpasset ulike bransjer:

  • Konsulentfirmaer, rådgivende ingeniører med avansert ressursplanlegging.
  • Reklame-, PR-byråer, konsulent- og prosjektselskaper med behov for fakturering av prosjekter.
  • Transport, industri, renhold med behov for registrering av pluss/minustid og uttak av forbruksartikler.
  • Håndverksbedrifter og mindre entreprenører, bygg-og-anlegg, olje og offshore som vil føre timer og materialforbruk ute i felten.

    Les mer om vår bransjeløsning for tjenesteytende bedrifter

VISMA TID

Har du behov for tidsregistrering for dine ansatte? Visma Tid registrer og fordeler timer automatisk og sikrer at du har full oversikt og kontroll til enhver tid.