Logistikk og produksjon

Amesto Clockwork.

Amesto ClockWork er et moderne og effektivt system for SCM (Supply Chain Management), logistikk og MPS (Material Planning System) produksjonsstyring.

Book demo / møte

Amesto Clockwork - logistikk og produksjon.

Standardløsning som passer for selskaper med behov for mer kompleks logistikk- og produksjonsstyring. Løsningen er et effektivt system for både SCM (Supply Chain Management) og MPS (Material Planning System).


Komplett logistikkløsning

Standardløsning for kompleks logistikk og produksjons-styring. Optimaliserer hele verdikjeden og er også tilpasset internasjonale virksomheter.

Amesto ClockWork er en komplett løsning for større logistikkbehov. Kjernen i systemet er en Supply Chain Management (SCM) applikasjon som gir full kontroll og styring av hele forsyningskjeden. God fleksibilitet og rik funksjonalitet gjør at systemet dekker behovene til virksomheter innenfor SMB markedet.

Løsningen ivaretar følgende områder:

 • Kompleks logistikkfunksjonalitet
 • Lagerstyring / WMS
 • Produksjonsstyring / MPS
 • Varianthåndtering
 • Innkjøpsadministrasjon
 • Servicehåndtering
 • Multicompany håndtering

Skalerbart og fleksibelt

Amesto ClockWork dekker funksjonsområder innenfor salg, CRM, innkjøp, produksjonsplanlegging, lager-styring, distribusjon og fakturering. Løsningen er fleksibel og henvender seg til både private og offentlige virksomheter. Skalerbarheten er stor og brukerantallet hos kunder varierer mellom 10 til 10.000 brukere. Amesto ClockWork kan integreres med flere ulike økonomisystemer.

Brukervennlighet

Amesto ClockWork leveres med muligheter for å bygge menyer relatert til din arbeidsprosess hvilket gir mange fordeler for brukeren.

 • Bedriftens kvalitetssystem kan bygges rett inn i applikasjonen.
 • Varslinger og oppgavelister presenteres grafisk for en bruker.
 • Integreres lett med andre systemer – økonomi, dokumentscanning m.m.
 • Oppgradering til nye versjoner til minimale kostnader.

Effektiv forsyningskjede

Uavhengig om virksomheten benytter Lean eller Kanban prinsipper støtter systemet disse. Logistikk-systemet skal ikke være en flaskehals – Amesto ClockWork finner flaskehalsene hos deg!

LOGISTIKK

Avansert logistikkløsning som gir stor fleksibilitet og muligheter for automatisering av leveransekjeden, med full kontroll. Amesto ClockWork håndterer SCM-prinsipper som JIT, Lean, MRPII, MRPIII og Kanban – samtidig!

 • Integrasjon med kunder og leverandører for en tettere leveransekjede
 • Konfigurerbare og kontrollerbare prosesser.
 • Styring av underleverandører og ordrestyrte leveranser.
 • Full sammenheng mellom alle delprosesser: salg – innkjøp – lager – fakturering.


DOKUMENTSTYRING OG OPPFØLGING

Amesto ClockWork gir mulighet for å knytte opp alle typer dokumenter, tegninger, sertifikater, etc. til grunndata og enhver transaksjon.

 • Integrasjon med MS Outlook gir mulighet for å hente inn epost.
 • Oppfølging av enkeltdokumenter med påminnelse.
 • Sporing og søking av all epostkommunikasjon.
 • Gjennomgående dokumentflyt fra tilbud til produksjon.


PRODUKSJON

Produksjonsplanlegging med hensyn på materialer og kapasitet samt analyser på flaskehalser og optimalisering.

 • Fleksibel produktstruktur med varianthåndtering.
 • Produksjonsstyring med kombinert kundeordre og hovedplan.
 • Kapasitetsplanlegging og ressursutnyttelse med ledetidsberegning.
 • Produktkalkyle med lønnsomhetsoppfølging.
 • Konfigurerbar produksjonsprosess.


PROSJEKTLEVERANSER

Prosjektstyring av innkjøp, produksjon og leveranser. Dette er «MTO/WBS/Materialdelen» til et prosjektstyringsverktøy som gir full oversikt over hva som skal kjøpes og leveres når.

 • Innkjøp og leveranser knyttet opp mot aktiviteter, tidsfrister og milepæler.
 • Kostnadsoppfølging med forkalkyle, påløpte forpliktelser og etterkalkyle.
 • Forsinkelsesanalyse og konsekvensanalyse opp mot leveranser.
 • Varsling av hendelser og aktiviteter.Produksjonsstyring og MPS-system

Standardløsning som passer for selskaper med behov for mer kompleks logistikk- og produksjonsstyring (MPS). Vår programvare portefølje består av komplett system for produksjonsstyring. Amesto Clockwork omfattende funksjonalitet kan parametersettes og tilpasses behov i det enkelte selskap og bransje uten kostnadsdrivende tilpasninger.

Løsningen ivaretar både logistikk og produksjonbehovene i din bedrift:

 • Kompleks logistikkfunksjonalitet
 • Lagerstyring / WMS
 • Produksjonsstyring / MPS
 • Varianthåndtering
 • Innkjøpsadministrasjon
 • Servicehåndtering
 • Multicompany håndtering

Produksjon

 • Fleksibel produktstruktur med varianthåndtering.
 • Produksjonsstyring med kombinert kundeordre og hovedplan.
 • Kapasitetsplanlegging og ressursutnyttelse med ledetidsberegning.
 • Produktkalkyle med lønnsomhetsoppfølging.
 • Konfigurerbar produksjonsprosess.

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kontakt meg