<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Fornøyd ERP-konsulent i møte

MODERNE OG NETTBASERT LØNNSSYSTEM

Payroll.

Moderne og nettbasert lønnssystem for små og mellomstore bedrifter. Forenkler og effektiviserer lønnsarbeidet.

SKYBASERT LØNNSSYSTEM

Payroll.

Payroll (tidligere Visma.net Payroll) er ett nettbasert lønnssystem for deg som ønsker et moderne lønnssystem der det er tenkt nytt og innovativt. Samtidig bygger det på årelang erfaring og verdifulle tilbakemeldinger fra våre lønnskunder. Resultatet er et helt nytt system som forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet i hele din bedrift. Funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt større lønnssystemer, er nå tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser. Amesto Solutions har implementert Payroll hos over 200 av våre kunder, og har derfor god erfaring og kompetanse innen migrering og implementering.

Payroll-logo_byVISMA-main-inline-black-1024h

Funksjonalitet

 • Delberegning av lønn
 • Lønnsslipp til mobil
 • Integrasjon med Altinn (A-melding)
 • Integrasjon med økonomi
 • Pensjonsrapportering (OTP)
 • Fagforeningskontingent
 • Feriepenger og lønn i feriemåneden
 • God oversikt over historiske data
 • Firma med avdelingskontor

Time og fravær

 • Timeregistrering
 • Spesiell lønnskompensasjon
 • Ferie og fravær
 • Godkjenning på farten fra mobilen
 • Full oversikt for ansatte over timer, ferie og fravær
 • Full oversikt for ledere over ansattes timelister, ferie og fravær
 • Lover og regler 
 • Korrekt ferie- og fraværsstatistikk

Reiser og utlegg

 • Enkelt å føre en korrekt reiseregning
 • Før utlegg og reise direkte fra mobilen
 • Kvitteringer rett inn i løsningen
 • Godkjenn reiser og utlegg fra mobilen
 • Automatisk føring av kjørebok
 • Kredittkorttransaksjoner integrert
 • Lover og regler oppdaterte
 • Beregner diett etter statens satser
 • Løsningen støtter valuta

Simplifying Business

Hvorfor velge Payroll?

TRYGGHET, FORUTSIGBARHET OG BRUKERVENNLIGHET

Payroll er en smidig og brukervennlig løsning som vil fjerne manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver. 

 • Manuelle oppgaver er byttet ut mot smidige, brukervennlige og automatiske prosesser.
 • Du arbeider i skyen, som betyr at du kan jobbe i løsningen vår fra pc, nettbrett eller mobil, hvor du vil.
 • Du har tilgang til alt du trenger. Godkjenning kan skje på farten, enten du er leder eller lønningsansvarlig.
 • Ingen flaskehalser, samtidig kan du være trygg på at dataene behandles trygt, raskt og kontrollert.
 • Du sparer tid.
 • Ingen utgifter til drift og oppdateringer.
 • Komplekse oppgaver blir gjort enkle.HVEM PASSER PAYROLL FOR?

Velger du Payroll er er du opptatt av å få en løsning helt i skyen som er enkel og intuitivt i bruk. Du ønsker et system som kan hjelpe bedriften digitalisere manuelle prosesser slik at du og dine ansatte bruker mindre tid på administrasjon.

 • Du vil automatisere lønnskjøringen.
 • Du vil ha en moderne løsning dere kan vokse i.
 • Du ønsker en løsning i skyen.
 • Du vil ha en fleksibel løsning.

Lønnssystemet Payroll passer ekstra bra om du har sesongansatte. Du betaler kun for de du har registrert i løsningen. Det vil si at du kun betaler for det du trenger og du kan enkelt skalere opp eller ned løsningen etter dine behov.

 

People20_466x466

FORDELER FOR DAGLIG LEDER

Gi din bedrift et konkurransefortrinn. Systemet er nytt og innovativt og vil forenkle lønn- og HR-arbeidet i din bedrift.

 • Tids- og kostnadsbesparende
 • Automatisering av manuelle prosesser
 • Effektive verktøy for alle ansatte 

FORDELER FOR ØKONOMISJEFEN

God funksjonalitet og integrasjoner med økonomi og HR betyr enklere drift, og automatiserte oppgaver innen lønnsarbeidet.

 • Effektiviserende og fremtidsrettet
 • Ingen kostnader til drift og oppdateringer
 • Meget gode integrasjonsmuligheter

FORDELER FOR LØNNSSJEFEN

Med Payroll får du en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Full kontroll. Fornøyde ansatte.

 • Fleksibelt og brukervennlig
 • Avvikshåndtering istedenfor punching
 • Bredt kurs- og kompetansetilbud

FORDELER FOR ANSATTE

Sjekk din lønnsprofil når som helst. Fiks administrative oppgaver på nett og mobil. Payroll gjør det enkelt å være ansatt.

 • Utlegg, fravær og time på nett og mobil
 • Full oversikt over lønn, ytelser og fravær
 • Farvel til uoversiktlige lister og skjemaer

 

Kvadratisk 466x466 ATH IMG_1184

 

DOTTIE HR

HR og lønn er to fagområder som er tett knyttet sammen. Systemene bør derfor også utfylle hverandre og snakke godt sammen.

Dette gjør Dottie og Payroll. Dottie er en HR-tjeneste fra Visma som integreres sømløst mot lønnssystemet Payroll. Dottie automatiserer rutinemessige oppgaver, og frigir tid til verdiskapende og strategisk arbeid.

Technology184_670x970

Simplifying Business

Book en demo av Payroll.

Ønsker du å bli bedre kjent med Payroll? Fyll ut skjemaet nedenfor for å booke en demo av lønnssystemet.

OPPLÆRINGSVIDEOER PAYROLL

Våre dyktige konsulenter har laget en rekke opplæringsvideoer om Payroll, slik at du kan få et innblikk i hvordan systemet fungerer og de gode funksjonene det bringer med seg.

 

KUNDEHISTORIE: NEGOTIA

Når Negotia fikk vite at Visma Lønn har "end of life" i 2024, landet valget på Visma net Payroll. Med det nye lønnssystemet fikk de automatisert lønnskjøringen sin, og kan nå bruke tid på andre oppgaver.

SÅ ENKELT BYTTER DU LØNNSSYSTEM

Slik implementerer vi Payroll hos våre kunder.

Payroll vil du kunne kjenne igjen mye av den kompetansen og erfaringen du som lønnsmedarbeider har opparbeidet deg, vekslet inn i et intuitivt og effektiviserende lønnssystem.

 

LAST NED GUIDEN OG FINN UT HVORDAN VI IMPLEMENTERER PAYROLL (PDF)