<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

#FAMILIENSPANDOW

People, planet og profit er god eierstrategi.

Lønnsomhet og bærekraft bør ikke sees på som to ulike størrelser, men som to sider av samme sak, mener Arild Spandow, CEO i Amesto. Eierne har valgt å omdirigere et tidligere ensidig fokus på profitt til økt fokus på samfunn og mennesker gjennom det som kalles en Trippel Bunnlinje. Trippel bunnlinje innebærer at våre ledere må leverer på både People, Planet og Profit.

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business siden 2012. Konsernets eiere har implementert en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø.

Bærekraftig ledelse

Det må oppnås et minimumsmål på alle P’ene for at bonus skal kunne oppnås. Dersom våre konsernledere leverer på økonomisk resultat, men er under “minimum” for enten People eller Planet, vil de ikke kvalifisere til bonus i det hele tatt. Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt. Lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak.

Kvadratisk 466x466 mohamed-lammah-LCMh96lFMkI-unsplash

HAR DU SPØRSMÅL ELLER LURER DU PÅ NOE?

#askmore