<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

AMESTO SOLUTIONS

Databehandleravtale.

Trenger du en

Databehandleravtale?

Hva er en databehandleravtale?

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med GDPR, og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle personopplysninger.
Hvis en virksomhet som er behandlingsansvarlig (f.eks. dere som kunde), har andre virksomheter til at foreta hele eller deler av behandlingen av personopplysninger, (f.eks. Amesto Solutions), eller f.eks bruker en annen virksomhets cloud-løsning til å lagre personopplysninger, er den eller de som behandler opplysningene på den behandlingsansvarliges vegne definert som databehandlere og det må tegnes en Databehandleravtale.

Trenger du en databehandleravtale?

Som leverandør av programvare og tjenester knyttet til programvaren er i utgangspunktet Amesto Solutions IKKE Databehandler på vegne av våre kunder. Så lenge Persondata håndteres av behandlingsansvarlig i system og nettverk utenom Amesto Solutions er det leverandør av de system og tjenester som det skal inngås Databehandleravtale med. Eksempler på dette er Driftspartner for drift av virksomhetens IT-systemer og Skytjenesteleverandør knyttet til f.eks en markedsføringsløsning.

Last ned

Databehandleravtale.

Vi ønsker å tegne databehandleravtale med våre kunder for sikre korrekt behandling av personopplysninger.

Du kan laste ned og se igjennom avtalen nedenfor her. For signering gi beskjed til kundesenter@amesto.no. Vi trenger da kontaktinformasjon på signeringsansvarlig som sender avtalen i retur for digital signering.  

Du kan også fylle ut nedlastet versjon, signere denne og sende tilbake til oss på e-post hvis du heller ønsker det. Har du noen spørsmål? Kontakt gjerne kundesenteret vårt.