<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture56_2120x670

ESKOLEIA

Produktivitetsvekst på 25 prosent takket være overgangen til nytt MPS-system.

Eskoleia AS på Kongsvinger opplever en sterk vekst med sine oppbevaringsløsninger i stål. – I løpet av de neste tre årene ser vi for oss en produktivitetsvekst på 25 prosent takket være overgangen til nytt MPS-system, sier adm. direktør Erik Nilssen i selskapet. 

- Nytt MPS-system bidrar til økt produktivitetsvekst for Eskoleia.

Erik Nilssen, Administrerende direktør, Eskoleia

Erik Nilssen Eskoleia

Erik Nilssen

Administrerende direktør, Eskoleia

Eskoleia er den eneste norske produsenten av oppbevaringsløsninger i stål. Hovedproduktene er garderobe-, kontor- og skoleskap samt tøyvogner.  – Norden er vårt hovedmarked, men en del eksporteres også utenfor Norden. Våre produkter selges via møbel-, kontor- interiørforhandlere i tillegg til vaskeribransjen. Sluttkundene er skoler, sykehus, kontor- og privatmarkedet. Vi er også underleverandørprodusent. Vi produserer på oppdrag fra kunder, alt fra mekaniske komponenter, lakkerte komponenter til ferdig monterte produkter klart for salg. 

MER ENN 100 ÅRS PRODUKSJONSERFARING

Fra opphavet Norsk Gjerde og Metalldukfabrikk som ble etablert i 1912, har Eskoleia mer en 100 års produksjonerfaring. Selskapets omsetning i 2014 var 61 millioner kroner. – I år forventer vi en økning på 5 prosent, sier Nilssen.

IMPLEMENTASJONSSTRATEGI

I mai 2014 bestemte Eskoleia seg for å gå til anskaffelse av MPS-systemet Amesto ClockWork. Selskapet utformet kravspesifikasjon til nytt system. I anbudsfasen ble fire leverandører forespurt. – Vi var avhengig av et system som hadde tilstrekkelig funksjonalitet i forbindelse med produksjonsplanlegging, innkjøp, lagerstyring og oppbygging av komplekse strukturer med variantstyring. Amesto ClockWork tilfredsstilte våre krav på dette området.  Vi valgte en implementasjonsstrategi hvor vi parallellkjørte vårt gamle MPS-system Visma Logistikk med Amesto ClockWork i seks måneder med gradvis overføring av produktlinjene. På den måten reduserte vi risikoen med overgang til nytt MPS-system uten nedetid i produksjonen, sier Nilssen. – Valg av denne implementasjonsstrategien reduserte risikoen i prosjektet og dempet trykket på egen organisasjon, siden vi gradvis tok i bruk nytt system. Her har vi benyttet learning by doing.

TRADISJONELL REGNSKAP I VISMA BUSINESS

Eskoleia benytter økonomisystemet Visma Business til tradisjonell regnskapsføring. – Når fakturaer sendes fra Amesto ClockWork oppdateres transaksjonen i kundens kundereskontro i Visma Business. Med nytt MPS-system slapp vi å bytte vårt velfungerende regnskapssystem, ved å beholde Visma Business som har redusert prosjektets størrelse og kompleksitet. Alt av tilbud, ordrehåndtering, produksjon og fakturering, skjer i Amesto ClockWork hvorpå fakturaene overføres til Visma Business for viderebehandling i vår regnskapsavdeling, påpeker Nilssen.

INTERNE ARBEIDSPROSESSER

Amesto ClockWork har vært i drift i 11 måneder, og de ansatte er meget godt fornøyd med systemet. – Vi har benyttet det i for kort tid til å tallfeste besparelsene, men vi har vært igjennom en høysesong hvor vi har fått testet systemet og interne prosesser. Vårt primære mål er å bli bedre på produksjonsplanlegging for å øke produktivitetsveksten, samt kunne levere salgsordre på kortere ledetider.

Til nå har det forbedret vår produksjonsplanlegging, interne arbeidsprosesser og økt leveringspresisjonen. I løpet av tre år forventer vi en produktivitetsvekst på 25 prosent samt å øke omsetningen tilsvarende med dagens bemanning. Her vil Amesto ClockWork spille en avgjørende rolle for å nå målet, sier Nilssen. – Vi står foran mange spennende produktlanseringer og ser derfor optimistisk på fremtidig salgsvekst.

BRUKERGRENSESNITT

Amesto Clockwork er en standardløsning for kompleks logistikk og produksjonsstyring. Den optimaliserer hele verdikjeden og er en komplett løsning for større logistikkbehov. Kjernen i systemet er en Supply Chain Management (SCM) applikasjon som gir full kontroll og styring av hele forsyningskjeden. – Systemet har et intuitivt og grafisk brukergrensesnitt som gjør det enkelt å orientere seg i programvaren. Det tar hånd om alle prosesser i produksjonen fra salg, innkjøp, fakturering til lagerstyring. Daglig produserer vi store volum med minimal mellomlagring. Vi har nå kontroll over alle produksjonsprosesser slik at vi reduserer varer-i-arbeid, understreker Nilssen.

RAPPORTERINGSVERKTØY FRA QLIK

Eskoleia bruker også det avanserte rapporterings- og analyseverktøyet QlikView, som integreres med Amesto ClockWork og Visma Business. – Dette er vårt rapportsenter hvor vi henter ut rapport-, salgs- og leverandørstatistikker, sier Nilssen. Han legger til at verktøyet gjør det mulig å benytte standardrapporter og skreddersy egen rapportfunksjonalitet.

LEDELSESANSVAR

Ledelsen i Eskoleia var med i utvelgelsen av nytt MPS-system. Nilssen mener det er avgjørende å forankre slike prosjekter i ledelsen for å støtte opp om ressursallokering til prosjektet samt sikre tilfredsstillende fremdrift og avdempe risiko. – Det er krevende å bytte et MPS-system i en produksjonsbedrift. Feil implementering av et slikt system kan medføre betydelige tap. Egne medarbeiderteam har hatt ansvaret for produksjonsstyring, planlegging, innkjøp og økonomi. Det har skjedd gruppevis eller samlet i forhold til overordnet eller spesifikk funksjonalitet. Superbrukere har hatt opplæringsansvaret for øvrig produksjonspersonell.

GODT SAMARBEID

Samarbeidet med Amesto Solutions har fungert meget bra fra forprosjektering, implementering og nå service og vedlikehold. – Selskapet har konsulenter med spisskompetanse innenfor produksjon. Det var avgjørende for å komme i mål med vårt prosjekt. Vi har store forhåpninger til at Amesto ClockWork vil bidra til å øke vår produktivitet, slik at vi oppnår lønnsom vekst, avslutter Nilssen.