<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

People224_2120x670

HELSE NORD

Amesto Clockwork løser våre behov innen logistikk og innkjøpsstyring.

Helseforetakene i helseregion nord består av 4 helseforetak med til sammen 11 sykehus.

"Endelig har vi fått ett fellessystem med veldig gode statistikker og full kontroll på hva som kjøpes i hele foretaket."

Raymond V. Pedersen, Konsernansvarlig og prosjektleder for Amesto Clockwork i Helse Nord

Raymond Pedersen

Raymond V. Pedersen

Konsernansvarlig og prosjektleder for Amesto Clockwork i Helse Nord

Visjon

Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord.

Utfordringer

Trengte full kontroll på innkjøp i hele foretaket.

Virksomhet

Helseforetakene i helseregion nord består av 4 helseforetak med til sammen 11 sykehus. Varekjøp for foretaksgruppen utgjør ca 2,4 mrd kr årlig.

Løsning

Amesto Clockwork. Deres er en flerfirmaløsning med fellesregistre og løsningen er integrert mot økonomi, elektronisk faktura, samt KGV system.

Mål

Et fellessystem med gode statistikker og full kontroll på hva som kjøpes i hele foretaket.

Ønsket måloppnåelse

At 100 % av anskaffelsene går gjennom Clockwork.

- Clockwork løser vårt samlede behov for styring av innkjøp og logistikk, kan Raymond V. Pedersen, prosjektleder og konsernansvarlig for Amesto Clockwork i Helse Nord fortelle.

- Varekjøp for foretaksgruppen utgjør ca 2,4 mrd kr årlig. Vår installasjon er en flerfirmaløsning med fellesregistre og løsningen er integrert mot økonomi, elektronisk faktura, samt KGV system. Dette gir oss lavere transaksjonskostnader og ett enklere vedlikehold.

- Løsningen som har vært i bruk siden juni 2006, brukes til all internforsyning for lagerførte artikler ved sykehusene. Aktiv forsyning (can-ban prinsippet) støttes godt opp av løsningen og har gitt oss effektiviseringsgevinst for internforsyningen vår. Web basert mat rekvisisjonsløsning for pasienter er implementert og har bidratt til effektivisering av intern matvare logistikk på sykehusene.

- Løsningens fleksible, rollebaserte godkjennings metodikk er tatt i bruk for våre direkteanskaffelser mot leverandører. Direkteanskaffelser desentralisert via web er implementert ved flere av sykehusene og er fremdeles ett satsnings område. Vårt mål er å ha 100 % av anskaffelsene gjennom Clockwork!