<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_0333 ATH NOV21 1920x1080

ENKEL FRAVÆRSREGISTRERING

Visma.net Absence.


Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Enkel fraværsregistrering for ansatte. Effektivt styringsverktøy for bedriften.

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær.

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær.


Løsningen er en del av Visma.net HRM og integrert med Visma Lønn. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften.

ENKEL FRAVÆRSREGISTRERING

Visma.net Absence.

I videoen tar vi deg gjennom de viktigste funksjonene, slik at du kan se hvordan Visma.net Absence fungerer i praksis.

FORDELEN FOR LEDERE OG BEDRIFTEN

 • Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
 • Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
 • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
Kvadratisk 466x466 touann-gatouillat-vergos-i93BSs6l2Ck-unsplash

FORDELEN FOR ANSATTE

Gir full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler om fravær er godkjent eller avvistOversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og reglerSpør om ferie eller registrer sykedag direkte fra mobilen Visma.net Absence forenkler fraværsjobben

Nøkkelfunksjoner

Visma.net Absence

 • Ansatte registrerer alt fravær direkte inn i løsningen, fra pc, nettbrett eller mobil.
 • Ledere har full oversikt over sine ansatte, og lønnspersonalet har full oversikt over bedriften.
 • Et enkelt styringsverktøy for planlegging av ferieavvikling og fravær
 • Bedriften legger inn ulike fraværskoder, som definerer årsaken til fravær (ferie, permisjon, sykdom osv.)
 • Rettigheter ved ferie er forhåndsdefinert ut fra gjeldende lover og regler.
 • Alle registreringer blir kvalitetssikret opp mot informasjon om den enkelte ansatte. Du kan ikke be om ferie hvis du ikke har flere feriedager igjen.
 
 • “Sykt barn” vil bare være et alternativ for ansatte som har barn i relevant aldersgruppe.
 • Bedriften kan legge inn egne regler, for eksempel flere egenmeldingsdager enn hva loven sier.
 • Forespørsler om fravær blir godkjent eller avvist av leder eller lønnspersonalet.
 • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon, på samme måte som behandling av inngående fakturaer og reiseregninger via Visma Mobile Manager.

VISMA.NET ADD-ONS

Nysgjerrig på flere Visma.net Add-Ons?