Visma.net add-ons

Apper og tilleggsprodukter

Visma.net add-ons

Mange av de smarte funksjonene som tilhører Visma.net ERP suiten er tilgjengelig som add-ons og apper for deg som bruker andre ERP-system som Visma Global eller Visma Business. Som f.eks. fakturahåndtering, bankintegrasjon, prosjektstyring, reiseregning og utlegg, fravær, timeregistrering og lønn. 

Apper og tilleggsprodukter

Visma.net add-ons

Mange av de smarte funksjonene som tilhører Visma.net ERP suiten er tilgjengelig som add-ons og apper for deg som bruker andre ERP-system som Visma Global eller Visma Business. Som f.eks. fakturahåndtering, bankintegrasjon, prosjektstyring, reiseregning og utlegg, fravær, timeregistrering og lønn. 

Visma.net funksjonalitet

Visma tilleggsløsninger

Mye av funksjonaliteten du finner i tilleggsprogramvaren er en inkludert modul i Visma.net ERP. I tillegg kan de bestilles som tillegg/autoprodukter til Visma Business, Visma Global, Visma Lønn og Hudlt & Lillevik Lønn. Vi kan hjelpe deg med kartlegging av dine behov slik at du får en komplett løsning med de funksjoner du trenger. 

Kontakt oss for ufopliktende kartlegging

 

Visma.net add-ons

HRM

Visma.net Payroll

Finnes det moderne, enkle og kostnadseffektive måter å kjøre lønn på? - Visma.net Payroll er ett nettbasert lønnssystem som forenkler og effektiviserer lønn- og HR-arbeidet i hele din bedrift.
Mer om Visma.net Payroll

Absence

Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften.
Mer om Visma.net Absence

Visma.net Expense

En app der du kan føre reiseregninger på mobilen. Visma.net Expense gjør det enkelt for ansatte å føre korrekte reiseregninger på mobilen. Integreres mot ditt Visma ERP-system.
Mer om Visma.net Expense

Project Management

Visma Project Management (Severa) er en moderne skybasert SaaS-løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.
Mer om Visma Project Management

Visma Tid

Har du behov for tidsregistrering for dine ansatte? Visma Tid registrer og fordeler timer automatisk og sikrer at du har full oversikt og kontroll til enhver tid.
Les mer
 

Visma.net add-ons

ERP

 

Autoinvoice

Hvordan kan jeg strømlinjeforme faktureringsprosessen? - Med Visma.net AutoInvoice får du en løsning for mottak og sending av e-fakturaer integrert med Visma.
Mer om Visma.net Autoinvoice

AutoCollect

Visma AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning som er integrert med ditt økonomisystem fra Visma
Mer om AutoCollect
 

VISMA.NET ADD-ONS

Prosjekt

Project Management

Visma Project Management (Severa) er en moderne skybasert SaaS-løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.
Mer om Visma Project Management

Project Accounting

Visma.net Project Accounting gir deg full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knyttet til dine prosjekter. Status på alt fra arbeid og tjenester til materialer og lagerartikler er til enhver tid oppdatert i ditt ERP-system. 
Les mer
 

Vil du ha mer informasjon om våre løsninger?

Book en personlig demo

Bestill demo