<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

11. mai

Fire vanlige CRM-utfordringer – og hvordan du unngår dem

Et godt CRM-system hjelper virksomheten med å opprettholde en god dialog med kunder, øke salget, bygge relasjoner og skape vekst. Stadig flere virksomheter har oppdaget viktigheten av å være markedsorienterte og står klare til å høste gevinstene av et godt implementert CRM-system. Likevel er det mange som støter på problemer når de skal ta i bruk et nytt CRM-system. Her lister vi opp noen vanlige utfordringer – og viser hvordan dere unngår dem.

 

BUDSJETTOVERSKRIDELSE

Mange virksomheter opplever sprengte budsjetter fordi de velger feil CRM-løsning. Før dere velger CRM-system, må dere derfor sette opp et budsjett og vurdere om dere vil ha en server- eller skybasert løsning. For de fleste virksomheter vil en skybasert CRM-løsning gi de største fordelene. Her betaler man en fast månedspris per bruker, slik at det blir enklere å holde oversikt over kostnadene. I tillegg slipper virksomheten å gå til innkjøp av dyr IT-infrastruktur. En annen fordel er at programvareoppdateringer og support er inkludert i prisen, slik at dette håndteres av andre dersom det skulle oppstå problemer.
 

De ansatte kan ikke CRM-systemet godt nok

Årsaken til at mange virksomheter velger å investere i et CRM-system, er å forbedre kommunikasjonen med kundene, skape salg og sørge for at kunden vender tilbake til dem. Dersom de ansatte ikke mestrer CRM-systemet ordentlig, kan man imidlertid se langt etter dette. Tilstrekkelig opplæring er helt avgjørende for at investeringen skal bli vellykket, og da er det viktig å ta grep tidlig. Involver de ansatte og kommuniser fordelene ved det nye systemet på en tydelig måte. På den måten får man en felles forståelse av hvordan det vil skape en bedre arbeidshverdag for ansatte på tvers av hele virksomheten. Sørg også for å budsjettere inn tilstrekkelig opplæringstimer for å komme skikkelig i gang. For det er først når de ansatte blir trygge i bruken av systemet at de vil se verdien av og oppdage alle fordelene ved det nye CRM-systemet.

TIDSPRESS

Å innføre og ta i bruk et nytt CRM-system er en omfattende og tidkrevende prosess. Derfor må dere i god tid før implementeringen kartlegge hvilke utfordringer dere ønsker å få løst med det nye systemet. Sliter dere med å tiltrekke dere nye kunder? Opplever dere sviktende salg? Har dere problemer med å følge opp leads? Tenk også over om det nye systemet skal erstatte det eksisterende systemet helt, eller om det kun skal fungere som et tillegg. Jo flinkere dere er til å kartlegge hva dere ønsker å oppnå med det nye CRM-systemet, desto enklere blir det å komme i gang og dra nytte av alle fordelene. Ved å gjennomføre en slik analyse unngår dere dermed unødvendig tidspress og kostbare forsinkelser.

CRM-SYSTEMET ER IKKE TILPASSET VIRKSOMHETENS BEHOV

En vanlig årsak til at virksomheter ikke får full uttelling av CRM-systemet sitt, er at det ikke støtter eksisterende eller planlagte prosesser. Velg derfor en leverandør som kjenner virksomheten best mulig. Sett opp en liste over aktuelle leverandører, og la hver enkelt presentere sin løsning for utfordringene virksomheten deres står overfor. Det er svært viktig å velge riktig leverandør, ettersom denne må kunne fungere som en støttespiller og samarbeidspartner som skal sikre at løsningen man til slutt ender opp med, blir godt forvaltet. Dette gjelder spesielt for løsninger som er spesialtilpasset etter virksomhetens behov.

Valg av CRM-verktøy handler i stor grad om å finne noen som kan hjelpe dere med å få oversikt over hvilke behov dere ønsker å dekke. Vi går gjerne gjennom behovene sammen med dere for å skape et bedre bilde av virksomheten deres.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat, så finner vi løsninger som skaper verdi for dere.

Tom Erik Helle Teamleder CRM

hjem bilder-3

LA OSS VISE DEG

Book en personlig demo.

Er du på jakt etter nytt ERP-system eller CRM-system, eller har behov for BI? Ta kontakt med oss og book en demo. Våre konsulenter hjelper deg med kartlegging av dine behov og avtaler tidspunkt for en demonstrasjon sammen med deg.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.