<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

1. mar

Gevinster og kostnader ved implementering av nytt CRM-system

Riktig CRM-system kan hjelpe virksomheter med å realisere et betydelig, uutnyttet potensial i den eksisterende kundebasen. Men implementeringen er ikke gratis, så hvordan vet du at investeringen vil lønne seg? Her får du litt informasjon både om hva et CRM-system koster, og om hvilke gevinster det kan gi.

 

STRATEGI FØR TEKNOLOGI

Anskaffelse av et nytt CRM-system kan virke komplisert og kostbart. Ved vellykket implementering er imidlertid de potensielle gevinstene store, både direkte og indirekte. Beslutningen om å implementere et CRM-system bunner til syvende og sist ut i et sett pre-definerte vekstmål hos virksomheten. Det er derfor viktig å ha en klar CRM-strategi helt fra start, der virksomhetens behov kartlegges og sluttbrukeren står sentralt. 

SKY ELLER SERVER?

Prislappen varierer med virksomhetens behov, og om dere velger et sky- eller serverbasert system. I tillegg kommer eventuelle integrasjoner mot eksisterende løsninger, antall lisenser, opplæringskostnader og så videre. Her har de nye skyløsningene en klar fordel, ved at du betaler en fast månedspris per bruker, noe som både gir et mer forutsigbart kostnadsbilde og fritar virksomheten for dyr IT-infrastruktur. Programvareoppdatering og support er inkludert, slik at noen andre tar seg av det, om noe mot formodning skulle gå i krøll!

BLI EN SUPERBRUKER!

En av de største utfordringene ved innføring av nye CRM-systemer, er at de rett og slett ikke tas i bruk av de ansatte. For at brukerne ikke skal forholde seg passivt til systemet, må de føle at de mestrer funksjonaliteten. Selv om våre pakker inneholder en e-læringsfunksjon, anbefaler vi å budsjettere inn nok opplæringstimer for å komme skikkelig i gang. Mange vegrer seg for ny teknologi, og først når de ansatte er trygge brukere, vil de se verdien riktig bruk av CRM-systemet faktisk vil ha for dem.

EFFEKTIVISERTE SALGSPROSESSER

Å ha all data samlet på ett sted vil være svært tidsbesparende for dem som jobber med kundeoppfølging. Ansatte vil også oppleve arbeidshverdagen som mer interessant når de kan konsentrere seg om å «close leads», heller enn å plotte detaljer inn i Excel. Noe data må også inn i CRM, men i det store og hele effektiviseres markedsføringsaktivitetene, som i sum gir reduserte kostnader og mer igjen for hver krone.

FÅ MEST MULIG UT AV HVER KUNDE

Automatisk uttak av rapporter. Et eget dashboard for nøkkeltall. Påminnelser, slik at ingen blir glemt. Gjennom målrettet og godt planlagt oppfølging får du maksimalt ut av potensialet til eksisterende kunder – og tida som brukes på hver enkelt, optimaliseres. Langsiktige kundeforhold gir forutsigbare inntekter og gode muligheter til mersalg. All nødvendig informasjon er bare et klikk unna, enten du jobber fra kontoret eller hytta. Automatiserte prosesser gir i tillegg forbedret kundedialog og raskere responstid. Fornøyde kunder som føler seg ivaretatt, blir lojale kunder. Og lojale kunder vil fortelle andre om dere – som igjen kan generere nye inntekter! 

BEDRE OVERSIKT

I tillegg til forbedret kundedialog vil det også internt bli enklere for alle involverte å få oversikt over hvor man er i prosessen med en kunde, og hva som er gjort. Selv om individuelle kundeforhold er viktige, er det også svært nyttig at en kollega kan steppe inn om det kniper, for ikke å gå glipp av salg. I tillegg får salgssjefene full oversikt over salgstrakten til enhver tid, slik at det blir slutt på tapte muligheter.

FULL KONTROLL

Det skrives mye om den nye personvernforordningen (GDPR), som trådte i kraft 25. mai 2018. GDPR setter strengere krav til håndtering av personopplysninger, og har potensielt store konsekvenser for virksomheter som ikke følger disse. Et CRM-system vil gi dere kontroll over all registrert persondata og bli et viktig verktøy for å sikre riktig håndtering av denne, slik at bedriften blir «GDPR Compliant». Les mer om GDPR.

Har du mest å vinne eller tape på et nytt CRM-system? 

TOM ERIK HELLE Teamleder CRM

Architecture64_670x970

LAST NED GUIDE

Enkel guide til å kjøpe nytt CRM-system.

Et CRM-system er et verktøy som samler alle aktiviteter og all kommunikasjon mellom bedriften og kunder og samarbeidspartnere. Det rette CRM-systemet vil kunne effektivisere flere av bedriftens interne oppgaver. Start med å ta stilling til punktene i denne guiden for å få mest mulig ut av det nye systemet.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.