<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

12. apr

Økt kundelojalitet og bedre personvern med riktig CRM-system

Da den nye personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft i 2018, ble alle bedrifter som håndterer personopplysninger, pålagt en lang rekke krav – krav det kan koste dyrt å ikke imøtekomme. Nettopp derfor har det aldri vært viktigere å velge et CRM-system som sørger for at all informasjon om kunder både innhentes, oppbevares og behandles på en trygg og lovlig måte.

Visste du at dersom bedriften din registrerer og håndterer personopplysninger, skal dere også kunne overlevere eller slette denne informasjonen innen relativt kort tid? Med den nye personvernforordningen har bedrifter blitt pålagt en lang rekke plikter, mens forbrukerne har fått like mange nye rettigheter. Å gjøre seg kjent med kravene er én ting – en annen er å få alle i virksomheten din til å etterfølge de nye kravene. Å benytte systemer som faktisk har tatt de nye kravene på alvor, kan ta dere et langt steg i riktig retning. SuperOffice er et av CRM-systemene med innebygde funksjoner som støtter opp under de nye GDPR-kravene, og som dermed forebygger utilsiktede lovbrudd. 

TEST SUPEROFFICE GRATIS

STRENGERE REGLER FOR INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kort fortalt sier den nye personvernforordningen at virksomheter ikke har lov til å behandle personopplysninger med mindre de har innhentet et samtykke fra den det gjelder. Betingelsene for å innhente informasjon har med andre ord blitt mye strengere, og det samme har kravene til måten informasjonen lagres og behandles på. Endringene gjør at bedrifter må håndtere salgs- og markedsføringsaktivitetene sine annerledes, og at de må ta et dypdykk i de interne prosessene for å sikre at bedriften imøtekommer personvernforordningen.

Nøkkelen til suksess er å samarbeide med en profesjonell aktør om å implementere et system som tar personvern på alvor. Et av CRM-systemene som gjør det enklere for bedrifter å følge de nye reglene, er prisvinnende SuperOffice – som kan skilte med en rekke innebygde funksjoner myntet på akkurat denne problematikken.

SETTER PERSONVERN I FOKUS

Med SuperOffice får du en rekke funksjonaliteter som hjelper deg å ivareta GDPR-kravene mot kunder og kontaktpersoner, som for eksempel innhenting av samtykke, hjemmel og tilgang til egne personopplysninger. I tillegg gjør SuperOffice det enkelt å holde oversikt over samtykker du har fått, og samtidig sørge for at ingen sender ut noe uten at det foreligger nødvendige tillatelser. CRM-løsningen gjør det enklere for kunder å håndtere abonnementene sine og holde opplysningene om seg selv oppdaterte. Med SuperOffice kan du lagre samtykker og juridiske grunnlag, samt finne informasjon om hvem som har lagret hva og når. Programmet muliggjør masseredigering og masseoppdatering, noe som gjør at du raskere kommer i gang og enklere holder databasen oversiktlig.

Husk at det ikke bare er bøter fra myndighetene som kan svi – omdømmet kan også få seg en smell dersom dere ikke tar personvernet på alvor. Med funksjoner som beskytter sensitive data og begrenser innsyn, gir du kundene en opplevelse av at deres personvern er viktig for bedriften din – noe som igjen fører til økt tillit og mer lojale kunder!

CRM-SYSTEM MED FUNKSJONALITET FOR HÅNDTERING AV PERSONVERN

Er du nysgjerrig på SuperOffice og ønsker en gjennomgang av fordelene ved et moderne CRM-system i forbindelse med GDPR og personvern? Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere for en hyggelig og uforpliktende prat!

Robert Halse CRM rådgiver

hjem bilder-25

LAST NED GUIDE

Enkel guide til å kjøpe nytt CRM-system

Et CRM-system kan hjelpe deg med å øke salget, skape bedre relasjoner og kartlegge dine kunders behov på en effektiv måte. Men å implementere og ta i bruk en ny CRM-løsning kan være en omfattende og tidkrevende prosess, og mange virksomheter mislykkes. Her får du 5 gode tips til hvordan du og din virksomhet får mest mulig ut av CRM-investeringen.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.