<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Skriver på pc

FORRETNINGSLØSNING FOR

Tjenesteytende virksomheter.

Vi har skreddersydd optimale løsninger for bedrifter med behov for prosjektstyring og timeregistrering

Løsning for tjenesteytende bedrifter.

Vi er partner med flere av landets ledende leverandører av web-baserte systemer for timeregistrering og prosjektstyring. Vi kan derfor tilby flere ulike løsninger innen prosjektstyring og timeregistrering, alt fra avansert ressursplanlegging til enklere time-, service- og vedlikeholdssystemer. Våre kunder har ofte sitt system for timeregistrering ferdig integrert med et økonomi og lønnssystem fra Visma

For større konsulentfirmaer

For bedrifter som ønsker en fullfunksjonell løsning med avansert ressursplanlegging, og som krever full kontroll med hva som skal faktureres av medarbeidernes tid.

Egenskaper: Løsning med helintegrert ressursplanlegging. Automatisk kalenderutfylling. Alle typer timer, reiseregninger og utlegg føres på interne og eksterne prosjekter med ulike behandlingsregler, lønnsarter og kostnadstyper. Teamledere kan føre timer for grupper. Godkjenningsfunksjon gir god kontroll.

Populært hos: Rådgivende ingeniører, konsulentfirmaer og offshore-konsulenter

Mindre selskaper med konsulentvirksomhet

For bedrifter som lett mister kontroll med timene fordi de benytter regneark som timesystem, og som trenger effektiv timefangst med fakturering av prosjekter.

Egenskaper: Styrer prosjektet fra salg til automatisert fakturering. Tilbud kan forvandles til prosjekt. Enkel time-, reise- og utleggsregistrering - også på mobil. Enkel ressursplanlegging, men begrenset bemanningsplanlegging. Integrerte kalendre.

Populært hos: Konsulent- og prosjektselskaper. Reklamebyråer, PR, IT, rådgivende ingeniører og arkitektkontorer m.m.

For selskaper med levering av tjenester

For selskaper med levering av tjenester

For bedrifter som bruker manuell eller automatisk tidsregistrering for å registrere arbeidstid, avregne pluss og minustid, og uttak av forbruksartikler og materiell.

Egenskaper: Beregner arbeidstid inkludert overtid, fleksitid, reisetid, samt håndtering av egenmeldinger, fravær, ferie, avspasering m.m. Registrerer uttak av forbruksartikler og materiell, og av maskiner og verktøy merket med sporingsbrikker. Mange valgfrie moduler.

Passer for: Transport, industri, renhold, håndverkere, hjemmehjelp- og vaktmestertjenester, teknisk drift m.m.

For håndverksbedrifter og mindre entreprenører

For håndverksbedrifter som vil føre timer og materialforbruk mens de er ute i felten, og for andre bedrifter som utfører kontroll, service og vedlikehold på flere steder.

Egenskaper: Gir tilgang til vareregister på mobil eller nettbrett, og fører materialforbruk, timer og kjøring med kundesignatur. Håndterer GPS-kart, arbeidsordre, sjekklister, dele- og inventarlister, delebestilling, strekkoder og RFID, og kan brukes til ressursplanlegging.

Passer for: Elektro, VVS og mindre entreprenører, vaktmesterkompanier, facility management, energiselskaper, bygg- og anlegg, fiske og oppdrett, olje og offshore m.m.

Project Management.

Visma Project Management (Severa) er en moderne skybasert SaaS-løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i én enkel applikasjon.

People173_885x466

Simplifying Business

Forretningsløsninger for tjenesteytende virksomheter.

PROSJEKT- OG TIME

Systemer for prosjekt og timeregistrering som forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer bedrifters prosesser rundt ressursallokering, timehåndtering og prosjektstyring.
People197_466x466

Reiseregning

Det er mye penger å spare på å velge ett reiseregningssystem som effektiviserer reiser og utlegg. Vi leverer flere ulike løsninger som sømløst integreres med ditt lønnssystem.
people123_466x466-1

INTEGRASJONER

Integrasjoner mellom systemene du har, eller velger, er en del av leveransen hos oss. I tillegg har vi utviklet en rekke smarte plug & play integrasjoner som gjør at du ikke trenger å bruke mye tid på å skrive inn, eller importere samme data, i flere systemer.
People181_466x466