<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner analyse 2 1920x607

EN PRAKTISK VEILEDNING FOR Å GJØRE DINE DATA OM TIL VERDIFULL INNSIKT

E-bok: Slik velger du rett analyseløsning.

E-bok

Hvilken analyseløsning bør du velge?

Alle bedrifter har data, og med korrekt raffinering kan dette være den nye oljen. For mange bedrifter ligger informasjon spredt i forskjellige kildesystemer og Excel-ark i uendelige versjoner, noe som betyr at den verdien du får ved å gjøre om data til innsikt ennå ikke er frigitt. Denne innsikten kan du oppnå ved å anskaffe den rette analyseløsningen. Men, hvordan kan du vite hvilken type analyseløsning som passer din bedrift? 

Utvikling av ny teknologi går stadig raskere og det er utallige leverandører og varianter av verktøy som lover at de er akkurat det du trenger for å få kontroll på bedriftens data. Det er lett å gå seg vill i begreper som data lake, skyplattform, maskinlæring og IoT.

I denne e-boken forsøker vi å nøste opp i noen av disse begrepene og gi deg 10 konkrete tips til hva du bør tenke på når du skal vurdere en analyseløsning. Avhengig av hvilke svar du får på de 10 spørsmålene nedenfor har vi laget en veileder som kan hjelpe deg  å forstå når hver analyseløsning passer. Du også en enkel innføring i kostnadsbildet på hver analyseløsning og tips for valg av leverandør og implementeringspartner. 

4 typer analyseløsninger

I denne e-boken vil vi ta deg gjennom de 4 vanligste typene av analyseløsninger, forklare hva som er forskjellen på dem og gi deg konkrete eksempler på når hver av de bør brukes:

  1. Regneark
  2. «Out-of-the-box» analyseløsninger
  3. BI-verktøy
  4. Dataplattform med BI-verktøy

 

Ebok-Analyseverktoy_260_transparent

LAST NED E-BOK

Slik velger du analyseløsning.

Vi tar vi deg gjennom de 4 vanligste analyseløsningene og forklarer forskjellene mellom disse. Du får konkrete tips som gjør det enklere for deg å velge rett analyseløsning for deg og din virksomhet. 

10 spørsmål for å kartlegge hvilken analyseløsning du burde velge

1. Hvem er brukerne av analyseløsningen?
Det første du bør kartlegge er hvem som skal bruke analyseløsningen, hvilke roller de forskjellige brukerne har, og hva slags behov hver rolle har.

2. Hvilket dataprodukt skal løsningen legge til rette for?
Med dataprodukt mener vi hva analyseløsningen skal brukes til. En analyseløsning kan brukes til mer en bare tradisjonell rapportering. 

3. Hva er deres analysebehov?
Vi skiller mellom 4 typer analyseløsninger. Generelt kan vi si at jo mer komplekse analysebehov du har, jo mer avansert analyseløsning burde du velge.

  • Deskriptiv analyse: Hva skjedde?
  • Diagnostisk analyse: Hvorfor skjedde det?
  • Prediktiv analyse: Hva kommer til å skje?
  • Preskriptiv analyse: Hva bør vi gjøre? 

4. Hvilken data har dere og hvor tilgjengelig er denne ?
Når analysebehovene er kartlagt vil neste steg være å kartlegge hvilke datakilder du har og hvordan du henter ut data fra disse systemene.

5. Ønsker du å analysere historikk?
Du må vurdere deres krav til historikk. Ikke alle kildesystemer tar vare på historikk, og dersom du ønsker å bygge egen historikk bør du velge en analyseløsning med spesialiserte komponenter for lagring og transformasjon av data.

6. Hvor mye data har dere, og hva er deres krav til ytelse og oppdateringsfrekvens?
Forskjellig typer analyseløsninger har forskjellig evne til å prosessere data. Jo mer avansert analyseløsning du velger, jo bedre ytelse vil du typisk ha

7. Har dere behov for automatisk rapportering?
Hvis du rapporterer sjeldent med enkle analyser går det kanskje greit å bruke litt tid på å oppdatere rapporter manuelt. Men ved større og mer komplekse analysebehov kan det fort blir en tidkrevende og kjedelig oppgave å gjøre manuelle spørringer og oppdatering av rapporter.

8. Hva er deres krav til sikkerhet? 
Bedrifter har ofte ulike krav til sikkerhet når det kommer til data. Ikke alle i organisasjonen skal ha tilgang til all informasjon, og dersom du skal analysere personsensitiv data må du tenke på ting som anonymisering. 

9. Hvordan ønsker dere å samhandle med og dele data?
Avhengig av hvor mange som jobber med samme rapport er det viktig å ta hensyn til hvordan man samhandler med og deler data. 

10. Hvilken kompetanse har dere internt? 
Har bedriften egne analytikere som klør i fingrene etter å ta i bruk en ny analyseløsning? Eller er det mer spredt datakompetanse, der de fleste synes det er mer enn komplisert nok å bruke Excel til enkle beregninger?