SAFT-T

Visma Business

Eldre versjoner må oppgraderes.

Saft-t (Standard Audit File Tax) betyr at alle bokføringspliktige selskap må gjengi elektroniske bokførte opplysninger i et bestemt xml-format på forespørsel fra skatteetaten. Eldre versjoner enn 11.11 må oppgraderes. 

Visma Business

Eldre versjoner må oppgraderes.

Saft-t (Standard Audit File Tax) betyr at alle bokføringspliktige selskap må gjengi elektroniske bokførte opplysninger i et bestemt xml-format på forespørsel fra skatteetaten. Eldre versjoner enn 11.11 må oppgraderes. 

Sjekk om dette gjelder din bedrift

Oppgraderingskrav i Visma Business pga. lovmessige endringer.

SAFT-T

Dersom du får bokettersyn må du ha mulighet for å eksportere data fra økonomisystemet i et Saft-t format. Har du en eldre versjon av Visma Business må du oppgradere.

Saft-t (Standard Audit File Tax) betyr at alle bokføringspliktige selskap må gjengi elektroniske bokførte opplysninger i et bestemt xml-format på forespørsel fra skatteetaten. Kort sagt betyr det at dersom man får bokettersyn må en ha mulighet for å eksportere data fra økonomisystemet i et Saft-t format. 

 

Første mulige tidspunkt for bokettersyn fra Skatteetaten vil være 10. april 2020 i forbindelse med første mva-termin. Det er altså først ved bokettersyn at en må kunne eksportere data i riktig format til Skatteetaten. 

Unntak

Unntak er bokføringspliktige som har mindre enn 5 mill i omsetning eller færre enn 600 bilag i året. Unntaket gjelder ikke hvis bokførte opplysninger er tilgjengelig elektronisk.

VISMA ANBEFALER VERSJON 13.10 ELLER NYERE

Dette må du gjøre.

Fra versjon 13.10 finnes det en rutine for foreslått mapping av hovedbokskonto mot standrad SAFT-T kontoplan.

Sjekk din Visma Business versjon ved å gå til ? (spørsmålstegn) øverst til høyre i hovedvinduet i Visma Business.

Har du en eldre versjon: Meld inn en sak til oss via Kundeportal og via menypunktet "Ny sak". Bruk kategori :Konsulentoppdrag. 

Er du ny bruker? Trykk på knappen «Glemt passord» og vi vil sende deg innloggingsinfo.

Kundeportal login

Legg inn følgende Tittel på saken i Kundeportalen: «Oppgradering Saft-t». I beskrivelse legger du inn hvilken versjon dere bruker i dag, samt eventuelle integrasjoner og/eller driftsleverandør dere benytter.

Når saken er registrert vil vi kontakte deg for å avtale tid for oppgradering.

Info om Saft-t og Visma Global.

Her kommer vi tilbake med mer informasjon rundt versjoner.