<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner headway-F2KRf_QfCqw-unsplash 1920x1080

VISMA BUSINESS

Viktig informasjon om oppsett mot Bedriftsopplysninger og SAF-T.

Dersom du benytter deg av Visma Business til regnskap, bør du kontrollere to innstillinger i Bedriftsopplysninger for å enklere kunne spore transaksjoner, samt kunne få med det du trenger i oversendelse av SAF-T rapporten.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp dette riktig.

19. mars 2021

VÆR KLAR OVER AT ENDRINGER I OPPSETT IKKE HAR TILBAKEVIRKENDE KRAFT

Dersom du endrer oppsett nå, vil det ikke ha tilbakevirkende effekt, men gjelde fra den dagen du setter det opp. Altså vil det du har for 2020 frem til du setter dette opp ikke være helt i orden dersom du får bokettersyn.

Visma jobber med saken, men det er ikke helt enkelt å rekonstruere de posteringene du ville ha hatt dersom innstillingene hadde vært satt.

SKAFF DEG RIKTIG FORMAT PÅ SAF-T RAPPORTEN I DAG

Du bør likevel sette dette opp riktig allerede i dag. Dette fordi om du i 2022 får bokettersyn og blir bedt om å sende inn en SAF-T rapport for 2021, så har du alt på plass. Det vil si at formatet er rett.

Vi kan ikke gi en garanti for at du ikke har inkonsistens i reskontro, bunter som ikke balanserer, ført fradrag for frynsete utgifter, brukt feil avgifts kode, hvitvasket penger fra tvilsomme transaksjoner eller andre føringer som kan tiltrekke seg kontroll­myndighetenes oppmerksomhet. Men vi garanterer riktig format på SAF-T rapporten!

OPPGRADER I GOD TID

Har du en eldre versjon av Visma Business?

Viktig å merke seg at har du en versjon av Visma Business om er eldre enn versjon 11.11 så mangler du muligheten til å kjøre ut en SAF-T rapport. Normalfrist for å sende rapporten er 14 dager etter at du får varsel, og da vil du ha dårlig tid til en oppgradering. Ta derfor kontakt med oss for bistand til oppgradering.