<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture8_2120x900

MVA

Skatteetaten moderniserer området for merverdiavgift.

Moderniseringen skal blant annet øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene, redusere mulighetsrommene for skult økonomi og forenkle næringslivet. Dette innebærer bl.a. at du må oppgradere Visma Business til versjonen som støtter den nye mva-meldingen som kommer. Endringene vil tre i kraft fra 2022.

14. desember 2021

 

ÅRSAKEN TIL MODERNISERINGEN ER IFØLGE SKATTEETATEN:

  • Regelverket er blitt stadig mer komplekst å forholde seg til.
  • Manglende etterlevelse innen merverdiavgiftsområdet gir ulike konkurranseforhold og provenytap for staten.
  • Mva-området er mer eller mindre uforandret siden det gikk over fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970, og bygger på manuelle arbeidsoperasjoner.

HVA BLIR NYTT?

  • Ny registreringsløsning for å bli mva-registrert.
  • Ny mva-melding.
  • Ny salgs- og kjøpsmelding.

HVA BETYR DET FOR DEG?

  • Avgiftspliktige selskaper har nå ut året til å forberede seg på ny mva-rapportering.
  • Ny digital mva-melding ventes innført fra 1. januar 2022. Rapporteringen vil baseres på SAF-T koder og SAF-T standard som ble obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper fra 1. januar 2020.
  • Det legges videre opp til at så mange som mulig av mva-meldingene skal leveres direkte fra den avgiftspliktiges regnskapssystem.
  • Testingen av den første versjonen av ny mva-melding vil begynne mot slutten av tredje kvartal 2021. Dette betyr at det vil være kort tid på å teste løsningen og kapabilitet med egne regnskapssystemer før den nye meldingen innføres fra 2022.

ANBEFALNINGER

Start forberedelsene så tidlig som mulig.

Vi anbefaler å starte forberedelsene til den nye rapporteringen så tidlig som mulig. Dette kan innebære mapping til SAF-T mva-koder, bruk av egne mva-koder, periodisering, kontroll av hvilke data som registreres i selskapets system og hvordan. I tillegg trengs en oppgradering av Visma Business til nyeste versjon for å kunne sende denne nye rapporten. Er du på en eldre versjoner enn 15, kan det hende at du også må oppgradere IT miljøet.

SUPPORT

Vi holder deg oppdatert!

Vi vil gi deg mer informasjon om hvilken versjon av Visma Business som du må oppgradere til for å få sendt inn den nye mva rapporten, når den er tilgjengelig og hvilke tekniske krav som stilles.