Lønnskonsulent "on call"

Lønnsberedskap.

Vi kan tilby en backup løsning for lønnsproduksjon ved sykdom eller andre uforutsette hendelser. Lønnstjenesten er et abonnement.

Be om tilbud

Lønnsberedskap.

Riktig lønn til riktig tid er den ene tingen alle ansatte forventer, og bedriften skal kunne klare å levere uansett hva som skjer. Dette er en tjeneste for bedrifter som ønsker å kjøre lønnsproduksjonen selv men har behov for en "forsikring" i form av en lønnsberedskapstjeneste ved sykdom og andre uforutsette hendelser.

Lønnskonsulent "on call"

Dersom din lønnsansvarlig skulle bli akutt syk eller andre uforutsette hendelser inntreffer vil en av våre konsulenter kunne tre inn på kort varsel. Ved oppstart settes det opp en beredskapsplan i samarbeid med dere. På den måten sikrer vi at det ikke vil være problematisk for vår konsulent å sette i gang lønnskjøringen. Vi kan jobbe både eksternt, men også stille opp internt dersom det er en bedre løsning for kunden.

Lønnsberedskap når krisen inntreffer

Lønnsavdelingen består ofte av kun 1 eller få medarbeidere og er derfor ekstra sårbar ved sykdom. Det er kostbart å ha flere personer internt som kan utføre lønnsproduksjonen med den nødvendige kompetansen som kreves. Feilutbetaling kan skape mye misnøye og trøbbel, og det bør ikke skje. Vi har derfor utviklet en lønnstjeneste som fungerer som en back-up løsning når krisen inntreffer.

Hvordan fungerer lønnsberedskap?

1. Be om tilbud

Når det er signert avtaler vi oppstartsmøte.


2. Oppstartsmøte

Der går vi gjennom deres rutiner for lønnskjøring og etablerer en til to kontaktpersoner.


3. Ved sykdom

Dersom lønnsansvarlig i bedriften blir syk eller en uforutsett hendelse oppstår, kontakt oss.


4. Vi kjører lønn

Vår konsulent iverksetter beredskapsplanen og påser at riktig lønn til riktig tid bli utbetalt.


Hva koster lønnsberedskap?

Priser

1-50 ansatte


Beredskapstid: 4 dager

Kortere beredskapstid (2 dager) koster 400 nok ekstra per mnd. 

Fra pris per mnd.
1599 NOK*
Be om tilbud

Fra 50 ansatte


Beredskapstid: 4 dager

Kortere beredskapstid (2 dager) koster 600 NOK ekstra per mnd.  

Fra pris per mnd.
2399 NOK*
Be om tilbud

Hva inngår:

  • Lønnskjøring med faste transaksjoner
  • Lønn for timelønnede
  • Import av variabler fra ulike system 
  • Rapportering til Altinn, SSB
  • Registrering av variable transaksjoner 
  • Årlig gjennomgang av lønnsrutiner 
  • Kundeprogram 
  • Rapportering internt i bedriften

* Timepris ved oppstartsmøte/kartlegging (minimum 3 timer) og ved beredskap tilkommer til månedsprisen.

Din forsikring ved sykdom

Lønnsberedskap.

Har du spørsmål? #askmore

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt meg