Byttet serveren med skyen

Satte ut driften av Visma Global

Byttet serveren med skyen.

Kompetansebedriften Drivetek satte ut driften av Visma Global. Det sparer de tid og penger på.

Satte ut driften av Visma Global

Byttet serveren med skyen.

Kompetansebedriften Drivetek satte ut driften av Visma Global. Det sparer de tid og penger på.

Kundereferanse: Drivetek

Satte ut driften av Visma Global.

Drivetek tilbyr kompetanse og løsninger på elektromotorer, kraftelektronikk, måleteknikk og tilhørende prosjekter til maskinautomasjonsbedrifter i Norge, Sverige og Polen. Selskapets gründer og eier har lang fartstid i bransjen.

- Vi tilbyr løsninger som gir tryggere og mer effektive produksjonsløsninger i industrien, sier Jørn Olerud.

Siden kontinuerlig bygging av kompetanse er så viktig for den lille Akershusbedriften, har de også valgt å kjøpe inn tjenestene som ikke er kjernedrift. Dette gjelder især IT-drift, og forvaltning av økonomisystem fra Visma, som bedriften har brukt i 15 år.

- For et par år siden sto vi ved et veiskille. Serverne måtte skiftes ut, og vi tok derfor vurderingen om det var hensiktsmessig å investere i nye maskiner, eller kjøpe driften som en tjeneste, sier Olerud.

Gunstig tilbud på drift av Visma Global

Amestos forslag til drift i en moderne infrastruktur med Microsoft Azure gjorde valget enkelt.

- Vi aksepterte raskt tilbudet. Det fremsto som gunstig, og det er opplagt at vi sparer penger på det.

Han snakker positivt om en tjeneste som fungerer utmerket i det daglige, og verdsetter også et forhold til leverandør der man er konstruktivt kritiske mot hverandre.

- Vi kjøper flere tjenester av Amesto og har jevnlig en dialog rundt hva som kan forbedres. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med vår kontaktperson, sier Olerud.

Fornøyd med driften

Olerud sier at driftsløsningen fungerer godt i det daglige.

- Etter at vi lærte oss grunnforutsetningene ble det bra. Det er trygt at det er en ren Microsoft-løsning.

Flyttingen til skyen gikk også smertefritt. Drivetek er nå på en infrastruktur som gir muligheter. Underveis har det vært noen konstruktive tekniske diskusjoner rundt drift av tunge bransjeløsninger med krav til god bildebehandling og fjerndrift av arbeidsflater.

- Driften av Visma Global som er bedriftens hjerte fungerer utmerket, sier Olerud.